Menu

Opsparing & Investering

PENSIONS opsparings- og investeringsunivers er
sammensat med fokus på
resultater og omkostninger.

OPSPARING & INVESTERNG

Sammensæt din opsparing fra PENSIONS´ omkostnings-effektive opsparings- og investerings-programmer. Rådfør dig altid med din rådgiver, kontakt PENSIONS hvis du er i tvivl.

A M U N D I   


Amundi tilbyder sine klienter en verden af kompetencer og en fuld palette af ekspertise indenfor aktiv, passiv og real-aktiv investeringsuniverset. Amundi benytter sig af fordelene ved sin store størrelse og rækkevidde til at tilbyde sine kunder nye fordelagtige investeringsværktøjer og -services. Takket være sine unikke researchkræfter fra 5.000 erfarne markedsanalytikere og eksperter baseret i 37 lande, kan Amundi tilbyde institutionelle og private kunder innovative investeringsstrategier tilpasset individuelle krav og risikoprofiler.LIVSCYKLUS OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Din opsparing fordeles i Amundi CPR Invest balanceret afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder er investeret 100% af din allokering i CPR Invest Dynamic. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer, dvs. henimod en 100% allokering i CPR Invest Defensive. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 1 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

FAST RISIKO OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

CPR Invest Defensive tilstræber at skabe langtsigtede fordele ved at kombinere strategisk allokering med taktiske muligheder. Maksimalt 30% aktie-allokering og tilsigtet volatilitetsloft på 7% anualiseret.

CPR Invest Reactive tilstræber at skabe langtsigtede fordele ved at kombinere strategisk allokering med taktiske muligheder. Stram risikostyring med 20-80% aktieallokering og tilsigtet volatilitetsloft på 15% anualiseret.

CPR Invest Dynamic tilstræber at skabe langtsigtede fordele ved at kombinere strategisk allokering med taktiske muligheder. Risikostyring med 60-100% aktieallokering og tilsigtet volatilitetsloft på 20% anualiseret.

Værdibaseret investeringsselskab der søger at optjene mere ved at tabe mindre. Der investeres i høj-kvalitets aktier, obligationer og guld relateret investeringer. Langtsigtet værdibaseret aktievægt op til 60-90%.

Konservativ fund med diversifikations-potentiale. Fleksibelt obligations mandat samt en mindre aktieandel på 10-30%. Højt risk-management niveau med tilsigtet volatilitets-loft på 6%.

INDIVIDUELLE INVESTERINGSAFDELINGER


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

ISIN:LU1103786700, Amundi CPR Silver Age er en unik tematisk fund baseret på en af det 20. århundredes store revolutioner: Den demografiske transition. I takt med at den globale gennemsnitlige forventet levealder er steget med over 35 år de seneste 100 år, og kvinders fertilitet i samme tidsarum er faldet til under det halve, er vejen lagt til et demografisk skifte henimod en befolkningssammensætning med en væsentlig større andel af voksne og ældre mennesker end man har set tidligere. Aldring er således en permanent, ikke-cyklisk trend, som, hvis andvendt korrekt som investeringstema, kan bidrage med solide opsparings- og afkastmuligheder.

ISIN:LU1653748860, Amundi CPR Food For Generations investerer i et univers af 600 globale selskaber som enten pt. spiller en nøglerolle, eller som forventes at spille en nøglerolle i menneskets fremtidige globale fødekæde. Dette udgangspuknt er et stærkt investeringstema ift en global udviklingstrend med signifikant flere mennesker, som tilmed opnår signifikant bedre leve vilkår, og tilegner sig en mere og mere nuanceret madkultur med bedre fødevarer og bredere fødevarediversitet. Amundi CPR Food For Generations investerer i alle led i fødevareværdikæden. Fra såsæd og bæredygtig gødning over landbrug, moderne dyrkningssystemer, forarbejdnings- og ingrediensselskaber til distributører og fremtidens fødevare detailhandel.

ISIN:LU0389811372, Denne index fund tilstræber at replikere MSCI EMU Index-sammensætningen med indbygget performance forbedring og minimal sporingsfejl. Ved hjælp af finansiel optimering som dividende forventningstaktik mv. tilstræbes at holde den årlige variabilitet af forskellen i afkast mellem fondens resultat efter omkostninger og indekset til et absolut minimum, og helst med jævnlige overperformances.

ISIN:LU1050469367, Fonden investerer i fixed-rate investment grade Euro denomineret corporate credit. Fonden replikerer det underliggende index "Barclays Euro Agg Corporate" og tilsigter minimale tracking errors.

ISIN:LU1437015735, Denne index fund tilstræber at replikere MSCI Europe Index-sammensætningen med indbygget performance forbedring og minimal sporingsfejl. Ved hjælp af finansiel optimering som dividende forventningstaktik mv. tilstræbes at holde den årlige variabilitet af forskellen i afkast mellem fondens resultat efter omkostninger og indekset til et absolut minimum, og helst med jævnlige overperformances.

ISIN:IE000CNSFAR2, Denne index fund tilstræber at replikere MSCI World Index-sammensætningen med indbygget performance forbedring og minimal sporingsfejl. Ved hjælp af finansiel optimering som dividende forventningstaktik mv. tilstræbes at holde den årlige variabilitet af forskellen i afkast mellem fondens resultat efter omkostninger og indekset til et absolut minimum, og helst med jævnlige overperformances.

ISIN:LU1050470373, Fonden investerer i statsobligationer med fokus på Europa. Fonden replikerer det underliggende index "JP Morgan EMU Govies" ved at købe et udvalg af de mest relevante indeksbestanddele.

ISIN:LU1437016204, Fonden investerer globalt i statsobligationer fra 13 developed markets. Fonden replikerer det underliggende index "J.P. Morgan GBI Global Govies" og tilsigter minimale tracking errors.


A R T H A S C O P E   K A P I T A L F O R V A L T N I N G


ArthaScope er en dansk kapitalforvalter grundlagt i slutningen af 2008. ArthaScope forvalter i dag en samlet portefølje på knap 23 mia. kr. og har siden begyndelsen været leveringsdygtige i solide afkast, uanset om det gælder vores ArthaScope Invest porteføljer, vores håndplukkede ArthaScope Selection investeringsprojekter eller vores skræddersyede ArthaScope Strategier. Hos ArthaScope opererer vi efter en investeringsfilosofi og -strategi, hvor fokus på risiko fylder lige så meget som fokus på afkast. Derfor er sharpe ratio et væsentligt nøgletal for os. Hos ArthaScope er din formue i godt selskab –således også, hvis vi skal passe på din livrenteopsparing eller andre former for pensionsordninger hos PENSIONS.LIVSCYKLUS OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Din opsparing fordeles i Artha Invest porteføljer, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder er investeret 100% af din allokering i Artha Invest Mix. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer, dvs. henimod en 75% allokering i Artha Invest Safe. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 1 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

FAST RISIKO OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Det er investeringsselskabets målsætning, at levere et bedre afkast end en portefølje med 100% obligationer. Selskabet forventer at investere ca. 12% af egenkapitalen i aktier, ca. 72% i obligationer og ca. 16% i særlige investeringer.

Selskabets målsætning er at maksimere afkastet under en ca. 50/50 aktie/obligationsstrategi og hvor alle investeringer er socialt ansvarlige.

Det er porteføljens målsætning, at give det stærkeste risiko-justeret afkast for en 80% aktieportefølje af bæredygtige globale selskaber.

Artha MIX Høj har en målsætning om at give det stærkeste risiko-justeret afkast for en 90% aktieportefølje af bæredygtige globale selskaber.

Artha MIX Høj har en målsætning om at give det stærkeste risiko-justeret afkast for en 60% aktieportefølje af bæredygtige globale selskaber.

Artha MIX Høj har en målsætning om at give det stærkeste risiko-justeret afkast for en 33% aktieportefølje af bæredygtige globale selskaber.


B L A C K R O C K   


Hos PENSIONS har du en unik mulig for at investere din opsparing i såvel Blackrock ESG Multi-Asset ETF porteføljer, samt i Blackrocks omfattende iShares univers af omkostningseffektive index fonde. Du har også mulighed for at tilslutte dig PENSIONS livscyklus investering baseret på strategiske porteføljer, hvor din investering til en hver tid fordeles i de tre Blackrock ESG Multi-Asset ETF porteføljer i henhold til din alder og hvor lang tid du har på arbejdsmarkedet inden din pension.LIVSCYKLUS OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Din opsparing fordeles i Blackrock ESG Multi-Asset ETF porteføljer, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder er investeret 100% af din allokering i Blackrock ESG Multi-Asset Growth ETF. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer, dvs. henimod en 100% allokering i Blackrock ESG Multi-Asset Conservative ETF. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 1 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

FAST RISIKO OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Blackrock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio er en konservativt administreret portefølje, som er vægtet 60-90% i obligationsbaseret ETF fonde.

Blackrock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio er en diversificeret portefølje, der er vægtet 40-70% i aktiebaseret ETF fonde.

Blackrock ESG Multi-Asset Growth Portfolio er en vækstbaseret portefølje, der er vægtet 60-90% i aktiebaseret ETF fonde.

INDIVIDUELLE INVESTERINGSAFDELINGER


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

ISIN:IE00B6X2VY59, Fonden har til formål at følge resultaterne af Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index (indeks) så tæt som muligt. Indekset er beregnet til, at måle det samlede afkast af euro-denominerede virksomhedsobligationer i Barclays Euro Corporate Bond Index, samtidig med at den underliggende renterisiko for euro-selskabsobligationer i form af tysk statsobligationsrenterisiko afdækkes.

ISIN:IE00BHZPJ015, Investeringsformålet med denne fond er at følge resultaterne af MSCI EMU ESG Enhanced Focus Index, der er sammensat af europæiske monetære EU-virksomheder, der udskiller kontroversielle forretningsområder og giver større vægt til virksomheder med højere miljømæssige, sociale og regeringsmæssige (ESG) score.

ISIN:IE00BHZPJ783, Investeringsformålet med denne fond er at følge resultaterne af MSCI Europe ESG Enhanced Focus Index, der er sammensat af europæiske virksomheder, der screener kontroversielle forretningsområder og giver større vægt til virksomheder med højere miljømæssige, sociale og regeringsmæssige (ESG) score.

ISIN:IE00BHZPJ908, Investeringsformålet med denne fond er at følge resultaterne af MSCI USA ESG Enhanced Focus NET Index, der er sammensat af amerikanske virksomheder, der afskærmer kontroversielle forretningsområder og giver større vægt til virksomheder med højere miljø-, social- og regeringsforhold (ESG).

ISIN:IE00BHZPJ452, Investeringsformålet med denne fond er at følge resultaterne af MSCI Japan ESG Enhanced Focus Index, der er sammensat af japanske virksomheder, der screener kontroversielle forretningsområder og giver større vægt til virksomheder med højere miljømæssige, sociale og regeringsmæssige (ESG) score.

ISIN:IE00BHZPJ239, Investeringsformålet med denne fond er at følge resultaterne af MSCI EM ESG Enhanced Focus Index, der er sammensat af virksomheder i nye markeder, der afskærmer kontroversielle forretningsområder og giver større vægt til virksomheder med højere miljømæssige, sociale og regeringsmæssige (ESG) score.

