top mid bottomDet har altid været målsætningen i Sparinvest at skabe det bedste langsigtede afkast uden at gå på kompromis med investorernes risiko. Sådan var det ved etableringen i 1968, og sådan er det i dag, også selvom Sparinvest i mellemtiden er gået fra at være en lille dansk investeringsforening til at være en international kapitalforvalter med kunder fra hele verden. Sparinvest tilbyder investering inden for udvalgte områder og arbejder med få kernestrategier, der er gennemtestede og allerede har vist deres værd. Sparinvest-koncernen har siden 2001 med stor succes kunnet tilbyde danske investorer en række forskellige indeksafdelinger, som til forskel fra afdelinger i aktivt forvaltede investeringsforeninger følger udviklingen i udvalgte markedsindeks. Vores indeksafdelinger markedsfører vi under navnet Sparindex. Hvis du ønsker at søge puljer på tværs af alle forvaltere kan du gøre det her. Du kan også gå tilbage til forvalteroversigten.


Pensions Livscyklus med Sparindex

Din opsparing fordeles i Sparindex afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser.


INDEX Lav Risiko

Afdelingen investerer i passivt forvaltede afdelinger. Formålet er at opnå et afkast på niveau med deres respektive sammenligningsindeks, med en fordeling på 25 % aktier og 75 % obligationer


INDEX Mellem Risiko

Afdelingen investerer i passivt forvaltede afdelinger. Formålet er at opnå et afkast på niveau med deres respektive sammenligningsindeks, med en fordeling på 50 % aktier og 50 % obligationer


INDEX Høj Risiko

Afdelingen investerer i passivt forvaltede afdelinger. Formålet er at opnå et afkast på niveau med deres respektive sammenligningsindeks, med en fordeling på 75 % aktier og 25 % obligationer

INDIVIDUELLE AFDELINGER I FOKUS HOS Sparinvest

For den engagerede opsparer tilbyder Sparinvest en række investeringsmuligheder, der kan anvendes til at sammensætte en individuel eksponering. Afdelingerne nedenfor er i fokus hos Sparinvest. Afdelingerne har unikke afkast- og risikoprofiler, og bør kun anvendes af den engagerede opsparerAktier Index Bæredygtig

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Aktier Index Bæredygtig" fra SparinvestAfdeling Beskrivelse Info
INDEX Bæredygtige Global Afdelingen investerer i globale aktier og andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, der indgår i afdelingens sammenligningsindeks MSCI ACWI (All Country World Index), og som har bestået en etisk screening. Den etiske screening har til formål at fravælge selskaber, der er markeret som røde på ISS-Ethix ulovlige våben-liste og norm-baserede liste samt selskaber, der er CCC ESG-ratede af MSCI ESG Research. Der foretages ikke valutaafdækning. ESG

INDEX Bæredygtige Europa KL Afdelingen investerer i europæiske selskaber, der anses for at tage bæredygtighedshensyn (ESG) med i forretningsmodellen, og som ikke krænker FN’s deklaration af menneskerettigheder eller andre internationalt anerkendte konventioner. Der kan være selskaber, der indgår i benchmark, som ikke indgår i afdelingens investeringer. Benchmark er MSCI Europe ESG Leaders Select Sustainability. ESG

INDEX Bæredygtige USA KL Afdelingen investerer i nordamerikanske selskaber, der anses for at tage bæredygtighedshensyn (ESG) med i forretningsmodellen, og som ikke krænker FN’s deklaration af menneskerettigheder eller andre internationalt anerkendte konventioner. Der kan være selskaber, der indgår i benchmark, som ikke indgår i afdelingens investeringer. Benchmark er MSCI USA ESG Leaders Select Sustainability. ESG

YDERLIGERE INDIVIDUELLE AFDELINGER FRA Sparinvest

Sparinvest tilbyder desuden følgende individuelle investeringsmuligheder til at sammensætte en individuel eksponering. De individuelle muligheder nedenfor har unikke afkast- og risikoprofiler, og bør kun anvendes af den engagerede opsparerAktier Index Europa

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Aktier Index Europa" fra SparinvestAfdeling Beskrivelse Info
INDEX Europe Growth Der fokuseres udelukkende på europæiske vækstaktier, og universet udgøres af samtlige aktier som indgår i indekset MSCI Europa Growth. Screeningen som ligger til grund for indekset foretages på baggrund af 5 nøgletal: - Langsigtet forward indtjening per aktie - Kortsigtet indtjening per aktie - Nuværende intern vækstrate - Langsigtet historisk indtjening per aktie og - Langsigtet historisk salg per aktie Der foretages ikke valutafdækning.
INDEX Europe Value Der fokuseres udelukkende på europæiske value-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Europe value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, 12-måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutafdækning.
INDEX Europe Small Cap Der fokuseres udelukkende på europæiske small cap aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Europa Small Cap. Afdelingen består af de europæiske selskaber, som er en del af de 15% mindste selskaber i et globalt aktieunivers. Der foretages ikke valutafdækning i afdelingen, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udviklingen i euro'en (EUR).
Aktier Index USA

