PFA invest

PFA Invest er en investeringsforening oprettet af PFA for alle investorer. Ved at investere din opsparing i PFA Invest udnytter du som investor den ekspertise, som eksperterne i PFA Asset Management har opbygget gennem mange år. PFA Invest kan endvidere give dig den rigtige risikospredning mellem aktier og obligationer. Det sikrer også, at dine aktieinvesteringer spredes på mange aktieselskaber, og at dine obligationer har den rigtige løbetid og sikkerhed. Endelig har PFA Invest et af markedets laveste omkostningsniveauer fordi PFA Invest, ligesom PFA Pension, er uafhængig og ikke skal tjene penge til aktionærer, men alene tilgodeser sine kunder. Investeringsforeningen PFA Invest får topkarakter af det uafhængige analyseinstitut Morningstar, og det betyder, at foreningen er blandt de bedste til at skabe afkast målt i forhold til risiko. Hvis du ønsker at søge puljer på tværs af alle forvaltere kan du gøre det her. Du kan også gå tilbage til forvalteroversigten.


PENSIONS Livscyklus med PFA Invest

Din opsparing fordeles i PFA Invest afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser.


Balance A

Afdelingen forvaltes på baggrund af strategiske og taktiske investeringsovervejelser, med en konservativ risikoprofil


Balance B

Afdelingen forvaltes på baggrund af strategiske og taktiske investeringsovervejelser, med en balanceret risikoprofil


Balance C

Afdelingen forvaltes på baggrund af strategiske og taktiske investeringsovervejelser, med en aggressiv vækst profil

YDERLIGERE INDIVIDUELLE AFDELINGER FRA PFA invest

PFA invest tilbyder desuden følgende individuelle investeringsmuligheder til at sammensætte en individuel eksponering. De individuelle muligheder nedenfor har unikke afkast- og risikoprofiler, og bør kun anvendes af den engagerede opsparerAktier

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Aktier" fra PFA investAfdeling Beskrivelse Info
Danske aktier Afdelingen investerer minimum 80% af formuen i danske aktier optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller handles på et andet reguleret officielt marked i Danmark
Højt udbytte aktier Afdelingen investerer primært i europæiske aktier, der har fokus på at udlodde højt udbytte. Det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på mellem 25 og 75 aktier. Minimum 70% af afdelingens formue investeres i aktier, der indgår i afdelingens benchmark
Europa value aktier Afdelingen vil som helhed have eksponering til selskaber, der er billigere end markedet målt på en række nøgletal, herunder indtjeningsnøgletal. Afdelingens primære investeringsområde er europæiske aktier, men op til 20 % af midlerne kan investeres i ikke-europæiske aktier
Globale aktier Afdelingen investerer primært i globale aktier og det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på mellem 40 og 150 aktier.
USA stabile aktier Afdelingen fokuserer på værdiskabende kvalitetsselskaber, der forventes at have en mere stabil kursudvikling end det generelle marked. Afdelingens primære investeringsområde er aktier i selskaber beliggende i USA, men op til 20 % af midlerne kan investeres i aktier i selskaber beliggende udenfor USA
Obligationer

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Obligationer" fra PFA investAfdeling Beskrivelse Info
Mellemlange obligationer Afdelingen investerer minimum 80% af formuen i mellemlange danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingen investerer ikke i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan investere mere end 35% af sin formue i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. Gennemsnitlig varighed for afdelingens obligationer er mellem 2 og 6 år
Udenlandske obligationer Afdelingen investerer mindst 80 % af formuen i udenlandske obligationer, herunder statsobligationer. Investeringsfilosofien bag afdelingen bygger på aktiv forvaltning med fokus på allokeringen dels imellem statsobligationer i de tre store vestlige valutaer og dels indenfor Eurozonen imellem de enkelte udstedende lande - samlet varighedsramme op til 2 år
Kreditobligationer Afdelingen investerer primært i kredit- og erhvervsobligationer udstedt af virksomheder i Nordamerika eller Europa. Der kan investeres i obligationer af enhver kreditværdighed og det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på mindst 150 obligationer
  Alle informationer på denne side leveres eller indhentes hos PFA invest, som har ansvar for informationernes standard og nøjagtighed. Der henstilles altid til, at placeringer og investeringer baseres alene på forvalterens materialer så som Central Investor Information, Fakta ark mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser når du sammenligner afkastet på dine depoter med fakta oplysningerne fra PFA invest. Det skyldes, at der vil være forskel i handelstidspunkterne når der foretageres investeringer på dit depot.