Menu

Velkommen til PENSIONS

PENSIONS er
medarbejders og arbejdsgivers 
moderne og fleksible pensionskasse.

Om

PENSIONS

PENSIONS skaber merværdi for vore medlemmer ved at sikre konkurrence og mobilitet i varetagelsen af vore medlemmers ordninger


Konkurrencestyrelsen i Danmark påpeger igen og igen, at den kraftige konsolidering i pensionsbranchen, hvor store fusioner har ført til færre og færre udbydere af konkurrencedygtige pensionsplaner, ikke er kommet medlemmerne til gode. Måske tvært imod. Stordriftsfordelene er udeblevet, påpeger konkurrencestyrelsen. Hos PENSIONS har vi skarpt fokus på konkurrence, mobilitet og omkostninger. Derfor kan vores medlemmer nyde godt af et flot merafkast på deres opsparinger. År efter år

PENSIONS I DANMARK

PENSIONS OFP er en Pan Europæisk Pensionskasse der forvalter arbejdsgiver administrerede pensionsordninger. PENSIONS OFP (”Organisation for Financing Pensions”) er en Non Profit forening, og betegner PENSIONS juridiske enhed under det europæiske IORP direktiv.

PENSIONS I DANMARK


PENSIONS Pan Europæiske aktiviteter er underlagt det fælles-europæiske IORP Direktiv, som betyder at, vi skal leve op til hver enkelt lands lovgivning hvad angår sociale forpligtelser, arbejdsmarkedregler, skat, information, og "god skik" regler, i Danmark reguleret af det danske finanstilsyn. Det betyder, at selvom PENSIONS er en Pan Europæisk pensionskasse, opererer vi på det danske marked under samme rammer som vores kollegaer indenfor firma- og arbejdsmarkedspensioner. Foreningen består af medlemmerne, som er både arbejdsgivere og medarbejdere. Højeste myndighed er Generalforsamlingen, hvor arbejdsgivere der er medlem af pensionskassen, jf. PENSIONS OFP's vedtægter har møde- og stemmeret.

PENSIONS OFP er stiftet af PENSIONS Management A/S. PENSIONS Management A/S repræsenterer PENSIONS OFP i Danmark og stiller, for PENSIONS OFP, en unik Investerings- og Administrations platform til rådighed. Platformen er udviklet og forberedt til at operere på alle EU markeder, samt i EØS landene Norge, Schweiz og Lichtenstein.

Alle pensionsopsparinger (tekniske hensættelser) skal ved lov være segregeret ud i depot(er) til medlemmernes beskyttelse. Danske medlemmers opsparinger er placeret i danske depot institutioner. Pensionsopsparinger investeres i henhold til kundens og arbejdsgiverens ønsker, og indenfor rammerne af PENSIONS investeringspolitik (SIP) godkendt af PENSIONS OFP's bestyrelse.

Danske pensionsordninger med tilknyttede gruppeforsikringer, forsikres som udgangspunkt af Euro Accident Liv, Filial af Euro Accident Livsforsäkring AB. Dækningerne omfatter Tab af erhvervsevne, Præmiefritagelse, Dødsfald, Kritisk Sygdom og Sundhedsforsikring. Livrenteopsparinger indeholder en generel levetidsrisiko på livsvarige Livrente. PENSIONS aktuarmæssige beregninger opdateres årligt ift Finanstilsynets årligt opdaterede levetidstabeller. Levetidsrisikoen er genforsikret hos Hannover Re i Tyskland, det tredjestørste genforsikringsselskab i verden med en stærk track record i levetids genforsikrings løsninger.

PENSIONS information til medlemmerne vil som minimum altid overholde gældende love og bekendtgørelser under Finanstilsynets tilsyn. Til brug for beregning og visning af pensionsprognoser, benytter vi gældende samfundsforudsætninger udarbejdet af branchen og Finansrådet. Til brug for beregning og visning af Årlige Omkostninger i Kr. (ÅOK) og Årlige Omkostninger i procent (ÅOP), benytter vi gældende Omkostningshenstilling udarbejdet af Branchen.