ISIN:IE00BYX2JD69, Fonden søger at opnå et afkast som afspejler afkastet af MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, som er Fondens benchmark-indeks (Indekset). Fonden anvender den bedst mulige tilgang til bæredygtig investering. Det betyder, at Fonden forventes at investere i de bedste udstedere ud fra et ESG-/socialt ansvarligt investeringsperspektiv ("SRI", baseret på Indeksets ESG- eller SRI-kriterier) i hver relevant sektor med aktiviteter, der omfattes af Indekset. Fondens portefølje er reduceret med mindst 20 % sammenlignet med Regionale indekser. Mere end 90 % af udstederne af værdipapirer, som Fonden investerer i, undtagen likvide midler og pengemarkedsfonde, er ESG-vurderede eller ESG-analyserede.

ISIN:IE00B1XNHC34, Fonden søger at opnå et afkast på din investering ved en kombination af kapitalvækst og indtægter fra Fondens aktiver, som afspejler afkastet af S&P Global Clean Energy Index, som er Fondens benchmark-indeks. Investerer i selskaber involveret i produktion af ren energi eller levering af udstyr og teknologi til ren energi på både udviklede og nye vækstmarkeder. Der investeres udelukkende i selskaber, som overholder indeksets CO2-grænseværdi. Har et mellemlangt til langt syn på sektoren for ren energi.

ISIN:IE00B1YZSC51, Fonden har til formål at følge MSCI Europe Index og tilbyder eksponering til ca. 400 forskellige store og mellemstore europæiske virksomheder. Fonden indeholder en varieret blanding af aktier, der repræsenterer alle udviklede kontinentaleuropæiske markeder, herunder UK og alle de største industrigrupper, der er tilgængelige for investorer. Denne ETF er en akkumulerende fond, dvs. den geninvesterer automatisk indkomst modtaget tilbage i fonden i stedet for at betale den til investor

ISIN:IE00B53QG562, Fondens investeringsmål er at levere benchmarkindeksets samlede afkast (som MSCI EMU-indekset), minus fondens gebyrer og udgifter. For at nå dette investeringsmål skal fondets investeringspolitik investere i en portefølje af værdipapirer, der så vidt muligt og praktisk muligt består af MSCI EMU-indeksens komponentpapirer.

ISIN:IE00B86MWN23, Fonden sigter mod at opnå et afkast af din investering gennem en kombination af kapitalvækst og indtjening på fonden's aktiver, hvilket afspejler afkastet af MSCI Europe Minimum Volatility Index, fondens benchmark indeks. Bestanddelene i benchmarkindexet vælges ved hjælp af en minimal volatilitetsstrategi, der vælger værdipapirer fra modersindexet baseret på estimater af risikoprofilen og den forventede volatilitet for hver bestanddel samt sammenhængen mellem alle bestanddele i moderindexet

ISIN:IE00BYX8XD24, Fonden søger at spore præstationen af et indeks bestående af udvalgte store amerikanske virksomheder, der samlet set har lavere volatilitetsegenskaber i forhold til det bredere amerikanske aktiemarked. USD valuta risiko afdækkes til EUR løbende. Benchmark er S&P 500 Minimum Volatility Index.

ISIN:IE00BD1F4M44, Fonden søger at følge resultaterne af et indeks, der består af et undersæt af MSCI USA-aktier, der søger at opfange undervurderede aktier i forhold til selskabernes fundamentale forhold. Benchmark er MSCI USA Enhanced Value Index.

ISIN:IE00B5BMR087, Fondens investeringsmål er at levere samme totale nettoafkast som benchmark (det amerikanske S&P 500 indeks) fratrukket fondens omkostninger og gebyrer. For at opnå dette mål, er fondens investeringspolitik at investere i en portefølje af aktier, der så vidt muligt og praktisk består af komponenterne i S&P 500 indekset, som er denne fonds benchmark

ISIN:IE00B3ZW0K18, Fonden sigter mod at følge resultaterne af S&P 500 Euro Hedged Index så tæt som muligt. ETF investerer i fysiske værdipapirer og er valutasikret, hvilket gør det muligt for investorer at afdække valutaeksponering i en transaktion uden at skulle overvåge og opretholde en valutasikring. S&P 500 Euro Hedged Index tilbyder eksponering for 500 store cap amerikanske aktier, der overholder S&P's størrelse, likviditet og frit flydende kriterier. Indexet inkorporerer en månedlig valutaafdækning ved hjælp af en måned fremadgående FX-kontrakt.

ISIN:IE00B4L5YX21, Fonden sigter mod at følge udviklingen i MSCI Japan indekset så tæt som muligt. ETF'en investerer i fysiske værdipapirer. MSCI Japan indekset tilbyder eksponering mod de japanske aktier, der opfylder MSCI's krav til størrelse, likviditet og aktier i frit flow

ISIN:IE00B52MJY50, Fondens investeringsmål er, at spore MSCI Pacific ex Japan minus fondens gebyrer og omkostninger. Referenceindekset er et bredt baseret aktieindeks af værdipapirer, der generelt er indarbejdet i Stillehavsområdet eksklusive Japan. Værdipapirer noteret på den australske børs, børsen i Hong Kong, New Zealand Stock Exchange, New Zealand Alternative Exchange og Singapore Exchange er berettiget til optagelse.

ISIN:IE00BKM4GZ66, Fondens investeringsmål er, at give investorerne et totalt afkast, både set i forhold til kapital- og udbytteafkast, som reflekterer afkastet på MSCI Emerging Markets Investable Market indekset (IMI)

ISIN:DE000A0Q4RZ9, Denne fond sigter mod at følge resultaterne af eb.rexx® Money Market Index så tæt som muligt. ETF investerer i fysiske papirer. Eb.rexx® Money Market Index tilbyder eksponering for euroomregnede tyske statsobligationer.

ISIN:DE0006289465, Fonden sigter mod at følge resultaterne af eb.rexx® Government Germany Index så tæt som muligt. ETF investerer i fysiske papirer. Indekset for eb.rexx® Government Germany indebærer eksponering for de 25 største og mest likvide Euro-denominerede tyske statsobligationer med en resterende løbetid på mellem 1,5 og 10,5 år.

ISIN:IE00B3FH7618, Fonden sigter mod at følge resultaterne af Barclays Euro Short Treasury (0-12 Måneders) Obligationsindeks så tæt som muligt. ETF investerer i fysiske papirer. Obligationsindekset Barclays Euro Short Treasury (0-12 mdr.) giver eksponering for statsobligationer i euroindestået investeringsklasse, der offentligt er udstedt på hjemmemarkederne i euroområdet med en resterende løbetid mellem en måned og 12 måneder.

ISIN:IE00B4WXJJ64, Fonden sigter mod at følge resultaterne af Barclays Euro Treasury Bond Index så tæt som muligt. ETF investerer i fysiske papirer. Barclays Euro Treasury Bond Index giver eksponering for statsobligationer i euroindestået investeringsklasse offentliggjort på Eurobond og Eurozone indenlandske markeder.

ISIN:IE00BSKRJX20, Fondens investeringsmål er at give investorer et samlet afkast under hensyntagen til både kapital- og afkastsafkast, hvilket afspejler afkastet af Markit iBoxx EUR Eurozone 20 year Duration Index

ISIN:IE0032523478, Investeringsformålet med denne fond er at give investorer et samlet afkast under hensyntagen til både kapital og afkast, hvilket afspejler det samlede afkast af Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index.

ISIN:IE00B0M62X26, Fondens investeringsmål, er at følge resultaterne af Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index så tæt som muligt. Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index tilbyder eksponering for eurozone statsobligationsobligationer. Kun eurobetegnede obligationer, der er kapitalindekseret, knyttet til et berettigede inflationsindeks, har en mindste resterende løbetid på et år, og et minimumsbeløb på 500 mia. EUR indgår i indekset.

ISIN:IE00B9M6RS56, Fonden har som målsætning at følge udviklingen i J.P. Morgan EMBI Global Core Index hedged til euro så tæt som muligt. ETF'en investerer i fysiske værdipapirer og har indbygget valuta-hedging med et mål om at reducere effekten af svingende valutakurser mellem fondens hovedvaluta og indeksets værdipapirers valuta.

ISIN:IE00B4PY7Y77, Fonden har til formål at følge Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, som består af de mest likvide virksomhedsobligationer i US Dollar med en sub-investeringsklassificering. Den maksimale oprindelige løbetid er 15 år, og den laveste løbetid er tre og et halvt år for nye obligationer, der indgår, og tre år for obligationer, der allerede findes i indekset. Til diversificeringsformål er vægten af hver udsteder i indekset begrænset til 3%.

ISIN:IE00BDFL4P12, Fonden har til formål at spore Dow Jones-UBS Commodity Index's ydeevne så tæt som muligt. ETF sporer indekspræstationen ved hjælp af et samlet return swap. Dow Jones-UBS Commodity Index tilbyder eksponering for 19 råvarer, der repræsenterer følgende råvaresektorer: energi, ædle metaller, industrielle metaller, husdyr og landbrug

ISIN:IE00B1FZS467, Fonden investeringsformål er, at følge resultaterne af Macquarie Global Infrastructure 100 Index så tæt som muligt – et indeks der tilbyder eksponering for de 100 største aktier fra udviklede og avancerede nye lande, målt ved markedsværdi. Indekset repræsenterer den globale infrastruktur sektor som defineret af Industry Classification Benchmark (ICB).

ISIN:IE00B1FZS350, Investeringsformålet med denne fond er at give investorer et samlet afkast, under hensyntagen til både kapital og afkast, hvilket afspejler afkastet af FTSE EPRA / NAREIT Developed Dividend + Index. For at nå sit investeringsmål er investeringsfonden for denne fond at investere i en portefølje af værdipapirer, der så vidt muligt og praktisk muligt består af værdipapirerne i FTSE EPRA / NAREIT Developed Dividend + Index (denne fonds benchmarkindeks)


D A N S K E   I N V E S T


Danske Invest er det fælles varemærke for investeringsforeninger, alternative investeringsfonde og såkaldte mutual funds forvaltet af administrationsselskaber i Danske Bank-koncernen. Ultimo 2016 administrerede disse selskaber en formue på over 675 mia. kroner fordelt på mere end 500 fonde. Danske Invest arbejder tæt sammen med en række internationalt anerkendte porteføljerådgivere. En vigtig del af arbejdet er derfor at udvælge de mest kompetente porteføljerådgivere, med ekspertise inden for netop deres investeringsområde. Danske Invest benytter overvejende rådgivning fra Danske Bank Asset Management. Derudover har Danske Invest indgået aftale med flere udenlandske porteføljerådgivere. Det betyder, at uanset om du investerer i europæiske obligationer eller kinesiske aktier, kan Danske Invest tilbyde dig porteføljerådgivere, der er blandt de bedste på deres felt.LIVSCYKLUS OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Din opsparing fordeles i Danske Invest afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder er investeret 100% af din allokering i Danske Invest Mix Offensiv Plus. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer, dvs. henimod en 100% allokering i Danske Invest Mix Defensiv. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 1 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

FAST RISIKO OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Investerer i både danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen af aktier og obligationer afhænger af vores forventninger til markedsudviklingen. Aktier kan maksimalt udgøre 45%.

Investerer i både danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen af aktier og obligationer afhænger af vores forventninger til markedsudviklingen. Aktier kan maksimalt udgøre 30%.

Investerer i både danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen af aktier og obligationer afhænger af vores forventninger til markedsudviklingen. Aktier kan maksimalt udgøre 60%.

