Menu

For de kommende generationer

Med bæredygtig investering
af din opsparing 
giver du videre til kommende generationer

Velkommen til

PENSIONS R-SIX

PENSIONS R-SIX er vores og dit værktøj til at vurdere bæredygtigheden af vores fælles opsparings- og investeringsvalg. Bæredygtig opsparing er ikke et spørgsnål om sort eller hvidt. Det er ikke et spørgsmål om at være ren eller beskidt. R-SIX hjælper dig og os til at træffe de rigtige valg og det sikrer, at vi har det helt rigtige beslutningsgrundlag.

Hvordan anvendes R-SIX

Relative Sustainable Investment indeX. Som navnet antyder vurderer og rangerer vi alle investeringer i vores opsparingsprogrammer efter nøje defineret og helt centrale kriterier for deres bæredygtighed

Vi sikrer, at vores medlemmer har fuld indsigt i opsparingsprogrammets bæredygtighedsprofil, og vi anvender R-SIX til konstant, at flytte barriere og ambitioner i arbejdet med bæredygtige investeringer. R-SIX opsummerer en objektiv og nummerisk klassificering af underliggende investeringer baseret på kerne parametre som CO2 udledning, socialt ansvar, diversitet m.fl. Der tages udgangspunkt i såvel FN's verdensmål som EU's særlige SFDR forordning.

ESG eksponering jf. EU SFDR

Et af de vigtigste bæredygtighedsmål for investering af europæiske formuer, er investeringens klassifikation jf. EU's Disclosureforordning, SFDR. Disclosureforordningen indeholder konkrete oplysningsforpligtelser til dokumentation og integrering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) i underliggende investeringer. Helt overordnet kan dokumentationskrav til bæredygtighed opdeles i Artikel 6: Investeringer som ikke kan kategorises som artkel 8 eller 9, Artikel 8: Investeringer med specifikke bæredygtighedskriterier, som fremmer miljømæssige eller sociale forhols, og Artikel 9: Investeringer som har løsning af klodens bæredygtighedsudfordringer som formål, og har dette formål integreret i investeringsstrategien.

Udledning og global opvarmning

Udledning af CO2 og andre drivhusgasser er med til at skabe en drivhuseffekt omkring jorden, som kan føre til global opvarmning og andre uønskede klimaeffekter. I FN's Kyoto protokol er der identificeret 7 primære drivhusgasser med udbredt industriel anvendelse og deraf afledt negativ effekt på jordens klima og bæredygtighed (Carbon dioxide, Methane, Nitrous oxide, Hydrofluorocarbons, Perfluorocarbons, Sulphur hexafluoride, Nitrogen trifluoride). En CO2e (CO2 equivalent) emissionsberegning sammenfatter den samlede udledning af alle drivhusgasser og deres opvarmningspotentiale under ét integreret mål. I PENSIONS R-SIX bæredygtighedsanalyser sammenfattes udledning af alle typer af drivshusgasser under det integrerede CO2e mål.

Social ansvarlighed og styring

CSR står for Corporate Social Responsibility. CSR kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken betegnelse man bruger, handler CSR om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Det handler om at drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi. Principperne i FN's Global Compact program anvendes som udgangspunkt for PENSIONS R-SIX analyser af god skik og potentielle overtrædelser ift. social ansvarlighed.

Diversitet og uafhængighed i styring

Uafhængighed og diversitet i styringen af en kapitalforvalter fordrer en objektiv og bredspektret overordnet planlægning. Dette er en af de vigtigste forudsætninger for langsigtet success. PENSIONS vurderer derfor uafhængighed og interessesammenfald i bestyrelserne hos sine samarbejdspartnerer efter en nøje defineret objektiv og kvantitativ model.

ESG rating

En god bæredygtighedsanalyse er baseret på objektiv og uafhængig vurdering af en række centrale parametre i en opsparings underliggende investeringer. PENSIONS anvender objektive og anerkendte 3. part leverandører af data og analyser i sin klassifikation. Derfor indgår også den samlede ESG vurdering herfra af en underliggende investering i den enkelte investerings klassifikation. MSCI er en af få ledende globale udbyder af bæredygtighedsdata for internationale fonde. PENSIONS integrerer MSCI's ESG rating af hver underliggende investering som én af de seks dimensioner i R-SIX.

ESG engagement

Engagement er en af de vigtigste forudsætninger for langsigtet understøttelse af bæredygtighedsmål. I PENSIONS analyse af bæredygtighed vurderer vi vores samarbejdspartneres engagement i emnet. Vi gør dette ved at vurdere og diskutere vore partneres partnerskaber og samarbejder omkring bæredygtighed, deres anvendelse af data, analyse og værktøjer, samt naturligvis ejerskabsstrategier og strategi/vision for bæredygtighedsmål i såvel konkrete fonde som generelt for kapitalforvalterens virke. Alle detaljerne i forvalterens bæredygtighedsengagement klassificeres objektivt og nummerisk, og indgår i PENSIONS samlede vurdering under R-SIX.Log ind til Mit PENSIONS for at tilgå den komplette bæredygtigheds klassificering af dit opsparingsprogram.


Kontakt os

Ræk ud til PENSIONS for en snak om jeres muligheder

Send os en besked

* Dine kontaktoplysninger håndteres i overensstemmelse med den europæiske Databeskyttelses- forordning (GDPR)


Something went wrong. Please try again.
Your message was sent, thank you!

Kontakt information

Du finder PENSIONS her

Administration
PENSIONS Management A/S
Skt.Peders Vej 1.1
DK-2900 Hellerup
PENSIONS OFP, Reg. 673.570.671, FSMA Auth. 50622

Ring til kundeservice på

Telefon: 70 200 117

Kundeservice åbningstider
Mandag-Torsdag 9-16
Fredag 9-15

Book din rådgivningsaftale

Du skal være medlem af en åben aftalegruppe for at booke et møde
Klik her for at åbne i ny fane

Send Email til

info@pensions.dk
kundeservice@pensions.dk

Sikker fil-udveksling

Upload dokumenter til PENSIONS