top mid bottomNordea Invest er en af Nordens største investeringsforeninger og har et stærkt fokus på bæredygtig opsparing og et bredt udvalg af investeringsmuligheder. I samarbejde med Nordea Asset Management har Nordea Invest et stort udvalg af investeringsmuligheder og kan tilbyde vores investorer mere end 40 forskellige aktie-, obligations- og specialfonde. Det gør det muligt at tilpasse investeringerne til lige netop dine behov og din risikovillighed. Nordea tilbyder alle vores investorer muligheden for at spare bæredygtigt op, og i vores Stars-fonde investerer vi eksempelvis udelukkende i virksomheder, som udmærker sig i måden, de håndterer muligheder og risici relateret til miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Investeringsfondsbranchen (IFB) opdaterer løbende en række Best Practice-anbefalinger for investeringsforeninger, som i bund og grund handler om at skabe de bedste rammer for investorerne. Nordea Invest arbejder løbende på til enhver tid at leve op til anbefalingerne. Hvis du ønsker at søge puljer på tværs af alle forvaltere kan du gøre det her. Du kan også gå tilbage til forvalteroversigten.


Pensions Livscyklus med Nordea Invest

Din opsparing fordeles i Nordea Invest afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser.


Basis 1

Basis 1 er en balanceret fond, som forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser. Som udgangspunkt placeres 90 pct. af fondens aktiver i obligationsinvesteringer


Basis 2

Basis 2 er en balanceret fond, som forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser. Som udgangspunkt placeres 70 pct. af fondens aktiver i obligationsinvesteringer


Basis 3

Basis 3 er en balanceret fond, som forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser. Som udgangspunkt placeres 50 pct. af fondens aktiver i obligationsinvesteringer


Basis 4

Basis 4 er en balanceret fond, som forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser. Som udgangspunkt placeres 35 pct. af fondens aktiver i obligationsinvesteringer


Stabil Balanceret

Forvaltes på baggrund af strategiske og taktiske investeringsovervejelser. Afd. måles ikke mod et benchmark, men sigter på, at risikoen for et negativt resultat af investeringerne over en 3 årig periode skal være lav.

INDIVIDUELLE AFDELINGER I FOKUS HOS Nordea Invest

For den engagerede opsparer tilbyder Nordea Invest en række investeringsmuligheder, der kan anvendes til at sammensætte en individuel eksponering. Afdelingerne nedenfor er i fokus hos Nordea Invest. Afdelingerne har unikke afkast- og risikoprofiler, og bør kun anvendes af den engagerede opsparerBæredygtig forvaltning

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Bæredygtig forvaltning" fra Nordea InvestAfdeling Beskrivelse Info
Klima og Miljø Afdelingen investerer globalt i aktier i selskaber, der direkte eller indirekte er beskæftiget med aktiviteter til forbedring af klima og miljø. Porteføljen består af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling. ESG

Global Stars Fonden investerer globalt i aktier, og vælger aktierne med fokus på særlige etiske retningsliner, såkaldte ESG kriterier for virksomhedernes engagement og udvikling indenfor Environment, Social and Governance. Foruden ESG-analysen består porteføljen af aktier, som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling. ESG

Nordic Stars Afdelingen investerer i en bred portefølje af aktier fra de 4 nordiske lande. Investeringsfilosofien bygger på at et merafkast kan skabes ved at fokusere på selskaber med en klar forretningsmodel, kvalitet i ledelse og ejerkreds samt solid regnskabsbalance, herudover fokus på de etiske retningsliner, såkaldte ESG kriterier for virksomhedernes engagement og udvikling indenfor Environment, Social and Governance. ESG

Emerging Stars Fonden investerer i aktier fra Emerging Markets, og vælger aktierne med fokus på særlige etiske retningslinjer, såkaldte ESG-kriterier for virksomhedernes engagement og udvikling inden for Environment, Social and Governance. Foruden ESG-analysen består porteføljen af aktier, som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling. ESG

YDERLIGERE INDIVIDUELLE AFDELINGER FRA Nordea Invest

Nordea Invest tilbyder desuden følgende individuelle investeringsmuligheder til at sammensætte en individuel eksponering. De individuelle muligheder nedenfor har unikke afkast- og risikoprofiler, og bør kun anvendes af den engagerede opsparerAktier Aktivt Forvaltet