Investerer i både danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen af aktier og obligationer afhænger af vores forventninger til markedsudviklingen. Aktier kan maksimalt udgøre 80%.

INDIVIDUELLE INVESTERINGSAFDELINGER


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

ISIN:DK0016208515, Målet er at opnå et afkast, som mindst svarer til udviklingen for danske aktier. Afdelingen er akkumulerende. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

ISIN:DK0016290265, Investerer fortrinsvis i europæiske aktier. En mindre andel kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, der grænser op til Europa. Hovedparten af afdelingens investeringer vil være i eller vil blive afdækket mod danske kroner eller euro. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Afdelingen er akkumulerende.

ISIN:DK0010245901, Investerer fortrinsvis i europæiske aktier. En mindre del kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, der grænser op til Europa. Aktierne er udvalgt ud fra specifikke forventninger til den enkelte akties afkast. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen.

ISIN:DK0060058618, Investerer i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i Europa. Porteføljen tilstræbes sammensat således, at en væsentlig del af afkastet kommer fra selskabernes udbyttebetaling. Der lægges stor vægt på det enkelte selskabs udbytteevne og -betalinger, men der kan være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke - eller kun i begrænset omfang - udbetaler udbytte.

ISIN:DK0060640191, Investerer i aktier i mindre og mellemstore selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i Europa. En mindre andel kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, der grænser op til Europa. Selskaberne skal ved anskaffelsen have en markedsværdi på maksimalt 5 mia. euro.

ISIN:DK0060042026, Investerer i udenlandske aktier i selskaber, der arbejder i de ny-industrialiserede lande. Porteføljen består typisk af 40-60 aktier. Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på de nye aktiemarkeder, også kaldet emerging markets. Afdelingen er akkumulerende.

ISIN:DK0016290349, Investerer i amerikanske eller canadiske aktier. Hovedparten af afdelingens investeringer i udenlandsk valuta vil blive afdækket mod danske kroner. Porteføljen består typisk af op til 125 aktier. Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer afkastet på det amerikanske aktiemarked, under hensyntagen til valutasikringen. Afdelingen er akkumulerende.

ISIN:DK0016290422, Investerer bredt i obligationer udstedt i danske kroner og euro, herunder op til 20% i erhvervsobligationer. Danske obligationer skal mindst udgøre 90% af afdelingen. Afdelingen er aktivt styret, og den samlede renterisiko (korrigeret varighed) tilstræbes at være på maksimalt 3 år. Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på korte danske obligationer. Du får normalt udbytte hvert forår.

ISIN:DK0016105380, Investerer bredt i obligationer udstedt i danske kroner og euro, herunder op til 30% i erhvervsobligationer. Danske obligationer skal mindst udgøre 90% af afdelingen. Afdelingen er aktivt styret, og den samlede renterisiko (korrigeret varighed) tilstræbes at være på minimum 5 år. Den korrigerede varighed viser bl. a. kursrisikoen på de obligationer, vi investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig. Du får normalt udbytte hvert forår og efterår.

ISIN:DK0010078070, Investerer bredt i obligationer udstedt i danske kroner og euro, herunder op til 25% i erhvervsobligationer. Danske obligationer skal mindst udgøre 90% af afdelingen. Afdelingen er aktivt styret, og den samlede renterisiko (korrigeret varighed) tilstræbes at være på maksimalt 5 år.

ISIN:DK0060010924, Investerer aktivt i danske og udenlandske obligationer, herunder i statsobligationer fra de nye markeder og virksomheder med såvel høj som lav kreditkvalitet. Afdelingen spreder dermed sine investeringer på flere typer af obligationer fra forskellige lande og regioner. Fordelingen mellem de forskellige obligationer afhænger af vores forventninger til markedsudviklingen og under hensyn til den samlede risiko.

ISIN:DK0060500502, Investerer primært i virksomhedsobligationer, der er udstedt af virksomheder hjemmehørende i eller som har hovedaktivitet i de nordiske lande, dog kan der investeres op til 25% af formuen i covered bonds (realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer udstedt af kreditinstitutter) fra nordiske udstedere. Mindst 75% af formuen skal investeres i obligationer udstedt i EUR, NOK, SEK eller DKK. Mindst 50% af afdelingens formue skal være investeret i obligationer med høj kreditkvalitet.

ISIN:DK0016209323, Investerer primært i statsobligationer fra lande i de nye markeder udstedt i lokal valuta. Afledte valutainstrumenter kan benyttes, således at vi kan adskille obligations- og valutaeksponering til de forskellige lande. Afdelingen er aktivt styret. Afdelingen kan indebære høj kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, som har en rating lavere end BBB/Baa3, dvs. obligationer med lav kreditkvalitet. Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.

ISIN:DK0016208788, Investerer globalt i aktier udvalgt ud fra specifikke forventninger til den enkelte akties afkast. Porteføljen består typisk af 35-50 aktier. Målet er at opnå et afkast, der er højere end afkastet på det globale aktiemarked. Afdelingen er akkumulerende.

ISIN:DK0060497378, Investerer primært i obligationer og konvertible obligationer udstedt i euro, men op til 1/3 af afdelingens formue kan investeres i obligationer og konvertible obligationer udstedt i CAD, CHF, GBP, ISK, JPY, NOK, SEK, DKK og USD. Afdelingen investerer primært i high yield-obligationer, dvs. obligationer med en rating lavere end Baa3/BBB- (lav kreditkvalitet). Det betyder, at afdelingens investeringer indebærer høj kreditrisiko. Valutarisici afdækkes.


M A J   I N V E S T


Maj Invest Asset Management forvalter porteføljer af børsnoterede aktier og obligationer med en samlet volumen på mere end 55 mia. kr, herunder Investeringsforeningen Maj Invest, som er en af de bedst ratede investeringsforeninger i Danmark. Asset Management yder rådgivning om aktivallokering samt børsnoteret kapitalforvaltning. Kundegruppen består af institutionelle kunder, Investeringsforeningen Maj Invest i Danmark og investeringsforeningen Maj Invest Funds i Luxembourg.LIVSCYKLUS OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Din opsparing fordeles i Maj Invest afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder er investeret 50% af din allokering i Maj Invest Pension, 17% i Maj Invest Danske Aktier, 17% i Maj Invest Value Aktier samt 16% i Maj Invest Vækstaktier. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer, dvs. henimod en allokering med 80% i Maj Invest Pension og 20% i Maj Invest Danske Obligationer. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 1 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

FAST RISIKO OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Maj Invest Pension har som udgangspunkt en neutral aktieandel på mellem 35 og 40 pct. Tror vi mere på aktier end på obligationer, kan aktieandelen øges op til 49 pct., og omvendt kan den sænkes til under 35 pct.

Maj Invest Makro investerer i både aktier og obligationer fra hele verden, ligesom afdelingen anvender afledte finansielle instrumenter. Det er målsætningen, at undgå større tab når aktier klarer sig dårligt. I gode år skal afdelingen give et betydeligt positivt afkast.

Investeringsstrategien fokuserer på fire områder: Korte obligationer i udvalgte valutaer, obligationer med lang løbetid, guldaktier samt globale aktier, hvor aktiemarkedsrisikoen kan være afdækket ved brug af optioner eller futures. Vægtningen mellem de fire områder vil variere afhængig af de aktuelle scenarier på de finansielle markeder.

INDIVIDUELLE INVESTERINGSAFDELINGER


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

ISIN:DK0060825487, Strategien for afdelingen er den langsigtede investering, hvor der lægges stor vægt på et godt kendskab til de selskaber, der investeres i.

ISIN:DK0060825560, Maj Invest Vækstaktier investerer i selskaber, der vokser hurtigere end markedet generelt. Afdelingen investerer globalt i en fokuseret portefølje på 30-40 aktier på tværs af geografi og sektorer.

ISIN:DK0060825727, Afdelingen investerer i danske og udenlandske børsnoterede aktier valgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedsposition.

ISIN:DK0060005098, Afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt i danske kroner. Dog kan obligationer fra danske udstedere udstedt i euro udgøre op til 20 pct. af afdelingen. Den samlede porteføljes korrigerede varighed vil være mellem 0 og 7 år.

ISIN:DK0060004950, Afdelingen kan investere i alle obligationstyper uanset kreditvurdering og valuta. Det betyder, at afdelingen kan investere i emerging markets-obligationer og op til 35 procent af formuen i high yield-obligationer. Da disse investeringer er forbundet med en større risiko end danske obligationer, må afdelingen betegnes som mere risikofyldt end afdeling Danske Obligationer.

ISIN:DK0060642809, Afdelingen investerer fortrinsvis i højtforrentede globale stats- og virksomhedsobligationer med høj risiko.

ISIN:DK0060825800, Afdelingen investerer i danske og udenlandske aktier inden for miljø- og klimaområdet og inden for blandt andet medicinal-, medikoteknik- og bioteknologisektoren og sektoren for sundhedsydelser.

ISIN:DK0060825990, Målet med denne afdeling er at opnå et afkast, som mindst svarer til den generelle udvikling for emerging markets-aktier. Afdelingen investerer fortrinsvis i aktier eller andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier.


M I R A N O V A   F O R M U E P L E J E


Miranova sammensætter porteføljer baseret på de meget billige og konkurrencedygtige fonde kaldet ETF’er. Hos PENSIONS har du mulighed for at investere din opsparing efter Miranovas ETF baserede modelporteføljer. Porteføljerne administreres af PENSIONS baseret på modelporteføljer fra Miranova, som løbende tilpasses. Strategien er er indeksbaseret, også kaldet passiv, hvor investeringerne spredes på omkring 10.000 forskellige aktier og obligationer fra hele verden. Derudover er der fokus på at holde omkostningerne på et minimum, så der er mest muligt afkast til dig som investor. En ETF står for ”exchange traded fund”, og det er en passiv fond, der bringer sine omkostninger ned til et minimum ved at følge et indeks. Der er god dokumentation for, at de lavere omkostninger med ETF’er end aktive fonde er med til at sikre dig et bedre afkast. Miranova er et uafhængigt Fondsmæglerselskab, hvilket betyder, at de kun modtager honorar fra deres kunder for at lave forvaltning. De modtager ingen provisioner fra produktudbydere og har ingen interesse i at købe og sælge ofte, hvilket holder dine omkostninger nede.LIVSCYKLUS OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Din opsparing fordeles i Miranova porteføljer, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder er investeret 100% af din allokering i Miranovas 80/20 Portefølje. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer, dvs. henimod en 100% allokering i Miranovas 30/70 Portefølje. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 1 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

FAST RISIKO OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Porteføljens sammensætning er fordelt på 11 investeringsfonde med 30% aktier og 70% obligationer

Porteføljens sammensætning er fordelt på 11 investeringsfonde med 50% aktier og 50% obligationer

Porteføljens sammensætning er fordelt på 11 investeringsfonde med 80% aktier og 20% obligationer

Porteføljens sammensætning er fordelt på 11 investeringsfonde med 60% aktier og 40% obligationer

INDIVIDUELLE INVESTERINGSAFDELINGER


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

ISIN:Model portefølje, Porteføljens sammensætning er koncentreret på aktiebaseret investeringsfonde


