top mid bottomOptimal Invest investerer i globale porteføljer, der består af 4.000-5.000 aktier og obligationer, via indeksforeninger (ETF'ere) kombineret med danske aktier og realkreditobligationer. Den globale risikospredning giver en stor sikkerhed. Optimal Invest tilbyder højere afkast via meget lavere omkostninger, merafkast over tid via løbende aktiv porteføljepleje og rebalancering, høj fleksibilitet og sikkerhed. Ingen formidlingsprovisioner, skjulte handelsomkostninger eller depotplejegebyrer, der udhuler dit afkast. Hvis du ønsker at søge puljer på tværs af alle forvaltere kan du gøre det her. Du kan også gå tilbage til forvalteroversigten.


Pensions Livscyklus med Optimal Invest Porteføljer

Din opsparing fordeles i Optimal Invest porteføljer, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser.


Investin Optimal Livscyklus 2030-40

Udgangspunkt i en fordeling på 60 % aktier og 40 % obligationer, der løbende tilpasses mod lavere risiko. Der investeres i en balanceret global markedsportefølje med ETF kombineret med danske realkreditobligationer


Investin Optimal Livscyklus 2040-50

Udgangspunkt i en fordeling på 75 % aktier og 25 % obligationer, der løbende tilpasses mod lavere risiko. Der investeres i en balanceret global markedsportefølje med ETF kombineret med danske realkreditobligationer


Investin Optimal Stabil

Udgangspunkt i en fordeling på 25 % aktier og 75 % obligationer. Afdelingen investerer i en balanceret global markedsportefølje via børshandlede indeksforeninger kombineret med danske realkreditobligationer


Investin Optimal Verdensindex Moderat

Udgangspunktet er en fordeling på 45 % aktier og 55 % obligationer. Afdelingen investerer i en balanceret global markedsportefølje ved hjælp af børshandlede indeksforeninger (ETF'ere)


Optimal Invest Dynamisk

Udgangspunktet er en fordeling på 80 % aktier og 20 % obligationer. Opsparingen er investeret i en balanceret global markedsportefølje af hovedsagligt børshandlede indeksforeninger (ETF'ere)


  Alle informationer på denne side leveres eller indhentes hos Optimal Invest, som har ansvar for informationernes standard og nøjagtighed. Der henstilles altid til, at placeringer og investeringer baseres alene på forvalterens materialer så som Central Investor Information, Fakta ark mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser når du sammenligner afkastet på dine depoter med fakta oplysningerne fra Optimal Invest. Det skyldes, at der vil være forskel i handelstidspunkterne når der foretageres investeringer på dit depot.