top mid bottom


PFA invest

PFA Invest er en investeringsforening oprettet af PFA for alle investorer. Ved at investere din opsparing i PFA Invest udnytter du som investor den ekspertise, som eksperterne i PFA Asset Management har opbygget gennem mange år. PFA Invest kan endvidere give dig den rigtige risikospredning mellem aktier og obligationer. Det sikrer også, at dine aktieinvesteringer spredes på mange aktieselskaber, og at dine obligationer har den rigtige løbetid og sikkerhed. Endelig har PFA Invest et af markedets laveste omkostningsniveauer fordi PFA Invest, ligesom PFA Pension, er uafhængig og ikke skal tjene penge til aktionærer, men alene tilgodeser sine kunder. Investeringsforeningen PFA Invest får topkarakter af det uafhængige analyseinstitut Morningstar, og det betyder, at foreningen er blandt de bedste til at skabe afkast målt i forhold til risiko. Hvis du ønsker at søge puljer på tværs af alle forvaltere kan du gøre det her. Du kan også gå tilbage til forvalteroversigten.


PENSIONS Livscyklus med PFA Invest

Din opsparing fordeles i PFA Invest afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser.


Balance A

Afdelingen forvaltes på baggrund af strategiske og taktiske investeringsovervejelser, med en konservativ risikoprofil


Balance B

Afdelingen forvaltes på baggrund af strategiske og taktiske investeringsovervejelser, med en balanceret risikoprofil


Balance C

Afdelingen forvaltes på baggrund af strategiske og taktiske investeringsovervejelser, med en aggressiv vækst profil

YDERLIGERE INDIVIDUELLE AFDELINGER FRA PFA invest

PFA invest tilbyder desuden følgende individuelle investeringsmuligheder til at sammensætte en individuel eksponering. De individuelle muligheder nedenfor har unikke afkast- og risikoprofiler, og bør kun anvendes af den engagerede opsparerAktier

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Aktier" fra PFA investAfdeling Beskrivelse Info
Danske aktier Afdelingen investerer minimum 80% af formuen i danske aktier optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller handles på et andet reguleret officielt marked i Danmark
Globale aktier Afdelingen investerer primært i globale aktier og det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på mellem 40 og 150 aktier.
Obligationer

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Obligationer" fra PFA investAfdeling Beskrivelse Info
Mellemlange obligationer Afdelingen investerer minimum 80% af formuen i mellemlange danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingen investerer ikke i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. Gennemsnitlig varighed for afdelingens obligationer er mellem 2 og 6 år
Kreditobligationer Afdelingen investerer primært i kredit- og erhvervsobligationer udstedt af virksomheder i Nordamerika eller Europa. Der kan investeres i obligationer af enhver kreditværdighed og det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på mindst 150 obligationer
  Alle informationer på denne side leveres eller indhentes hos PFA invest, som har ansvar for informationernes standard og nøjagtighed. Der henstilles altid til, at placeringer og investeringer baseres alene på forvalterens materialer så som Central Investor Information, Fakta ark mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser når du sammenligner afkastet på dine depoter med fakta oplysningerne fra PFA invest. Det skyldes, at der vil være forskel i handelstidspunkterne når der foretageres investeringer på dit depot.