H A M M E R S   F O N D E


Med Hammers Fonde investerer du med en af landets førende investeringseksperter, Nikolaj Holdt Mikkelsen, kendt for sin passion for at varetage investorers interesser. Han har igennem mange år skabt en uset transparens og indsigt i kvaliteten af de investeringsprodukter, som banker, pensionsselskaber m.fl. sælger til deres kunder. Med sin upartiske tilgang, troværdighed og skarpe retorik er Nikolaj Holdt Mikkelsen en flittig debattør, kommunikator og ofte citeret i medierne. Via PENSIONS kan du med Hammers Fonde investere efter Nikolaj Holdt Mikkelsens investeringsforløb for pensionsopsparing. De er nøje sammensat og skaber det optimale fundament for en pensionsopsparing, der rækker hele pensionslivet. Nøgleordene er den rette investeringsfordeling, minimering af omkostninger og brugen af kvalitetsprodukter fra globale investeringshuse.LIVSCYKLUS OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Denne investeringsplan er for dig, der ønsker et opsparingsforløb, hvor risikoen gradvist aftrappes i takt med at pensionsalderen nærmer sig. Det betyder, at du indtil 15 år før din planlagte pensionsalder er investeret ca. 90% i aktier og 10% i obligationer. Når du når 15 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer. Den endelige konservative allokering består af ca. 27,5% aktier og 72,5% obligationer. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 10 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

Du kan få et komplet faktaoverblik her : FAKTA, Hammers Fonde, Livscyklus Dynamisk
Facts in english : FACTSHEET, Hammers Fonde, Lifecycle Dynamic

Denne investeringsplan er for dig, der ønsker en klimavenlig, bæredygtig og social ansvarlig pensionsopsparing. Investeringsplanen er konstrueret således, at du indtil 15 år før din planlagte pensionsalder er investeret ca. 80% i aktier og 20% i obligationer. Når du når 15 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer. Den endelige konservative allokering består af ca. 22,5% aktier og 77,5% obligationer. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 10 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

Du kan få et komplet faktaoverblik her : FAKTA, Hammers Fonde, Livscyklus Bæredygtig
Facts in english : FACTSHEET, Hammers Fonde, Lifecycle Sustainable

FAST RISIKO OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Denne investeringsplan er for dig, der ønsker en bæredygtig opsparing med højt afkast og er indstillet på risikoen. Investeringsplanen indeholder 85% aktier og 15% obligationer, som kan justeres op og ned med 15 pct. point. Aktier er investeringsplanens risikofyldte aktiver, mens obligationer er mere stabile investeringer. Obligationsdelen indeholder også et begrænset element af mere risikofyldte obligationer med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen.

Denne investeringsplan er for dig, der ønsker en bæredygtig opsparing med fornuftigt afkast og er villig til at løbe nogen risiko. Den vil i udgangspunktet have en overvægt af risikofyldte investeringer. Investeringsplanen indeholder 60% aktier og 40% obligationer, som kan justeres op og ned med 20 pct. point. Aktier er investeringsplanens risikofyldte aktiver, mens obligationer er mere stabile investeringer. Obligationsdelen indeholder også et begrænset element af mere risikofyldte obligationer med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen.

Denne investeringsplan er for dig, der ønsker en bæredygtig opsparing med lav risiko og overvægt af stabile investeringer. Den indeholder 35% aktier og 65% obligationer, som kan justeres op og ned med 10 pct. point. Aktier er investeringsplanens risikofyldte aktiver, mens obligationer er mere stabile investeringer. Obligationsdelen indeholder også et begrænset element af mere risikofyldte obligationer med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen.

Dynamisk Opsparing Høj, er en fast risiko portefølje baseret på den dynamiske portefølje i Hammers Fonde Dynamiske opsparingsprogram.

Dynamisk Opsparing Mellem, er en fast risiko portefølje baseret på en 60/40 vægt af aktier og obligationer fra Hammers Fonde Dynamiske opsparingsprogram.

Dynamisk Opsparing Lav, er en fast risiko portefølje baseret på den konservative portefølje i Hammers Fonde Dynamiske opsparingsprogram.


N O R D E A   I N V E S T


Nordea Invest er en af Nordens største investeringsforeninger og har et stærkt fokus på bæredygtig opsparing og et bredt udvalg af investeringsmuligheder. I samarbejde med Nordea Asset Management har Nordea Invest et stort udvalg af investeringsmuligheder og kan tilbyde vores investorer mere end 40 forskellige aktie-, obligations- og specialfonde. Det gør det muligt at tilpasse investeringerne til lige netop dine behov og din risikovillighed. Nordea tilbyder alle vores investorer muligheden for at spare bæredygtigt op, og i vores Stars-fonde investerer vi eksempelvis udelukkende i virksomheder, som udmærker sig i måden, de håndterer muligheder og risici relateret til miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Investeringsfondsbranchen (IFB) opdaterer løbende en række Best Practice-anbefalinger for investeringsforeninger, som i bund og grund handler om at skabe de bedste rammer for investorerne. Nordea Invest arbejder løbende på til enhver tid at leve op til anbefalingerne.LIVSCYKLUS OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Din opsparing fordeles i Nordea Invest afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder er investeret 100% af din allokering i Nordea Invest Basis 4. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer, dvs. henimod en allokering med 80% i Nordea Invest Basis 2 og 20% i Nordea Invest Basis 1. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 1 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

FAST RISIKO OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Basis 1 er en balanceret fond, som forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser. Som udgangspunkt placeres 90 pct. af fondens aktiver i obligationsinvesteringer

Basis 2 er en balanceret fond, som forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser. Som udgangspunkt placeres 70 pct. af fondens aktiver i obligationsinvesteringer

Basis 3 er en balanceret fond, som forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser. Som udgangspunkt placeres 50 pct. af fondens aktiver i obligationsinvesteringer

Basis 4 er en balanceret fond, som forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser. Som udgangspunkt placeres 35 pct. af fondens aktiver i obligationsinvesteringer

Forvaltes på baggrund af strategiske og taktiske investeringsovervejelser. Afd. måles ikke mod et benchmark, men sigter på, at risikoen for et negativt resultat af investeringerne over en 3 årig periode skal være lav.

INDIVIDUELLE INVESTERINGSAFDELINGER


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

ISIN:DK0010265859, Afdelingen investerer i en bred portefølje af danske aktier med fokus på store velkendte selskaber. For at understøtte analysen foretages der hvert år en lang række af virksomhedsbesøg.

ISIN:DK0010265693, Afdelingen investerer i en relativt koncentreret portefølje af europæiske aktier. Porteføljen består af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling. Aktierne i porteføljen er alle selskaber af høj kvalitet, fundet ved en solid analyse af nøgletal og andre specifikke forhold omkring selskabet, og de forventes at kunne vokse som følge af den strukturelle udvikling.

ISIN:DK0015960983, Afdelingen investerer i en relativt koncentreret portefølje af mindre og mellemstore selskaber i Europa. Porteføljen består af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling.

ISIN:DK0016050974, Fonden placerer globalt i aktier som tilhører segmentet Small Cap, hvilket omfatter aktier med en relativ lav markedsværdi på de respektive børser. Forvalteren er baseret i USA og har arbejdet med denne type af aktier i mere end 40 år. Valget af aktier er baseret på en vel defineret proces, der er Value orienteret, og dette indebærer at der søges efter aktier med en høj grad af kvalitet og gode fremtidsudsigter, men hvor den nuværende aktiekurs ikke afspejler dette.

ISIN:DK0015974695, Afdelingen investerer i en bred portefølje af aktier fra segmentet af mindre og mellemstore selskaber, målt på markedsværdi, fra de 4 nordiske lande. Investeringsfilosofien bygger på, at et merafkast kan skabes ved at fokusere på selskaber med en klar forretningsmodel, kvalitet i ledelse og ejerkreds samt solide regnskabstal.

ISIN:DK0060096030, Afdelingen investerer globalt i aktier og porteføljestyringen baseres på en langsigtet investeringsstrategi med en lav omsætningshastighed i porteføljen. De enkelte aktier udvælges efter bestemte kriterier, herunder risikopræmie, indtjening, dividende og andre forhold, som kan være med til at kaste lys over, hvor meget aktien kan forventes at svinge i pris.

ISIN:DK0010265776, Afdelingen investerer i en portefølje bestående af amerikanske selskaber, som udbetaler et højt og stabilt udbytte. Det tilstræbes, at porteføljen består af mellem 30 til 80 aktier. Afdelingens mål er gennem en udvælgelse af selskaber med stort indtjeningspotentiale at give investorerne et højt, langsigtet udbytte, der overstiger det gennemsnitlige globale aktieafkast.

ISIN:DK0010308170, Afdelingen investerer i en portefølje af aktier i virksomheder fra såkaldte Emerging Markets som eksempelvis Brasilien, Rusland, Indien eller Kina. Målet er at have en bred diversificeret portefølje af aktier, og at være begrænset eksponeret mod udviklingen i en enkelt aktie.

ISIN:DK0060268506, Afdelingen investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer, og har som regel den største del af formuen placeret i realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer til porteføljen kombineres af en dyb forståelse af realkredit markedet og mange års erfaring med at finde de obligationer der vurderes til at vil klare sig bedst relativt til resten af markedet.

ISIN:DK0015168686, Afdelingen investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer, og har som regel den største del af formuen placeret i realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer til porteføljen kombineres af en dyb forståelse af realkredit markedet og mange års erfaring med at finde de obligationer der vurderes til at vil klare sig bedst relativt til resten af markedet.

ISIN:DK0060187342, Afdelingen investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer, og har som regel den største del af formuen placeret i realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer til porteføljen kombineres af en dyb forståelse af realkredit markedet og mange års erfaring med at finde de obligationer der vurderes til at vil klare sig bedst relativt til resten af markedet.

ISIN:DK0016254899, Afdelingen investerer overvejende i obligationer udstedt af stater eller statsejede institutioner fra Emerging Markets, hvilket blandt andet omfatter Brasilien, Mexico, Rusland og mange flere. Sammensætningen af porteføljen varierer, men afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande og hvilke obligationer der vurderes til at give det bedste afkast/risikoforhold.

ISIN:DK0016015399, Afdelingen investerer i virksomhedsobligationer der hovedsageligt er udstedt af europæiske virksomheder med Investment Grade status. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, og vægten lægges på, at der indenfor de enkelte sektorer udvælges obligationer fra virksomheder der vurderes bedst i stand til at opfylde betingelserne for at betale både renterne og hovedstolen tilbage.

ISIN:DK0016067432, Afdelingen investerer i virksomhedsobligationer der hovedsageligt er udstedt af amerikanske virksomheder med High Yield status, men investerer også i obligationer fra Europa og Emerging Market.

ISIN:DK0060192185, Afdelingen investerer globalt i aktier i selskaber, der direkte eller indirekte er beskæftiget med aktiviteter til forbedring af klima og miljø. Porteføljen består af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling.

ISIN:DK0010301324, Fonden investerer globalt i aktier, og vælger aktierne med fokus på særlige etiske retningsliner, såkaldte ESG kriterier for virksomhedernes engagement og udvikling indenfor Environment, Social and Governance. Foruden ESG-analysen består porteføljen af aktier, som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling.

ISIN:DK0060095735, Afdelingen investerer i en bred portefølje af aktier fra de 4 nordiske lande. Investeringsfilosofien bygger på at et merafkast kan skabes ved at fokusere på selskaber med en klar forretningsmodel, kvalitet i ledelse og ejerkreds samt solid regnskabsbalance, herudover fokus på de etiske retningsliner, såkaldte ESG kriterier for virksomhedernes engagement og udvikling indenfor Environment, Social and Governance.

