top mid bottom


PENSIONS OFP

PENSIONS OFP er en Pan Europæisk Pensionskasse der forvalter arbejdsgiver administrerede pensionsordninger. PENSIONS OFP (”Organisation for Financing Pensions”) er en Non Profit forening, og betegner PENSIONS juridiske enhed under det europæiske IORP direktiv. Foreningen består af medlemmerne, som er både arbejdsgivere og medarbejdere. Højeste myndighed er Generalforsamlingen, hvor arbejdsgivere der er medlem af pensionskassen, jf. PENSIONS OFP's vedtægter har møde- og stemmeret.

PENSIONS I DANMARK

PENSIONS Pan Europæiske aktiviteter er underlagt det fælles-europæiske IORP Direktiv, som betyder at, vi skal leve op til hver enkelt lands lovgivning hvad angår sociale forpligtelser, arbejdsmarkedregler, skat, information, og "god skik" regler, i Danmark reguleret af det danske finanstilsyn. Det betyder, at selvom PENSIONS er en Pan Europæisk pensionskasse, opererer vi på det danske marked under samme rammer som vores kollegaer indenfor firma- og arbejdsmarkedspensioner.

PENSIONS OFP er stiftet af PENSIONS Management A/S. PENSIONS Management A/S repræsenterer PENSIONS OFP i Danmark og stiller, for PENSIONS OFP, en unik Investerings- og Administrations platform til rådighed. Platformen er udviklet og forberedt til at operere på alle EU markeder, samt i EØS landene Norge, Schweiz og Lichtenstein.

Alle pensionsopsparinger (tekniske hensættelser) skal ved lov være segregeret ud i depot(er) til medlemmernes beskyttelse. Danske medlemmers opsparinger er placeret i danske depot institutioner. Pensionsopsparinger investeres i henhold til kundens og arbejdsgiverens ønsker, og indenfor rammerne af PENSIONS investeringspolitik (SIP) godkendt af PENSIONS OFP's bestyrelse.

Danske pensionsordninger med tilknyttede gruppeforsikringer, forsikres som udgangspunkt af Euro Accident Liv, Filial af Euro Accident Livsforsäkring AB. Dækningerne omfatter Tab af erhvervsevne, Præmiefritagelse, Dødsfald, Kritisk Sygdom og Sundhedsforsikring. Livrenteopsparinger indeholder en generel levetidsrisiko på livsvarige Livrente. PENSIONS aktuarmæssige beregninger opdateres årligt ift Finanstilsynets årligt opdaterede levetidstabeller. Levetidsrisikoen er genforsikret hos Hannover Re i Tyskland, det tredjestørste genforsikringsselskab i verden med en stærk track record i levetids genforsikrings løsninger.

PENSIONS information til medlemmerne vil som minimum altid overholde gældende love og bekendtgørelser under Finanstilsynets tilsyn. Til brug for beregning og visning af pensionsprognoser, benytter vi gældende samfundsforudsætninger udarbejdet af branchen og Finansrådet. Til brug for beregning og visning af Årlige Omkostninger i Kr. (ÅOK) og Årlige Omkostninger i procent (ÅOP), benytter vi gældende Omkostningshenstilling udarbejdet af Branchen.

PENSIONS OFP er registreret hos det danske finanstilsyn ( www.ftnet.dk ) og er godkendt af SKAT med SE nr. 1294 6767 til at tilbyde og forvalte pensionsprodukter som kapital-, rate- og alderspension samt ophørende- og livsvarige livrenter. Med godkendelsen følger de normale forpligtelser om indberetning, indeholdelse og indbetaling af skatter og afgifter relateret til medlemmernes pensionsopsparinger.PENSIONS MANAGEMENT A/S

PENSIONS repræsenteres i Danmark ved PENSIONS Management A/S, som har det overordnet administrationsansvar for PENSIONS OFP.

PENSIONS Management A/S
Sankt Peders Vej 1, 1.sal
2900 Hellerup
CVR 35 85 54 40

t: 70 200 117
e: kundeservice@pensions.dkGOVERNANCE OG LEDELSE

DAGLIG LEDELSE

CEO: Per Møhl, modtager ikke honorar

BESTYRELSE

Formand: Edwin Meysmans Comm. GCV v/Edwin Meysmans (uafhængig), modtager fast honorar
Medlem: An Van Damme (uafhængig), modtager fast honorar
Medlem: Torben Helstrup, modtager ikke honorar
Medlem: Per Møhl, modtager ikke honorar

HOVEDKONTOR

PENSIONS OFP
Avenue Marnix 23
1000 Bruxelles
Belgien

Godkendt, autoriseret og under regulering af det belgiske finanstilsyn, FSMA
FSMA Aut. Nr.: 50622
Virk. Reg. Nr.: 0673.570.671

