top mid bottomVanguard sætter sine investorer først på verdensplan. Vanguards ejerskabsstruktur og vores globale forretning udgør grundlaget for vores unikke rækkevidde, erfaring og verdensomspændende ressourcer. Vores ønske om at tilbyde de bedste priser er en indarbejdet del af vores måde at arbejde på. Fra omfattende og stram risikostyring over transparent prissættelse til straight-forward kommunikation, vi sætter vores investorers interesser først. Alt hvad vi gør hos Vanguard er designet til at give vore kunder den bedste chance for investerings success. Hvis du ønsker at søge puljer på tværs af alle forvaltere kan du gøre det her. Du kan også gå tilbage til forvalteroversigten.


Pensions Livscyklus med Vanguard

Din opsparing fordeles i Vanguard ETF afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser.


Livscyklus med Vanguard Life Strategy

Din opsparing baseres på Vanguard Life Strategy, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser.


Life Strategy 80% Equity UCITS

Omkostningseffektiv LifeStrategy fond fra Vanguard tilpasset en langsigtet opsparingshorisont og en aktierisiko på 80%.


Life Strategy 60% Equity UCITS

Omkostningseffektiv LifeStrategy fond fra Vanguard tilpasset en langsigtet opsparingshorisont og en aktierisiko på 60%.


Life Strategy 40% Equity UCITS

Omkostningseffektiv LifeStrategy fond fra Vanguard tilpasset en mellemlang opsparingshorisont og en aktierisiko på 40%.


Life Strategy 20% Equity UCITS

Omkostningseffektiv LifeStrategy fond fra Vanguard tilpasset en medium opsparingshorisont og en aktierisiko på 20%.

INDIVIDUELLE AFDELINGER I FOKUS HOS Vanguard

For den engagerede opsparer tilbyder Vanguard en række investeringsmuligheder, der kan anvendes til at sammensætte en individuel eksponering. Afdelingerne nedenfor er i fokus hos Vanguard. Afdelingerne har unikke afkast- og risikoprofiler, og bør kun anvendes af den engagerede opsparerETF Aktier Europa

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "ETF Aktier Europa" fra VanguardAfdeling Beskrivelse Info
FTSE Developed Europe UCITS Investér i en portefølje med et afkast, som afspejler performance i FTSE Developed Europe Index'et over store og mellemstore selskaber i industrialiserede markeder i Europa.
ETF Aktier Global

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "ETF Aktier Global" fra VanguardAfdeling Beskrivelse Info
FTSE All-World UCITS Global investering i 2700+ selskaber i FTSE all world indexet. Porteføljen udgøres af store og mellemstore selskaber, og nås via én investering i Vanguard FTSE All-World UCITS.
FTSE Developed World UCITS Investér i en portefølje med et afkast, som afspejler performance i FTSE Developed Index'et over store og mellemstore selskaber i industrialiserede markeder.
ETF Obligationer Stat

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "ETF Obligationer Stat" fra VanguardAfdeling Beskrivelse Info
EUR Eurozone Government Bond UCITS Fondens formål er at følge afkastet af det europæiske fast-rente obligationsmarked for obligationer udstedt i Euro, som representeret ved FTSE Eurozone Government Bonds index'et.
YDERLIGERE INDIVIDUELLE AFDELINGER FRA Vanguard

Vanguard tilbyder desuden følgende individuelle investeringsmuligheder til at sammensætte en individuel eksponering. De individuelle muligheder nedenfor har unikke afkast- og risikoprofiler, og bør kun anvendes af den engagerede opsparerETF Aktier Europa

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "ETF Aktier Europa" fra VanguardAfdeling Beskrivelse Info
FTSE Developed Europe ex UK UCITS Fonden søger at replikere et bredt anerkendt markedskapitalisationsvægtet indeks for aktieudviklingen i de europæiske industrilande, bortset fra UK. FTSE Developed Europe ex UK består af store og mellemstore selskaber i den pågældende region
Euro STOXX 50 UCITS Fonden replikerer EURO STOXX 50 indekset, der er designet til at afspejle aktierne i 50 af de største virksomheder inden for visse industrisektorer i euroområdet. Selskaberne udvælges ud fra, at de har den største kombinerede værdi af let tilgængelige aktier i forhold til andre virksomheder. Et selskabs vægtning i indekset afhænger af dets relative størrelse, men kan ikke overstige 10% af indekset ved hver kvartalsoversigt. Indekset er beregnet på et samlet afkast nettobasis, hvilket betyder, at alle udbytter og udlodninger fra virksomhederne geninvesteres i aktierne efter skat. Indekset gennemgås og genbalanceres mindst hvert kvartal.
FTSE 100 UCITS Fonden replikerer FTSE 100-indeksets resultater så tæt som muligt. Der investeres i fysiske papirer. FTSE 100 Index tilbyder eksponering for de 100 største britiske aktier med fuld markedsværdi. Indekset er free float markedsværdi vægtet.
FTSE 250 UCITS Fondens investeringsmål er, at replikere udførelsen af FTSE® 250 Index, samtidig med at man minimerer sporingsfejlen mellem fondens resultater og indekset. Indekset er et kapitalbaseret vægtet indeks bestående af de 101-350 største virksomheder, som ikke er dækket af FTSE® 100 og repræsenterer ca. 13,22% af den britiske markedsværdi
ETF Aktier Global