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Aktier Index USA" fra SparinvestAfdeling Beskrivelse Info
INDEX USA Growth Der fokuseres udelukkende på amerikanske vækstaktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI USA Growth. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af fem nøgletal: langsigtet forward indtjening per aktie, kortsigtet indtjening per aktie, nuværende intern vækstrate, langsigtet historisk indtjening per aktie og langsigtet historisk salg per aktie. Der foretages ikke valutafdækning.
INDEX USA Value Der fokuseres udelukkende på amerikanske value-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI USA Value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, 12- måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutafdækning, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udvikling i den amerikanske dollar (USD).
INDEX USA Small Cap Der fokuseres udelukkende på amerikanske small cap-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier som indgår i indekset MSCI USA Small Cap. Afdelingen består af de amerikanske selskaber, som er en del af de 15% mindste selskaber i et globalt aktieunivers. Der foretages ikke valutafdækning i afdelingen, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udvikling i den amerikanske dollar (USD).


Aktier Index Global

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Aktier Index Global" fra SparinvestAfdeling Beskrivelse Info
INDEX DJSI World Aktieindekset “DJSI World ex. Alcohol, Gambling, Tobacco, Armaments & Firearms and Adult Entertainment” fokuserer på verdens 2.500 største virksomheder. Der måles på deres økonomiske, sociale og miljømæssige fremtræden. Virksomhederne repræsenterer top 10 % af de ledende sustainability-selskaber i 57 industrigrupper fordelt på de 51 lande, som indekset dækker. Der foretages ikke valutafdækning.
INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. Der investeres i selskaber, som indgår i MSCI World Minimum Volatility (EUR Optimized) indekset. Afdelingen egner sig til investorer med høj risikovillighed og lang tidshorisont. Investorerne skal være forberedt på, at afdelingens beviser vil svinge meget i værdi i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Der foretages ikke afdækning af valutarisikoen.
INDEX Emerging Markets Der fokuseres udelukkende på aktier i Emerging Markets landene, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Emerging Markets. Der foretages ikke valutafdækning.
INDEX Globale Aktier Afdelingen omfatter investering i globale aktier, der indgår i indekset MSCI All Countries World Investable Markets Index. Der foretages ikke afdækning af valutarisikoen.
Aktier Index Japan

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Aktier Index Japan" fra SparinvestAfdeling Beskrivelse Info
INDEX Japan Growth Der fokuseres udelukkende på japanske vækstaktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Japan Growth. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af fem nøgletal: langsigtet forward indtjening per aktie, kortsigtet indtjening per aktie, nuværende intern vækstrate, langsigtet historisk indtjening per aktie og langsigtet historisk salg per aktie. Der foretages ikke valutafdækning.


INDEX Japan Value Der fokuseres udelukkende på japanske value-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Japan Value. Screeningen, som ligger til grund for indekset, foretages på baggrund af tre nøgletal: bogført værdi/pris, 12-måneders forward indtjening/pris og udbetalingsprocent. Der foretages ikke valutafdækning.


INDEX Japan Small Cap Der fokuseres udelukkende på japanske small cap-aktier, og universet udgøres af samtlige aktier, som indgår i indekset MSCI Japan Small Cap. Afdelingen består af de japanske selskaber, som er en del af de 15% mindste selskaber i et globalt aktieunivers. Der foretages ikke valutafdækning i afdelingen, hvorfor danske investorer er fuldt eksponeret mod udviklingen i japanske yen (JPY).Aktier Index Danmark

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Aktier Index Danmark" fra SparinvestAfdeling Beskrivelse Info
INDEX OMX C25 Capped Der investeres udelukkende i danske aktier, som indgår i indekset OMX C25 Index, hvor ingen aktie må udgøre mere end 20 %.
Obligationer Index

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Obligationer Index" fra SparinvestAfdeling Beskrivelse Info
INDEX Stabile Obligationer Afdelingen har en varighedsbegrænsning på 3. Den korte porteføljevarighed betyder, at man som investor sjældent vil opleve store og meget pludselige kursudsving. Afdelingen investerer primært i korte stats-og realkreditobligationer, hvilket betyder, at obligationerne har særlig høj sikkerhed.
  Alle informationer på denne side leveres eller indhentes hos Sparinvest, som har ansvar for informationernes standard og nøjagtighed. Der henstilles altid til, at placeringer og investeringer baseres alene på forvalterens materialer så som Central Investor Information, Fakta ark mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser når du sammenligner afkastet på dine depoter med fakta oplysningerne fra Sparinvest. Det skyldes, at der vil være forskel i handelstidspunkterne når der foretageres investeringer på dit depot.