ISIN:DK0060586394, Fonden investerer i aktier fra Emerging Markets, og vælger aktierne med fokus på særlige etiske retningslinjer, såkaldte ESG-kriterier for virksomhedernes engagement og udvikling inden for Environment, Social and Governance. Foruden ESG-analysen består porteføljen af aktier, som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling.

ISIN:DK0010250158, Afdelingen investerer i danske og udenlandske aktier. De danske aktier udgør som udgangspunkt cirka 15 % af porteføljen. Målet er at have en bred diversificeret portefølje af aktier, og at være begrænset eksponeret mod udviklingen i en enkelt aktie.

ISIN:DK0060949964, Fonden investerer i et bredt udvalg af sektorer og selskaber på aktiemarkederne i Europa. Fonden anvender en strategi kaldet Enhanced Index Strategy. Strategien betyder, at fonden følger sit benchmark, men porteføljemanageren har mulighed for at udelukke selskaber, som anses for dyre eller med lav kvalitet, eller hvis indtjeningen i selskabet forventes at være svagere.

ISIN:DK0060950038, Fonden investerer i et bredt udvalg af sektorer og selskaber på aktiemarkederne i Japan. Fonden anvender en strategi kaldet Enhanced Index Strategy. Strategien betyder, at fonden følger sit benchmark, men porteføljemanageren har mulighed for at udelukke selskaber, som anses for dyre eller med lav kvalitet, eller hvis indtjeningen i selskabet forventes at være svagere.

ISIN:DK0060831451, Fonden investerer i et bredt udvalg af sektorer og selskaber på aktiemarkederne i Nordamerika. Fonden anvender en strategi kaldet Enhanced Index Strategy. Strategien betyder, at fonden følger sit benchmark, men porteføljemanageren har mulighed for at udelukke selskaber, som anses for dyre eller med lav kvalitet, eller hvis indtjeningen i selskabet forventes at være svagere.

ISIN:DK0060950111, Fonden investerer i et bredt udvalg af sektorer og selskaber på aktiemarkederne i Emerging Markets. Fonden anvender en strategi kaldet Enhanced Index Strategy. Strategien betyder, at fonden følger sit benchmark, men porteføljemanageren har mulighed for at udelukke selskaber, som anses for dyre eller med lav kvalitet, eller hvis indtjeningen i selskabet forventes at være svagere.

ISIN:DK0060949881, Fonden investerer globalt på aktiemarkederne verden over. Fonden anvender en strategi kaldet Enhanced Index Strategy. Strategien betyder, at fonden følger sit benchmark, men porteføljemanageren har mulighed for at udelukke selskaber, som anses for dyre eller med lav kvalitet, eller hvis indtjeningen i selskabet forventes at være svagere.


N Y K R E D I T   I N V E S T


Investering handler om så vidt muligt at være på forkant med fremtiden. Som kunde i Nykredit Invest kan du stole på, at vi tager ansvar for hele tiden at holde nøje øje med dine investeringer og deres sammensætning, så vi sikrer dig det bedst mulige resultat på lang sigt. Inden du går i gang med at investere, er det vigtigt, at du gør dig nogle tanker omkring, hvad formålet med din investering er. Formålet hænger nemlig sammen med tidshorisonten for din investering og kan også have indflydelse på, hvor stor en risiko du er villig til at tage med din investering. Tilsammen tegner disse overvejelser din investeringsprofil.LIVSCYKLUS OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Din opsparing fordeles i Nykredit Invest afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder er investeret 100% af din allokering i Nykredit Invest Balance Offensiv. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer, dvs. henimod en 100% allokering i Nykredit Invest Balance Defensiv. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 1 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

FAST RISIKO OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Afdelingen investerer 15-40% i aktieafdelinger og 45-85% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i alternative investeringer i infrastruktur, energi og lignende

Afdelingen investerer 40-70% i aktieafdelinger og 15-55% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i alternative investeringer i infrastruktur, energi og lignende

Afdelingen investerer 50-90% i aktieafdelinger og 0-40% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i alternative investeringer i infrastruktur, energi og lignende

Taktisk Allokering investerer i aktier, stats- og realkreditobligationer. Fordelingen mellem aktier og obligationer kan variere fra 0-100%. Målet med afdelingen er at fungere som risikoregulator i brede porteføljer.

INDIVIDUELLE INVESTERINGSAFDELINGER


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

ISIN:DK0016048994, Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på over 1.000 selskaber fordelt på forskellige lande og brancher. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for bæredygtige investeringer.

ISIN:DK0060033975, Afdelingen investerer i korte og mellemlange obligationer. Obligationsinvesteringerne i afdelingen har en gennemsnitlig varighed under tre år. Korte obligationer er den mest kursstabile afdeling i Nykredit Invest. Afdelingen er målrettet den forsigtige investor med en kort investeringshorisont eller med ønske om investeringer med en lav risiko

ISIN:DK0060817625, Afdelingen investerer i lange og mellemlange stats-, realkredit- og erhvervsobligationer udstedt i danske kroner eller euro. Vores mål er at opnå et afkast, der overstiger markedsafkastet på danske statsobligationer. Afdelingen er målrettet den risikotolerante investor. På grund af mulige kursudsving er det vigtigt, at din investeringshorisont er mellemlang eller lang, så du ikke bliver tvunget til at sælge på et ugunstigt tidspunkt.


O P T I M A L   I N V E S T


Optimal Invest forvalter globale porteføljer, der består af +5.000 aktier og obligationer, via indeksforeninger og ETF'ere kombineret med danske aktier og realkreditobligationer. Den globale risikospredning giver investorerne en stor sikkerhed uden at gå på kompromis med afkast. Optimal Invest har siden 2010 skabt resultater via løbende aktiv porteføljepleje, rebalancering, høj fleksibilitet og sikkerhed. Forvent fuld transparens og ingen formidlingsprovisioner eller skjulte handelsomkostninger, der udhuler dit afkast. Optimal Invests 6 investeringsforeningsafdelinger har Danmarks højeste rating i alle det anerkendte analysehus Morningstars tre kategorier: Afkast (historisk): 4,7 stjerner ud af 5, bæredygtighed (historisk): 5 globusser ud af 5 og forventet afkast: Alle afdelinger har guld rating. Kun 4% af 24.000 fonde i Morningstars database opnår guld rating. Til sammenligning: Mange danske banker har ikke guld rating på nogen produkter overhovedet.LIVSCYKLUS OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Din opsparing fordeles i Optimal Invest afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder er investeret 100% af din allokering i Optimal Invest Dynamisk. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer, dvs. henimod en 100% allokering i Optimal Invest Stabil. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 1 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

FAST RISIKO OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Udgangspunkt i en fordeling på 60 % aktier og 40 % obligationer, der løbende tilpasses mod lavere risiko. Der investeres i en balanceret global markedsportefølje med ETF kombineret med danske realkreditobligationer

Udgangspunkt i en fordeling på 75 % aktier og 25 % obligationer, der løbende tilpasses mod lavere risiko. Der investeres i en balanceret global markedsportefølje med ETF kombineret med danske realkreditobligationer

Udgangspunkt i en fordeling på 25 % aktier og 75 % obligationer. Afdelingen investerer i en balanceret global markedsportefølje via børshandlede indeksforeninger kombineret med danske realkreditobligationer

Udgangspunktet er en fordeling på 45 % aktier og 55 % obligationer. Afdelingen investerer i en balanceret global markedsportefølje ved hjælp af børshandlede indeksforeninger (ETF'ere)

Udgangspunktet er en fordeling på 80% aktier og 20% obligationer. Opsparingen er investeret i en balanceret global markedsportefølje af hovedsagligt børshandlede indeksforeninger (ETF'ere)


P F A   I N V E S T


PFA Invest er en investeringsforening oprettet af PFA for alle investorer. Ved at investere din opsparing i PFA Invest udnytter du som investor den ekspertise, som eksperterne i PFA Asset Management har opbygget gennem mange år. PFA Invest kan endvidere give dig den rigtige risikospredning mellem aktier og obligationer. Det sikrer også, at dine aktieinvesteringer spredes på mange aktieselskaber, og at dine obligationer har den rigtige løbetid og sikkerhed. Endelig har PFA Invest et af markedets laveste omkostningsniveauer fordi PFA Invest, ligesom PFA Pension, er uafhængig og ikke skal tjene penge til aktionærer, men alene tilgodeser sine kunder. Investeringsforeningen PFA Invest får topkarakter af det uafhængige analyseinstitut Morningstar, og det betyder, at foreningen er blandt de bedste til at skabe afkast målt i forhold til risiko.LIVSCYKLUS OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Din opsparing fordeles i PFA Invest afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder er investeret 100% af din allokering i PFA Invest Balance C. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer, dvs. henimod en 100% allokering i PFA Invest Balance A. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 1 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

FAST RISIKO OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Afdelingen forvaltes på baggrund af strategiske og taktiske investeringsovervejelser, med en konservativ risikoprofil

Afdelingen forvaltes på baggrund af strategiske og taktiske investeringsovervejelser, med en balanceret risikoprofil

Afdelingen forvaltes på baggrund af strategiske og taktiske investeringsovervejelser, med en aggressiv vækst profil

INDIVIDUELLE INVESTERINGSAFDELINGER


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

ISIN:DK0060446623, Afdelingen investerer minimum 80% af formuen i danske aktier optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller handles på et andet reguleret officielt marked i Danmark

ISIN:DK0060446706, Afdelingen investerer primært i globale aktier og det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på mellem 40 og 150 aktier.

ISIN:DK0060446896, Afdelingen investerer primært i kredit- og erhvervsobligationer udstedt af virksomheder i Nordamerika eller Europa. Der kan investeres i obligationer af enhver kreditværdighed og det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på mindst 150 obligationer

ISIN:DK0060700433, Afdelingen investerer minimum 80% af formuen i mellemlange danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingen investerer ikke i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. Gennemsnitlig varighed for afdelingens obligationer er mellem 2 og 6 år


S P A R I N V E S T   


Det har altid været målsætningen i Sparinvest at skabe det bedste langsigtede afkast uden at gå på kompromis med investorernes risiko. Sådan var det ved etableringen i 1968, og sådan er det i dag, også selvom Sparinvest i mellemtiden er gået fra at være en lille dansk investeringsforening til at være en international kapitalforvalter med kunder fra hele verden. Sparinvest tilbyder investering inden for udvalgte områder og arbejder med få kernestrategier, der er gennemtestede og allerede har vist deres værd. Sparinvest-koncernen har siden 2001 med stor succes kunnet tilbyde danske investorer en række forskellige indeksafdelinger, som til forskel fra afdelinger i aktivt forvaltede investeringsforeninger følger udviklingen i udvalgte markedsindeks. Vores indeksafdelinger markedsfører vi under navnet Sparindex.LIVSCYKLUS OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Din opsparing fordeles i Sparindex afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder er investeret 100% af din allokering i Sparinvest INDEX Høj Risiko. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer, dvs. henimod en 100% allokering i Sparinvest INDEX Lav Risiko. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 1 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

FAST RISIKO OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Afdelingen investerer i passivt forvaltede afdelinger. Formålet er at opnå et afkast på niveau med deres respektive sammenligningsindeks, med en fordeling på 25 % aktier og 75 % obligationer

Afdelingen investerer i passivt forvaltede afdelinger. Formålet er at opnå et afkast på niveau med deres respektive sammenligningsindeks, med en fordeling på 50 % aktier og 50 % obligationer

Afdelingen investerer i passivt forvaltede afdelinger. Formålet er at opnå et afkast på niveau med deres respektive sammenligningsindeks, med en fordeling på 75 % aktier og 25 % obligationer

INDIVIDUELLE INVESTERINGSAFDELINGER


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

ISIN:DK0010297548, Der fokuseres udelukkende på europæiske vækstaktier, og universet udgøres af samtlige aktier som indgår i indekset MSCI Europa Growth. Screeningen som ligger til grund for indekset foretages på baggrund af 5 nøgletal: - Langsigtet forward indtjening per aktie - Kortsigtet indtjening per aktie - Nuværende intern vækstrate - Langsigtet historisk indtjening per aktie og - Langsigtet historisk salg per aktie Der foretages ikke valutafdækning.