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "ETF Aktier Global" fra VanguardAfdeling Beskrivelse Info
FTSE All-World High Dividend UCITS Fonden søger at replikere resultaterne af FTSE All-World High Dividend Yield Index, et free-float-justeret markedskapitaliseringsvægtet indeks for fælles aktier, eksklusive ejendomsforetagender, på udviklede og vækstmarkeder, der betaler udbytte, som generelt er højere end gennemsnittet . Fonden anvender en "passiv ledelse" - eller indekseringsinvesteringsmetode gennem fysisk erhvervelse af værdipapirer, der er designet til at spore indeksets præstationer.
FTSE Emerging Markets UCITS Fonden søger at følge resultaterne af FTSE Emerging Index, et markedskapitalvægtet indeks for store og mellemstore virksomheder på flere vækstmarkeder i Europa, Asien, Afrika, Latinamerika og Mellemøsten
S&P 500 UCITS Investeringsformålet er at replikere S&P 500 indekset. Fonden udbetaler ikke udbytte, men gen-investerer nettoprovenuerne.
FTSE North America UCITS Fonden søger at replikere et markedsværdi-vægtet indeks for store og mellemstore virksomheder, virksomheder i USA og Canada, FTSE North America.
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS Fonden søger at replikere FTSE Developed Asia Pacific ex-Japan Index, et bredt anerkendt benchmark for de store og mellemstore virksomheder på de udviklede markeder i Asien-Stillehavsområdet, eksklusive Japan. Fonden anvender en "passiv ledelse" - eller indekseringsinvesteringsmetode gennem fysisk erhvervelse af værdipapirer, der er designet til at spore indeksets præstationer.
FTSE Japan UCITS Fonden søger at følge resultaterne af FTSE Japan Index, et bredt anerkendt benchmark for de store og mellemstore virksomheder i Japan. Fonden anvender en "passiv ledelse" - eller indekseringsinvesteringsmetode gennem fysisk erhvervelse af værdipapirer, der er designet til at spore indeksets præstationer.
ETF Obligationer Stat

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "ETF Obligationer Stat" fra VanguardAfdeling Beskrivelse Info
UK Gilt UCITS Fonden søger at replikere resultaterne af Barclays Global Aggregate U.K. Government Float Adjusted Bond Index, et markedsvægtet indeks for de engelske statsobligationer med fast rente i pund sterling. Fonden anvender en "passiv forvaltning" - eller indeksering - investeringsmetode ved fysisk erhvervelse af værdipapirer, der er designet til at spore indeksets resultater. Fonden investerer i en portefølje af fastforrentede værdipapirer med mere end 1 års løbetid
USD Treasury Bond UCITS Fonden søger at replikere Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index præstationer, et bredt anerkendt benchmark, der er beregnet til at afspejle det samlede univers af offentligt handlede, fastkupon, dollar-denominerede amerikanske statsobligationer med løbetider på mere end et år, og som har en minimums udstedelsesstørrelse på 300 millioner USD.
USD Emerging Markets Gov. Bond UCITS Fondens sigter mod at investeringen afspejler resultaterne af Citi Emerging Markets USD Regerings- og Regeringsrelateret Bond Select Index, Valuta-sikret i EUR-vilkår (indeks). Indekset har til formål at afspejle udførelsen af både gældskreditter og obligationer med højt udbytte udstedt af regeringer, regionale myndigheder og statslige enheder, der er hjemmehørende i nye markeder. Indekset har til hensigt at afbøde valutarisikoen, som følge af valutakursudsvingene mellem EUR, som er kursens nominelle valuta og valutaerne i de gældsinstrumenter, der indgår i indekset.
ETF Obligationer Virksomhed

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "ETF Obligationer Virksomhed" fra VanguardAfdeling Beskrivelse Info
EUR Corporate Bond UCITS Fondens investeringsmål er, at give investorerne et totalt afkast, både set i forhold til kapital- og udbytteafkast, som reflekterer afkastet på Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond indekset. For at opnå dette mål, er fondens investeringspolitik, at investere i en portefølje af fastforrentede værdipapirer, der så vidt muligt og praktisk består af komponenterne i Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond indekset - denne fonds benchmark
USD Corporate Bond UCITS Fonden søger, at replikere Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index resultater, et bredt anerkendt benchmark, der er designet til at afspejle det samlede univers af offentligt handlede, fastkupon, amerikanske dollar-denominerede investment grade-obligationer med løbetider på mere end et år, og som har en mindste udstedelsesstørrelse på US $ 250 mio.
  Alle informationer på denne side leveres eller indhentes hos Vanguard, som har ansvar for informationernes standard og nøjagtighed. Der henstilles altid til, at placeringer og investeringer baseres alene på forvalterens materialer så som Central Investor Information, Fakta ark mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser når du sammenligner afkastet på dine depoter med fakta oplysningerne fra Vanguard. Det skyldes, at der vil være forskel i handelstidspunkterne når der foretageres investeringer på dit depot.