top mid bottomOptimal Invest forvalter globale porteføljer, der består af +5.000 aktier og obligationer, via indeksforeninger og ETF'ere kombineret med danske aktier og realkreditobligationer. Den globale risikospredning giver investorerne en stor sikkerhed uden at gå på kompromis med afkast. Optimal Invest har siden 2010 skabt resultater via løbende aktiv porteføljepleje, rebalancering, høj fleksibilitet og sikkerhed. Forvent fuld transparens og ingen formidlingsprovisioner eller skjulte handelsomkostninger, der udhuler dit afkast. Optimal Invests 6 investeringsforeningsafdelinger har Danmarks højeste rating i alle det anerkendte analysehus Morningstars tre kategorier: Afkast (historisk): 4,7 stjerner ud af 5, bæredygtighed (historisk): 5 globusser ud af 5 og forventet afkast: Alle afdelinger har guld rating. Kun 4% af 24.000 fonde i Morningstars database opnår guld rating. Til sammenligning: Mange danske banker har ikke guld rating på nogen produkter overhovedet. Hvis du ønsker at søge puljer på tværs af alle forvaltere kan du gøre det her. Du kan også gå tilbage til forvalteroversigten.


Pensions Livscyklus med Optimal Invest Porteføljer

Din opsparing fordeles i Optimal Invest afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder er investeret 100% af din allokering i Optimal Invest Dynamisk. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer, dvs. henimod en 100% allokering i Optimal Invest Stabil. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 1 år efter det planlagte pensionstidspunkt.


Fast Risiko: Optimal 2030-40

Udgangspunkt i en fordeling på 60 % aktier og 40 % obligationer, der løbende tilpasses mod lavere risiko. Der investeres i en balanceret global markedsportefølje med ETF kombineret med danske realkreditobligationer


Fast Risiko: Optimal 2040-50

Udgangspunkt i en fordeling på 75 % aktier og 25 % obligationer, der løbende tilpasses mod lavere risiko. Der investeres i en balanceret global markedsportefølje med ETF kombineret med danske realkreditobligationer


Fast Risiko: Stabil

Udgangspunkt i en fordeling på 25 % aktier og 75 % obligationer. Afdelingen investerer i en balanceret global markedsportefølje via børshandlede indeksforeninger kombineret med danske realkreditobligationer


Fast Risiko: Verdensindex Moderat

Udgangspunktet er en fordeling på 45 % aktier og 55 % obligationer. Afdelingen investerer i en balanceret global markedsportefølje ved hjælp af børshandlede indeksforeninger (ETF'ere)


Fast Risiko: Optimal Invest Dynamisk

Udgangspunktet er en fordeling på 80% aktier og 20% obligationer. Opsparingen er investeret i en balanceret global markedsportefølje af hovedsagligt børshandlede indeksforeninger (ETF'ere)


  Alle informationer på denne side leveres eller indhentes hos Optimal Invest, som har ansvar for informationernes standard og nøjagtighed. Der henstilles altid til, at placeringer og investeringer baseres alene på forvalterens materialer så som Central Investor Information, Fakta ark mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser når du sammenligner afkastet på dine depoter med fakta oplysningerne fra Optimal Invest. Det skyldes, at der vil være forskel i handelstidspunkterne når der foretageres investeringer på dit depot.