ISIN:DK0010297704, Der fokuseres udelukkende på europæiske value-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Europe value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, 12-måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutafdækning.

ISIN:DK0010297621, Der fokuseres udelukkende på europæiske small cap aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Europa Small Cap. Afdelingen består af de europæiske selskaber, som er en del af de 15% mindste selskaber i et globalt aktieunivers. Der foretages ikke valutafdækning i afdelingen, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udviklingen i euro'en (EUR).

ISIN:DK0010298272, Der fokuseres udelukkende på amerikanske vækstaktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI USA Growth. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af fem nøgletal: langsigtet forward indtjening per aktie, kortsigtet indtjening per aktie, nuværende intern vækstrate, langsigtet historisk indtjening per aktie og langsigtet historisk salg per aktie. Der foretages ikke valutafdækning.

ISIN:DK0010298439, Der fokuseres udelukkende på amerikanske value-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI USA Value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, 12- måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutafdækning, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udvikling i den amerikanske dollar (USD).

ISIN:DK0010298355, Der fokuseres udelukkende på amerikanske small cap-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier som indgår i indekset MSCI USA Small Cap. Afdelingen består af de amerikanske selskaber, som er en del af de 15% mindste selskaber i et globalt aktieunivers. Der foretages ikke valutafdækning i afdelingen, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udvikling i den amerikanske dollar (USD).

ISIN:DK0010297464, Aktieindekset “DJSI World ex. Alcohol, Gambling, Tobacco, Armaments & Firearms and Adult Entertainment” fokuserer på verdens 2.500 største virksomheder. Der måles på deres økonomiske, sociale og miljømæssige fremtræden. Virksomhederne repræsenterer top 10 % af de ledende sustainability-selskaber i 57 industrigrupper fordelt på de 51 lande, som indekset dækker. Der foretages ikke valutafdækning.

ISIN:DK0060748127, Der investeres i selskaber, som indgår i MSCI World Minimum Volatility (EUR Optimized) indekset. Afdelingen egner sig til investorer med høj risikovillighed og lang tidshorisont. Investorerne skal være forberedt på, at afdelingens beviser vil svinge meget i værdi i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Der foretages ikke afdækning af valutarisikoen.

ISIN:DK0060300762, Der fokuseres udelukkende på aktier i Emerging Markets landene, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Emerging Markets. Der foretages ikke valutafdækning.

ISIN:DK0060747822, Afdelingen omfatter investering i globale aktier, der indgår i indekset MSCI All Countries World Investable Markets Index. Der foretages ikke afdækning af valutarisikoen.

ISIN:DK0010297977, Afdelingen investerer i selskaber, der anses for at tage bæredygtighedshensyn (ESG) med i forretningsmodellen, og som ikke krænker FN’s deklaration af menneskerettigheder eller andre internationalt anerkendte konventioner. Afdelingen investerer i japanske aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, der indga?r i afdelingens benchmark. Der kan være selskaber, der indga?r i benchmark, som ikke indga?r i afdelingens investeringer. Porteføljen sammensættes med det ene forma?l at skabe samme afkast- og risikoprofil som benchmarket under hensyn til handelsomkostninger.

ISIN:DK0060442556, Der investeres udelukkende i danske aktier, som indgår i indekset OMX C25 Index, hvor ingen aktie må udgøre mere end 20 %.

ISIN:DK0060747905, Afdelingen investerer i globale aktier og andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, der indgår i afdelingens sammenligningsindeks MSCI ACWI (All Country World Index), og som har bestået en etisk screening. Den etiske screening har til formål at fravælge selskaber, der er markeret som røde på ISS-Ethix ulovlige våben-liste og norm-baserede liste samt selskaber, der er CCC ESG-ratede af MSCI ESG Research. Der foretages ikke valutaafdækning.

ISIN:DK0060748044, Afdelingen investerer i europæiske selskaber, der anses for at tage bæredygtighedshensyn (ESG) med i forretningsmodellen, og som ikke krænker FN’s deklaration af menneskerettigheder eller andre internationalt anerkendte konventioner. Der kan være selskaber, der indgår i benchmark, som ikke indgår i afdelingens investeringer. Benchmark er MSCI Europe ESG Leaders Select Sustainability.

ISIN:DK0060748200, Afdelingen investerer i nordamerikanske selskaber, der anses for at tage bæredygtighedshensyn (ESG) med i forretningsmodellen, og som ikke krænker FN’s deklaration af menneskerettigheder eller andre internationalt anerkendte konventioner. Der kan være selskaber, der indgår i benchmark, som ikke indgår i afdelingens investeringer. Benchmark er MSCI USA ESG Leaders Select Sustainability.

ISIN:DK0060057487, Afdelingen har en varighedsbegrænsning på 3. Den korte porteføljevarighed betyder, at man som investor sjældent vil opleve store og meget pludselige kursudsving. Afdelingen investerer primært i korte stats-og realkreditobligationer, hvilket betyder, at obligationerne har særlig høj sikkerhed.


S T A T E   S T R E E T


Vore klienter er centrum for alt hvad vi laver i State Street. State Street udvikler og servicerer løsninger der møder deres behov og udfordringer. Vi lytter til de globale tendenser der tegner vores industri og vores fremtid, og vi investerer i talent og innovation, som kan hjælpe vore klienter til at gribe de bedste muligheder. State Street Global Advisors lancerede den første ETF fond i 1993, og er idag anerkendt som pioner på området. SPDR ETF familien er idag en af verdens største ETF porteføljer. Alle State Street SPDR ETF fonde bygger på mere end 35 års intim viden og erfaring med ETF forvaltning.LIVSCYKLUS OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Din opsparing fordeles i State Street SPDR ETF afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder er investeret 40% i SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF, 40% i SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF, 10% i SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF samt 10% i SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer. Den endelige konservative allokering består af 45% i SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF, 25% i SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF, 15% i SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF samt 15% i SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 1 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

INDIVIDUELLE INVESTERINGSAFDELINGER


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

ISIN:IE00BK5H8015, Investeringsmålet for fonden er at følge afkastet for europæiske virksomheder. Fonden søger at følge afkastet for STOXX Europe 600 SRI Index ("indekset") sa? tæt som muligt. Fonden er en indeksfølgende fond (ogsa? kendt som en passivt administreret fond).

ISIN:IE00BYTH5487, The MSCI Europe Climate Paris Aligned Index is based on the MSCI Europe Index, its parent index, and includes large and mid-cap securities across 15 Developed Markets (DM) in Europe. The index is designed to support investors seeking to reduce their exposure to transition and physical climate risks and who wish to pursue opportunities arising from the transition to a lower-carbon economy while aligning with the Paris Agreement requirements. The index incorporates the TCFD recommendations and are designed to exceed the minimum standards of the EU Paris-Aligned Benchmark.

ISIN:IE00BYTH5370, The MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index is based on the MSCI ACWI Index, its parent index, and includes large and mid-cap securities across 23 Developed Markets (DM) and 27 Emerging Markets (EM) countries. The index is designed to support investors seeking to reduce their exposure to transition and physical climate risks and who wish to pursue opportunities arising from the transition to a lower-carbon economy while aligning with the Paris Agreement requirements. The index incorporates the TCFD recommendations and are designed to exceed the minimum standards of the EU Paris-Aligned Benchmark.

ISIN:IE00BKWQ0Q14, Investér bredt i 400+ store og mellemstore selskaber i MSCI Europe indexet via én investering til attraktive omkostninger

ISIN:IE00B910VR50, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af MSCI EMU. Fonden ejer aktier udstedt af store og mellemstore virksomheder fra udviklede lande i euroområdet.

ISIN:IE00BKWQ0M75, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af MSCI Europe's Small Cap samt reinvesterer nettoudbyttet. Dette indeks repræsenterer aktier i små kapitaliserede europæiske virksomheder.

ISIN:IE00B5M1WJ87, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af S&P Euro High Yield Divident Aristocrats.

ISIN:IE00BFTWP510, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af EURO STOXX Low Volatility Index over aktier, der historisk har udvist lav volatilitetsegenskaber.

ISIN:IE00BSPLC298, Fondens investeringsmål er, at følge resultaterne af europæiske småkapitaliseringsaktier med højere vægtning på aktier, der udviser attraktive værdiansættelseskarakteristika. Fonden søger at replikere resultaterne af MSCI Europe Small Cap Value Weighted Index.

ISIN:IE00B7452L46, Fondens investeringsformål er, at replikere FTSE All-Share. Fonden vil investere i størstedelen af aktierne indeholdt i indekset. FTSE All-Share Index dækker de kombinerede universer i FTSE 100, FTSE 250 og FTSE Small Cap Index og dækker ca. 98% af markedets kapitalisering på det britiske marked.

ISIN:IE00B6S2Z822, Fondens investeringsformål er, at replikere resultaterne af S&P UK Dividend Aristocrats Index.

ISIN:IE00B44Z5B48, Global investering i 2400+ selskaber i MSCI ACWI indexet. Porteføljen udgøres af store (70%) og mellemstore selskaber, og nås via én investering i SPDR MSCI ACWI.

ISIN:IE00BCBJG560, Fondens investeringsmål er, at følge resultaterne af små virksomheder i udviklede aktiemarkeder globalt, ved at replikere MSCI World Small Cap så tæt som muligt.

ISIN:IE00B9CQXS71, Fondens investeringsmål er, at replikere præstationen af high dividend yielding equities globalt, gennem replikering af S&P Global Divident Aristocrats

ISIN:IE00B8GF1M35, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af det globale index for børsnoteret ejendomsvirksomhed Dow Jones Global Select Real Estate.

ISIN:IE00B6YX5C33, Fondens investeringsformål er, at replikere S&P 500. Indekset er et flydejusteret kapitalisationsvægtet indeks for de største 500 virksomheder på det amerikanske aktiemarked. Indekset spænder over 24 industrigrupper. Det opfanger ca. 75% af markedsværdien af amerikanske aktier.

ISIN:IE00B4YBJ215, Fondens investeringsformål er, at replikere præstationen af S&P Mid Cap 400 indekset før omkostninger. Indekset søger at være et nøjagtigt mål for mellemstore virksomheder, og afspejle risici og karakteristika for det bredere amerikanske mid-cap univers.

ISIN:IE00BJ38QD84, Fondens investeringsmål er, at følge resultaterne fra mindre amerikanske virksomheder, gennem replikering af Russel 2000 Indexet så tæt som muligt.

ISIN:IE00B802KR88, Fondens investeringsmål er, at replikere aktiemarkedspræstationen for store amerikanske virksomheder, der historisk har udvist lave volatilitetsegenskaber. Fonden replikere resultatererne af S&P 500 Low Volatility så tæt som muligt.