BANK

Danske Bank A/S

REVISION

Ekstern revision: PwC
Intern revision: KPMG

COMPLIANCE

Belgien: Clayes & Engels (Lead)
Danmark: Norrbom Vinding I/S

AKTUAR

Belgien: Nexyan (Ansvarshavende)
Danmark: KPMG P/S Financial Risk Management

DPO

BDO Risk & Assurance Services (Data Processing Officer/Udpeget Data beskyttelsesansvarlige)

ORGANISATIONAL GOVERNANCE

PENSIONS tilstræber kontinuert ”Best Governance” og har defineret Policies og Charters indenfor følgende områder, for hvilke vi har implementeret specifikke forretningsgange: Actuarial, Business Continuity, Compliance, Financing, Integrity/Code of Conduct, Internal Audit, Internal Circulation of information, Internal Control Measures, Internal working rule for Managing Director, Investment (SIP), Outsourcing , Risk Management, Risk Insurance.
  Kom godt igang    Læs om forsikring    Læs om rådgivning

  KOM GODT IGANG FAQ

Herunder kan du søge svar på hyppige spørgsmål til PENSIONSKan jeg blive PENSIONS medlem uden en arbejdsgiver ?

PENSIONS pensionsplaner tilbydes til virksomheder og deres ansatte. På sigt vil vi kunne tilbyde vores opsparings- og investeringsunivers til frie opsparingsdepoter.

Hvordan kontakter jeg min rådgiver ?

Når du logger in på din Mit PENSIONS side fremgår det hvem der er din rådgiver. Den HR ansvarlige på din arbejdsplads kan også fortælle om jeres pensionsplaner, og kan også oplyse dig om hvem der er din rådgiver. Du er naturligvis også altid velkommen til at ringe til vores kundeservice.

Kan min ægtefælle / samlever oprette en opsparing igennem min ordning ?

Nej, ordningen tilbydes til ansatte i din virksomhed. Du har dog mulighed for at sikre din ægtefælle/samlever og børn igennem forskellige forsikringsdækninger.

Hvordan er jeg stillet ved fratrædelse ?

Når du fratræder din stilling, bliver din ordning omtegnet til en præmiefri aftale (fripolice efter fratrædelse). Her har du følgende muligheder:

- Ingen fortsat indbetaling. Dine risikodækning ophører og din pensionsopsparing vil fortsat være placeret i de valgte afdelinger. De løbende omkostninger vil blive taget af din opsparing.

- Fortsat indbetaling fra ny arbejdsgiver. Risikodækninger fortsætter på nye vilkår, men til solidariske priser. Opsparingen fortsætter uændret i de valgte afdeliger.

- Tiltræder du hos en ny arbejdsgiver, der har deres pensionsplaner hos PENSIONS, vil dine dækninger fortsætte på de nye vilkår, der er aftalt med den nye arbejdsgiver.

- Du kan til enhver tid overflytte dine opsparinger hos PENSIONS til et andet pensionsselskab.

Hvad sker der hvis jeg tager orlov eller går på barsel uden løn ?

Din ordning vil blive omtegnet til en præmiefri aftale/fripolice ved starten på din orlov. Administrationsomkostninger vil blive trukket fra dit depot. Du vælger selv om du vil opretholde dine risikodækninger ved at trække udgiften hertil fra dit depot.

Kan jeg samle alle mine pensionsordninger hos PENSIONS ?

Ja, og du betaler kun administrations-omkostninger til flytning (§41) ét sted. At samle sine pensioner hos én pensionskasse, giver færre omkostninger, og et bedre overblik.

Hvor meget får jeg udbetalt ved anmeldelse af kritisk sygdom ?

Hvis du logger ind på din Mit PENSIONS side og går til menupunkt "Mine dækninger", vil du få et overblik over sum-størrelserne i dine nuværende dækninger.

Hvorfor bliver jeg logget ud af Mit PENSIONS når jeg vil søge investeringsafdelinger

For at beskytte dine data, logges du automatisk ud af Mit PENSIONS, så snart du tilgår de generelle og ikke personlige sider på vores platform. Vi har valgt at prioritere dine datas sikkerhed ved at etablere dette princip, også selvom det nogle gange kan opleves som en mindre uhensigtsmæssighed.

Kan jeg få et samlet overblik over min pensionsordnings bestemmelser ?

Vi har samlet de komplette bestemmelser for din pensionsordning i dokumentet "PENSIONS Generelle bestemmelser", som du kan åbne ved at anvende donwload linket herunder.

   PENSIONS Generelle bestemmelser  Vi håber, at denne introduktion til PENSIONS giver dig et godt overblik over vores forretning. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte vores kundeservice hvis du har yderligere spørgsmål.