PENSIONS OFP er registreret hos det danske finanstilsyn ( www.ftnet.dk ) og er godkendt af SKAT med SE nr. 1294 6767 til at tilbyde og forvalte pensionsprodukter som kapital-, rate- og alderspension samt ophørende- og livsvarige livrenter. Med godkendelsen følger de normale forpligtelser om indberetning, indeholdelse og indbetaling af skatter og afgifter relateret til medlemmernes pensionsopsparinger.

PENSIONS MANAGEMENT A/S


PENSIONS repræsenteres i Danmark ved PENSIONS Management A/S, som har det overordnet administrationsansvar for PENSIONS OFP.

PENSIONS Management A/S
Sankt Peders Vej 1, 1.sal
2900 Hellerup
CVR 35 85 54 40

t: 70 200 117
e: kundeservice@pensions.dk

GOVERNANCE OG LEDELSE


DAGLIG LEDELSE

CEO: Per Møhl, modtager ikke honorar

BESTYRELSE

Formand: Edwin Meysmans Comm. GCV v/Edwin Meysmans (uafhængig), modtager fast honorar
Medlem: An Van Damme (uafhængig), modtager fast honorar
Medlem: Torben Helstrup, modtager ikke honorar
Medlem: Per Møhl, modtager ikke honorar
Medlem: Christian Friis Jensen, modtager ikke honorar

HOVEDKONTOR

PENSIONS OFP
Avenue Marnix 23
1000 Bruxelles
Belgien

Godkendt, autoriseret og under regulering af det belgiske finanstilsyn, FSMA
FSMA Aut. Nr.: 50622
Virk. Reg. Nr.: 0673.570.671


BANK

Danske Bank A/S

REVISION

Ekstern revision: PwC
Intern revision: KPMG

COMPLIANCE

Belgien: Clayes & Engels (Lead)
Danmark: Norrbom Vinding I/S

RISK MANAGEMENT

KPMG

AKTUAR

Belgien: Nexyan (Ansvarshavende)
Danmark: KPMG P/S Financial Risk Management

DPO

BDO Risk & Assurance Services (Data Processing Officer/Udpeget Data beskyttelsesansvarlige)

ORGANISATORISK GOVERNANCE


PENSIONS tilstræber kontinuert ”Best Governance” og har defineret Policies og Charters indenfor følgende områder, for hvilke vi har implementeret specifikke forretningsgange: Actuarial, Business Continuity, Compliance, Financing, Integrity/Code of Conduct, Internal Audit, Internal Circulation of information, Internal Control Measures, Internal working rule for Managing Director, Investment (SIP), Outsourcing , Risk Management, Risk Insurance.Log ind til Mit PENSIONS for at tilgå din pensionsoversigt.


Kontakt os

Ræk ud til PENSIONS for en snak om jeres muligheder

Send os en besked

* Dine kontaktoplysninger håndteres i overensstemmelse med den europæiske Databeskyttelses- forordning (GDPR)


Something went wrong. Please try again.
Your message was sent, thank you!

Kontakt information

Du finder PENSIONS her

Administration
PENSIONS Management A/S
Skt.Peders Vej 1.1
DK-2900 Hellerup
PENSIONS OFP, Reg. 673.570.671, FSMA Auth. 50622

Ring til kundeservice på

Telefon: 70 200 117

Kundeservice åbningstider
Mandag-Torsdag 9-16
Fredag 9-15

Book din rådgivningsaftale

Du skal være medlem af en åben aftalegruppe for at booke et møde
Klik her for at åbne i ny fane

Send Email til

info@pensions.dk
kundeservice@pensions.dk

Sikker fil-udveksling

Upload dokumenter til PENSIONS