ISIN:IE00B6YX5D40, Fonden søger, at replikere resultaterne af S&P High Yield Dividend Aristocrats, der følger aktiemarkedsresultaterne for udvalgte højt udbyttende aktier. Indekset består af de 60 højest udbyttebetalende aktier i S&P Composite 1500 Index, der har øget udbytte hvert år i mindst 25 år i træk.

ISIN:IE00BSPLC520, Fondens investeringsmål er, at replikere præstationen af amerikanske aktier med en højere vægtning af aktier, der udviser attraktive værdiansættelseskarakteristika. Fonden replikere resultatererne af MSCI USA Value Weighted så tæt som muligt.

ISIN:IE00BSPLC413, Fondens investeringsmål er, at følge resultaterne af amerikanske småkapitaliseringsaktier med højere vægt på aktier, der udviser attraktive værdiansættelseskarakteristika. Fonden replikerer resultatererne af MSCI USA Small Cap Value Weighted så tæt som muligt.

ISIN:IE00B9KNR336, Fondens investeringsmål er, at følge resultaterne af high dividend yielding aktier fra Asia Pacific regionen. Fonden replikere resultatererne af S&P Pan Asia Divident Aristocrats Index så tæt som muligt.

ISIN:IE00B469F816, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af MSCI Emerging Markets, der måler aktiemarkedspræstationerne for udviklingsmarkeder.

ISIN:IE00B6YX5B26, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne fra S&P Emerging Markets Dividend Opportunities før omkostninger. Fonden følger aktiemarkedsresultaterne for højtydende aktier fra udviklingsmarkeder. Indekset er designet til at give eksponering for højtydende aktier fra forskellige udviklingsmarkeder, samtidig med at man opfylder specifikke diversificerings-, stabilitets- og handelsbehov.

ISIN:IE00B48X4842, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af MSCI Emerging Markets Small Cap.

ISIN:IE00B3YLTY66, Målet for fonden er at replikere afkastet pa? børsmarkederne i udviklede og emerging markets-lande. Fonden søger at følge afkastet for MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index ("indekset") sa? tæt som muligt. Fonden er en indeksfølgende fond (ogsa? kendt som en passivt administreret fond).

ISIN:IE00BKWQ0C77, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af MSCI Europe Consumer Discretionary Index. Nettoudbytte reinvesteres. Dette indeks repræsenterer europæiske aktier af virksomheder, der omsætter cykliske forbrugsgoder.

ISIN:IE00BKWQ0D84, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af MSCI Europe Consumer Staples Index. Nettoudbytte reinvesteres. Dette indeks repræsenterer europæiske aktier af virksomheder, der omsætter stabile forbrugsgoder.

ISIN:IE00BKWQ0F09, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af MSCI Europe Energy, hvor nettoudbyttet reinvesteres. Dette indeks repræsenterer europæiske aktier af virksomehder, der tilhører energisektorerne.

ISIN:IE00BKWQ0G16, Fondens investeringsmål er, at replikere MSCI Europe Financials, der følger aktiemarkedsresultaterne af store og mellemstore europæiske selskaber i finanssektoren.

ISIN:IE00BKWQ0H23, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af MSCI Europe Health Care, hvor nettoudbyttet reinvesteres. Dette indeks repræsenterer europæiske aktier af selskaber i medicinal- og sundshedsindustrierne.

ISIN:IE00BKWQ0J47, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af MSCI Europe Industrials, hvor nettoudbyttet reinvesteres. Dette indeks repræsenterer europæiske industriaktier.

ISIN:IE00BKWQ0K51, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af MSCI Europe Information Technology, hvor nettoudbyttet reinvesteret. Indekset repræsenterer europæiske aktier af selskaber, der tilhører sektorerne for informationsteknologi.

ISIN:IE00BKWQ0L68, Fondens investeringsmål er, at replikere resultatet af MSCI Europe Materials nettoudbytte geninvesteret. Dette indeks repræsenterer europæiske aktier af selskaber i materiale og bearbejdningsindustrierne.

ISIN:IE00BKWQ0P07, Fondens investeringsmål er, at replikere resultatet af MSCI Europe Utilities, hvor nettoudbyttet reinvesteres. Dette indeks repræsenterer europæiske aktier af selskaber, der tilhører sektorerne for forsynings- og infrastruktur virksomhed.

ISIN:IE00BYTRR640, Fondens investeringsmål er, at replikere MSCI World Consumer Discretionary Index over aktier i selskaber,på tværs af udviklede markeder globalt, der omsætter cykliske forbrugsgoder.

ISIN:IE00BYTRR756, Fondens investeringsmål er, at replikere MSCI World Consumer Staples Index over aktier i selskaber,på tværs af udviklede markeder globalt, der omsætter stabile forbrugsgoder.

ISIN:IE00BYTRR863, Fondens investeringsmål er, at replikere aktiemarkedsresultater for energisektorerne på tværs af udviklede markeder globalt. Fonden replikere resultaterne af MSCI World Energy så tæt som muligt.

ISIN:IE00BYTRR970, Fondens investeringsmål er, at replikere aktiemarkedsresultater for de finansielle sektorer på tværs af udviklede markeder globalt. Fonden replikere resultaterne af MSCI World Financials så tæt som muligt.

ISIN:IE00BYTRRB94, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af MSCI World Health Care med netto udbytte reinvesteret. Dette indeks repræsenterer europæiske aktier af selskaber, der tilhører medicinal- og sundhedssektorerne på tværs af udviklede markeder globalt.

ISIN:IE00BYTRRC02, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af MSCI World Industrials, hvor nettoudbyttet reinvesteres. Dette indeks repræsenterer industriaktier på tværs af udviklede markeder globalt.

ISIN:IE00BYTRRF33, Fondens investeringsmål er, at replikere resultatet af MSCI World Materials, nettoudbytte geninvesteret. Dette indeks repræsenterer aktier af selskaber i materiale og bearbejdningsindustrierne på tværs af udviklede markeder globalt.

ISIN:IE00BYTRRD19, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af MSCI World Technology. Indekset repræsentere aktier indenfor teknologisektorerne på tværs af udviklede markeder globalt.

ISIN:IE00B41RYL63, Fondens formål er at følge afkastet af det europæiske fast-rente obligationsmarked for investment-grade obligationer udstedt i Euro.

ISIN:IE00BF1QPL78, Følg afkastet fra det globale fast-rente obligationsmarked for investment grade udstedelser via én investering. Beholdningen er kurssikret imod Euro.

ISIN:IE00B6YX5F63, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne afr Barclays Capital 1-3 Year Euro Treasury Bond. Indekset måler resultaterne af euroområdets statsobligationsmarked og omfatter for øjeblikket obligationer fra Østrig, Belgien, Cypern, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Malta, Holland, Portugal, Slovakiet, Slovenien og Spanien. Kun obligationer udstedt i euro eller gamle eurovalutaer med en løbetid mellem 1 og tre år optages.

ISIN:IE00BC7GZJ81, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Bond - det korte amerikanske statsobligationsmarked.

ISIN:IE00B43QJJ40, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond - det globale fastforrentede obligationsmarked.

ISIN:IE00B459R192, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond - det amerikanske dollar denominerede fastforrentede obligationsmarked.

ISIN:IE00B3T9LM79, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond - det fastforrentede, euro denominerede selskabsobligationsmarked for investment grade udstedelser.

ISIN:IE00B6YX5M31, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond - fastkurs, euro denominerede high yield corporate bond marked.

ISIN:IE00BNH72088, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af Thomson Reuters Global Convertible Bond - det globale konvertible obligationsmarked.

ISIN:IE00B4613386, Målet for fonden er at replikere afkastet pa? gældsbevismarkederne i emerging markets-lande for likvide værdipapirer i lokale valutaer. Fonden søger at følge afkastet for Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index ("indekset") sa? tæt som muligt. Fonden er en indeksfølgende fond (ogsa? kendt som en passivt administreret fond).

ISIN:IE00BMYHQM42, Målet for fonden er at replikere afkastet pa? statsobligationsmarkedet i euroområdet. Fonden søger at følge afkastet for Bloomberg Euro Treasury Bond Index ("indekset") sa? tæt som muligt. Fonden er en indeksfølgende fond (ogsa? kendt som en passivt administreret fond).

ISIN:IE00BQWJFQ70, Fondens investeringsmål er, at replikere resultaterne af Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure - det globale infrastrukturmarked, der repræsenteres af offentligt handlede infrastrukturrelaterede aktier og obligationer


T I M E I N V E S T   


TimeInvest hjælper mange danskere med at investere deres formuer, og vi hjælper også gerne dig. Din formue hos PENSIONS kan placeres i en eller flere af TimeInvests investeringsfonde. TimeInvest bor på Kalvebod Brygge i København. Vi blev stiftet i 2010, og selskabet er idag ejet af medarbejderne samt af Söderberg & Partners. For at sikre uvildighed i pensionsrådgivningen, kan arbejdsgivere og medlemmer der serviceres eller rådgives af Söderberg & Partners, ikke opspare i TimeInvest produkter. Ønsker du en bæredygtig aktieinvestering, anbefaler vi TimeInvest Sustainable Opportunities. Fonden er som en af de eneste i Danmark klassificeret som Artikel 9, hvilket er det højeste niveau for bæredygtige investeringer. Og er du på udkig efter et stabilt afkast, så er Strategi Stabil en oplagt mulighed. Her bliver din pensionsformue investeret i et bredt udsnit af investeringer, som giver dig et stabilt langsigtet afkast, når vi kombinerer dem for dig. Strategi Alternativer er skræddersyet til dig, der investerer i aktier og obligationer, men mangler de alternative investeringer, som normalt er forbeholdt de største professionelle investorer, som f.eks. infrastruktur, ejendomme, råvarer og andre aktiver, som tilbyder et højere riskojusterede afkast end traditionelle investeringer. Endelig har vi sammensat en fond til dig, der ønsker at investerer i aktier fra hele verden. Gennem mere end 12 år har Strategi Aktier skabt høje og stabile afkast til investorerne i fonden, som ligeledes er tilgængelig hos PENSIONS.LIVSCYKLUS OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Din opsparing fordeles i TimeInvest forskellige strategier med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder er investeret mere end 85% af din allokering i aktier investeringer hvor de 90% af den allokering fast er i Strategi Aktier, mens Sustainable Opportunities strategien fast udgør 10% af aktieporteføljens allokering. Derudover er der her en konstant investering til Strategi Alternativer på 15% igennem hele perioden. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en mere konservativ opsparingssammensætning med overvægt af mere kapitalbevarende investeringer. Det gøres ved gradvis reduktion i aktieporteføljen til fordel for Strategi Stabil. Bevægelsen henimod denne stabile og kapitalbevarende portefølje er gradvis og lineær.

FAST RISIKO OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Din opsparing fordeles i TimeInvest forskellige strategier med en allokering på 30% aktier, hvoraf de 90% her er i Strategi Aktier og 10% i Sustainable Opportunities. Hertil er der en allokering på 15% i Strategi Alternativer og 55% i Strategi Stabil som den mere kapitalbevarende allokering.

Din opsparing fordeles i TimeInvest forskellige strategier med en allokering på 50% aktier, hvoraf de 90% her er i Strategi Aktier og 10% i Sustainable Opportunities. Hertil er der en allokering på 15% i Strategi Alternativer og 35% i Strategi Stabil som den mere kapitalbevarende allokering.

