top mid bottomInvestering handler om så vidt muligt at være på forkant med fremtiden. Som kunde i Nykredit Invest kan du stole på, at vi tager ansvar for hele tiden at holde nøje øje med dine investeringer og deres sammensætning, så vi sikrer dig det bedst mulige resultat på lang sigt. Inden du går i gang med at investere, er det vigtigt, at du gør dig nogle tanker omkring, hvad formålet med din investering er. Formålet hænger nemlig sammen med tidshorisonten for din investering og kan også have indflydelse på, hvor stor en risiko du er villig til at tage med din investering. Tilsammen tegner disse overvejelser din investeringsprofil. Hvis du ønsker at søge puljer på tværs af alle forvaltere kan du gøre det her. Du kan også gå tilbage til forvalteroversigten.


Pensions Livscyklus med Nykredit Invest

Din opsparing fordeles i Nykredit Invest afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser.


Balance, Defensiv

Afdelingen investerer 15-40% i aktieafdelinger og 45-85% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i alternative investeringer i infrastruktur, energi og lignende


Balance, Moderat

Afdelingen investerer 40-70% i aktieafdelinger og 15-55% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i alternative investeringer i infrastruktur, energi og lignende


Balance, Offensiv

Afdelingen investerer 50-90% i aktieafdelinger og 0-40% i obligationsafdelinger. Derudover kan afdelingen investere ind til 15% af sin formue i alternative investeringer i infrastruktur, energi og lignende


Taktisk Allokering

Taktisk Allokering investerer i aktier, stats- og realkreditobligationer. Fordelingen mellem aktier og obligationer kan variere fra 0-100%. Målet med afdelingen er at fungere som risikoregulator i brede porteføljer.

YDERLIGERE INDIVIDUELLE AFDELINGER FRA Nykredit Invest

Nykredit Invest tilbyder desuden følgende individuelle investeringsmuligheder til at sammensætte en individuel eksponering. De individuelle muligheder nedenfor har unikke afkast- og risikoprofiler, og bør kun anvendes af den engagerede opsparerAktier

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Aktier" fra Nykredit InvestAfdeling Beskrivelse Info
Globale Aktier, Basis, akk. Afdelingen investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på over 1.000 selskaber fordelt på forskellige lande og brancher. Investeringerne tager hensyn til foreningens politik for bæredygtige investeringer.
Aktieallokering, akk. Målet for afdelingen er at levere et afkast, som er højere end benchmark. Afdelingen investerer globalt i aktier, som kan være noteret i både udviklede og udviklende lande. Risikoprofilen justeres løbende ved at følge taktiske trends i aktiemarkedet. Afdelingen fokuserer ikke på analyse af enkelte selskaber. I stedet benyttes indekseret investering til at implementere taktiske strategier
Obligationer

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Obligationer" fra Nykredit InvestAfdeling Beskrivelse Info
Korte Obligationer, akk. Afdelingen investerer i korte og mellemlange obligationer. Obligationsinvesteringerne i afdelingen har en gennemsnitlig varighed under tre år. Korte obligationer er den mest kursstabile afdeling i Nykredit Invest. Afdelingen er målrettet den forsigtige investor med en kort investeringshorisont eller med ønske om investeringer med en lav risiko
Lange Obligationer, akk. Afdelingen investerer i lange og mellemlange stats-, realkredit- og erhvervsobligationer udstedt i danske kroner eller euro. Vores mål er at opnå et afkast, der overstiger markedsafkastet på danske statsobligationer. Afdelingen er målrettet den risikotolerante investor. På grund af mulige kursudsving er det vigtigt, at din investeringshorisont er mellemlang eller lang, så du ikke bliver tvunget til at sælge på et ugunstigt tidspunkt.
  Alle informationer på denne side leveres eller indhentes hos Nykredit Invest, som har ansvar for informationernes standard og nøjagtighed. Der henstilles altid til, at placeringer og investeringer baseres alene på forvalterens materialer så som Central Investor Information, Fakta ark mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser når du sammenligner afkastet på dine depoter med fakta oplysningerne fra Nykredit Invest. Det skyldes, at der vil være forskel i handelstidspunkterne når der foretageres investeringer på dit depot.