Din opsparing fordeles i TimeInvest forskellige strategier med en allokering på 85% aktier, hvoraf de 90% her er i Strategi Aktier og 10% i Sustainable Opportunities. Hertil er der en allokering på 15% i Strategi Alternativer.

INDIVIDUELLE INVESTERINGSAFDELINGER


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

ISIN:DK0061419199, TimeInvest Sustainable Opportunities har som mål at levere et attraktivt afkast over en fuld investeringscyklus relativt til strategiens benchmark og samtidig udvise en høj grad af bæredygtighed. En koncentreret portefølje med fokus på nøje udvalgte globale selskaber med et stort afsæt i Norden og med høj bæredygtighed og ESG i alle investeringer, samt et stort og positivt SDG-aftryk på verdens største miljømæssige og sociale udfordringer.

ISIN:DK0060308310, Strategi Aktier har til formål at levere et attraktivt risikojusteret afkast over en fuld investeringscyklus. Dette forventes opnået ved en kerne af stil-faktor investeringer, der sikrer stabilitet, robusthed og merafkast kombineret med globale investeringer i selskaber med den højeste ansvarlighed og bæredygtighed og med et fokus på tematiske investeringer, der sætter et markant aftryk på de miljømæssige og sociale udfordringer verden står overfor.

ISIN:DK0060308583, Strategi Stabil har til formål at bevare kapitalen med en investeringshorisont på 3 år og opnå et positivt afkast ved diversificerede investeringer i udvalgte obligationer, aktier, råvarer og valuta. Forskellige filosofier/temaer med både aktive og passive investeringer i en portefølje med stort fokus på risikostyring, sikkerhed og stabilitet.

ISIN:DK0060885978, Strategi Alternativer investerer i likvide alternativer, som kan forøge det risikojusterede afkast. Diversificering af din portefølje – skab en portefølje som har et bedre afkast/risiko forhold og forøg dit afkast – mulighed for højere afkast ved investering i et bredere univers. Beskyt dig mod stigende priser og lavere renter – opnå højere løbende forrentning i perioder med usikkerhed og lavere renter.


V A N G U A R D   


Vanguard sætter sine investorer først på verdensplan. Vanguards ejerskabsstruktur og vores globale forretning udgør grundlaget for vores unikke rækkevidde, erfaring og verdensomspændende ressourcer. Vores ønske om at tilbyde de bedste priser er en indarbejdet del af vores måde at arbejde på. Fra omfattende og stram risikostyring over transparent prissættelse til straight-forward kommunikation, vi sætter vores investorers interesser først. Alt hvad vi gør hos Vanguard er designet til at give vore kunder den bedste chance for investerings success.LIVSCYKLUS OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Din opsparing fordeles i Vanguard ETF afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder er investeret 40% i Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF, 40% i Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF samt 20% i Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer. Den endelige konservative allokering består af 15% i Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF, 15% i Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF samt 70% i EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 1 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

Din opsparing fordeles i Vanguard Life Strategy afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder er investeret 100% af din allokering i Vanguard Life Strategy 80% Equity. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning, dvs. henimod en allokering med 50% i Vanguard Life Strategy 40% Equity og 50% i Vanguard Life Strategy 20% Equity. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 1 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

FAST RISIKO OPSPARING


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

Omkostningseffektiv LifeStrategy fond fra Vanguard tilpasset en langsigtet opsparingshorisont og en aktierisiko på 80%.

Omkostningseffektiv LifeStrategy fond fra Vanguard tilpasset en langsigtet opsparingshorisont og en aktierisiko på 60%.

Omkostningseffektiv LifeStrategy fond fra Vanguard tilpasset en mellemlang opsparingshorisont og en aktierisiko på 40%.

Omkostningseffektiv LifeStrategy fond fra Vanguard tilpasset en medium opsparingshorisont og en aktierisiko på 20%.

INDIVIDUELLE INVESTERINGSAFDELINGER


# NavnScroll resultatlisten horisontalt Fakta ÅOP Mere R-SIX
/ ESG

ISIN:IE00B945VV12, Investér i en portefølje med et afkast, som afspejler performance i FTSE Developed Europe Index'et over store og mellemstore selskaber i industrialiserede markeder i Europa.

ISIN:IE00BKX55S42, Fonden søger at replikere et bredt anerkendt markedskapitalisationsvægtet indeks for aktieudviklingen i de europæiske industrilande, bortset fra UK. FTSE Developed Europe ex UK består af store og mellemstore selskaber i den pågældende region

ISIN:IE00B810Q511, Fonden replikerer FTSE 100-indeksets resultater så tæt som muligt. Der investeres i fysiske papirer. FTSE 100 Index tilbyder eksponering for de 100 største britiske aktier med fuld markedsværdi. Indekset er free float markedsværdi vægtet.

ISIN:IE00BKX55Q28, Fondens investeringsmål er, at replikere udførelsen af FTSE® 250 Index, samtidig med at man minimerer sporingsfejlen mellem fondens resultater og indekset. Indekset er et kapitalbaseret vægtet indeks bestående af de 101-350 største virksomheder, som ikke er dækket af FTSE® 100 og repræsenterer ca. 13,22% af den britiske markedsværdi

ISIN:IE00B3RBWM25, Global investering i 2700+ selskaber i FTSE all world indexet. Porteføljen udgøres af store og mellemstore selskaber, og nås via én investering i Vanguard FTSE All-World UCITS.

ISIN:IE00BKX55T58, Investér i en portefølje med et afkast, som afspejler performance i FTSE Developed Index'et over store og mellemstore selskaber i industrialiserede markeder.

ISIN:IE00B8GKDB10, Fonden søger at replikere resultaterne af FTSE All-World High Dividend Yield Index, et free-float-justeret markedskapitaliseringsvægtet indeks for fælles aktier, eksklusive ejendomsforetagender, på udviklede og vækstmarkeder, der betaler udbytte, som generelt er højere end gennemsnittet . Fonden anvender en "passiv ledelse" - eller indekseringsinvesteringsmetode gennem fysisk erhvervelse af værdipapirer, der er designet til at spore indeksets præstationer.

ISIN:IE00B3VVMM84, Fonden søger at følge resultaterne af FTSE Emerging Index, et markedskapitalvægtet indeks for store og mellemstore virksomheder på flere vækstmarkeder i Europa, Asien, Afrika, Latinamerika og Mellemøsten

ISIN:IE00B3XXRP09, Investeringsformålet er at replikere S&P 500 indekset. Fonden udbetaler ikke udbytte, men gen-investerer nettoprovenuerne.

ISIN:IE00BKX55R35, Fonden søger at replikere et markedsværdi-vægtet indeks for store og mellemstore virksomheder, virksomheder i USA og Canada, FTSE North America.

ISIN:IE00B9F5YL18, Fonden søger at replikere FTSE Developed Asia Pacific ex-Japan Index, et bredt anerkendt benchmark for de store og mellemstore virksomheder på de udviklede markeder i Asien-Stillehavsområdet, eksklusive Japan. Fonden anvender en "passiv ledelse" - eller indekseringsinvesteringsmetode gennem fysisk erhvervelse af værdipapirer, der er designet til at spore indeksets præstationer.

ISIN:IE00B95PGT31, Fonden søger at følge resultaterne af FTSE Japan Index, et bredt anerkendt benchmark for de store og mellemstore virksomheder i Japan. Fonden anvender en "passiv ledelse" - eller indekseringsinvesteringsmetode gennem fysisk erhvervelse af værdipapirer, der er designet til at spore indeksets præstationer.

ISIN:IE00BZ163H91, Fondens formål er at følge afkastet af det europæiske fast-rente obligationsmarked for obligationer udstedt i Euro, som representeret ved FTSE Eurozone Government Bonds index'et.

ISIN:IE00B42WWV65, Fonden søger at replikere resultaterne af Barclays Global Aggregate U.K. Government Float Adjusted Bond Index, et markedsvægtet indeks for de engelske statsobligationer med fast rente i pund sterling. Fonden anvender en "passiv forvaltning" - eller indeksering - investeringsmetode ved fysisk erhvervelse af værdipapirer, der er designet til at spore indeksets resultater. Fonden investerer i en portefølje af fastforrentede værdipapirer med mere end 1 års løbetid

ISIN:IE00BZ163M45, Fonden søger at replikere Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index præstationer, et bredt anerkendt benchmark, der er beregnet til at afspejle det samlede univers af offentligt handlede, fastkupon, dollar-denominerede amerikanske statsobligationer med løbetider på mere end et år, og som har en minimums udstedelsesstørrelse på 300 millioner USD.

ISIN:IE00BZ163L38, Fondens sigter mod at investeringen afspejler resultaterne af Citi Emerging Markets USD Regerings- og Regeringsrelateret Bond Select Index, Valuta-sikret i EUR-vilkår (indeks). Indekset har til formål at afspejle udførelsen af både gældskreditter og obligationer med højt udbytte udstedt af regeringer, regionale myndigheder og statslige enheder, der er hjemmehørende i nye markeder. Indekset har til hensigt at afbøde valutarisikoen, som følge af valutakursudsvingene mellem EUR, som er kursens nominelle valuta og valutaerne i de gældsinstrumenter, der indgår i indekset.

ISIN:IE00BZ163G84, Fondens investeringsmål er, at give investorerne et totalt afkast, både set i forhold til kapital- og udbytteafkast, som reflekterer afkastet på Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond indekset. For at opnå dette mål, er fondens investeringspolitik, at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der så vidt muligt og praktisk består af komponenterne i Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond indekset - denne fonds benchmark

ISIN:IE00BZ163K21, Fonden søger, at replikere Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index resultater, et bredt anerkendt benchmark, der er designet til at afspejle det samlede univers af offentligt handlede, fastkupon, amerikanske dollar-denominerede investment grade-obligationer med løbetider på mere end et år, og som har en mindste udstedelsesstørrelse på US $ 250 mio.
Investeringsprogrammer og afdelinger
På denne side finder du information og data for investeringsafdelinger tilgængelige for din pensionsopsparing hos PENSIONS. PENSIONS opsparings- og investeringsunivers er sammensat med fokus på resultater og lave omkostninger. Du finder såvel livscyklus opsparingsprogrammer, fast risiko opsparingsprogrammer og individuelle afdelinger. Du udvælger og sammensætter dit personlige opsparingsprogram under menupunktet "Investering" når du er logget ind på Mit PENSIONS.


Kontakt os

Ræk ud til PENSIONS for en snak om jeres muligheder

Send os en besked

* Dine kontaktoplysninger håndteres i overensstemmelse med den europæiske Databeskyttelses- forordning (GDPR)


Something went wrong. Please try again.
Your message was sent, thank you!

Kontakt information

Du finder PENSIONS her

Administration
PENSIONS Management A/S
Skt.Peders Vej 1.1
DK-2900 Hellerup
PENSIONS OFP, Reg. 673.570.671, FSMA Auth. 50622

Ring til kundeservice på

Telefon: 70 200 117

Kundeservice åbningstider
Mandag-Torsdag 9-16
Fredag 9-15

Book din rådgivningsaftale

Du skal være medlem af en åben aftalegruppe for at booke et møde
Klik her for at åbne i ny fane

Send Email til

info@pensions.dk
kundeservice@pensions.dk

Sikker fil-udveksling

Upload dokumenter til PENSIONS