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Aktier Aktivt Forvaltet" fra Nordea InvestAfdeling Beskrivelse Info
Aktier Afdelingen investerer i danske og udenlandske aktier. De danske aktier udgør som udgangspunkt cirka 15 % af porteføljen. Målet er at have en bred diversificeret portefølje af aktier, og at være begrænset eksponeret mod udviklingen i en enkelt aktie.
Danmark Afdelingen investerer i en bred portefølje af danske aktier med fokus på store velkendte selskaber. For at understøtte analysen foretages der hvert år en lang række af virksomhedsbesøg.
Europa Afdelingen investerer i en relativt koncentreret portefølje af europæiske aktier. Porteføljen består af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling. Aktierne i porteføljen er alle selskaber af høj kvalitet, fundet ved en solid analyse af nøgletal og andre specifikke forhold omkring selskabet, og de forventes at kunne vokse som følge af den strukturelle udvikling.
Europa Small Cap Afdelingen investerer i en relativt koncentreret portefølje af mindre og mellemstore selskaber i Europa. Porteføljen består af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling.
Global Small Cap Fonden placerer globalt i aktier som tilhører segmentet Small Cap, hvilket omfatter aktier med en relativ lav markedsværdi på de respektive børser. Forvalteren er baseret i USA og har arbejdet med denne type af aktier i mere end 40 år. Valget af aktier er baseret på en vel defineret proces, der er Value orienteret, og dette indebærer at der søges efter aktier med en høj grad af kvalitet og gode fremtidsudsigter, men hvor den nuværende aktiekurs ikke afspejler dette.
Nordic Small Cap Afdelingen investerer i en bred portefølje af aktier fra segmentet af mindre og mellemstore selskaber, målt på markedsværdi, fra de 4 nordiske lande. Investeringsfilosofien bygger på, at et merafkast kan skabes ved at fokusere på selskaber med en klar forretningsmodel, kvalitet i ledelse og ejerkreds samt solide regnskabstal.
Stabile Aktier Akkumulerende Afdelingen investerer globalt i aktier og porteføljestyringen baseres på en langsigtet investeringsstrategi med en lav omsætningshastighed i porteføljen. De enkelte aktier udvælges efter bestemte kriterier, herunder risikopræmie, indtjening, dividende og andre forhold, som kan være med til at kaste lys over, hvor meget aktien kan forventes at svinge i pris.
USA Afdelingen investerer i en portefølje bestående af amerikanske selskaber, som udbetaler et højt og stabilt udbytte. Det tilstræbes, at porteføljen består af mellem 30 til 80 aktier. Afdelingens mål er gennem en udvælgelse af selskaber med stort indtjeningspotentiale at give investorerne et højt, langsigtet udbytte, der overstiger det gennemsnitlige globale aktieafkast.
Emerging Markets Afdelingen investerer i en portefølje af aktier i virksomheder fra såkaldte Emerging Markets som eksempelvis Brasilien, Rusland, Indien eller Kina. Målet er at have en bred diversificeret portefølje af aktier, og at være begrænset eksponeret mod udviklingen i en enkelt aktie.
Aktier Index

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Aktier Index" fra Nordea InvestAfdeling Beskrivelse Info
Europæiske Aktier Fonden investerer i et bredt udvalg af sektorer og selskaber på aktiemarkederne i Europa. Fonden anvender en strategi kaldet Enhanced Index Strategy. Strategien betyder, at fonden følger sit benchmark, men porteføljemanageren har mulighed for at udelukke selskaber, som anses for dyre eller med lav kvalitet, eller hvis indtjeningen i selskabet forventes at være svagere.
Japanske Aktier Fonden investerer i et bredt udvalg af sektorer og selskaber på aktiemarkederne i Japan. Fonden anvender en strategi kaldet Enhanced Index Strategy. Strategien betyder, at fonden følger sit benchmark, men porteføljemanageren har mulighed for at udelukke selskaber, som anses for dyre eller med lav kvalitet, eller hvis indtjeningen i selskabet forventes at være svagere.
Nordamerikanske Aktier Fonden investerer i et bredt udvalg af sektorer og selskaber på aktiemarkederne i Nordamerika. Fonden anvender en strategi kaldet Enhanced Index Strategy. Strategien betyder, at fonden følger sit benchmark, men porteføljemanageren har mulighed for at udelukke selskaber, som anses for dyre eller med lav kvalitet, eller hvis indtjeningen i selskabet forventes at være svagere.
Emerging Markets Aktier Fonden investerer i et bredt udvalg af sektorer og selskaber på aktiemarkederne i Emerging Markets. Fonden anvender en strategi kaldet Enhanced Index Strategy. Strategien betyder, at fonden følger sit benchmark, men porteføljemanageren har mulighed for at udelukke selskaber, som anses for dyre eller med lav kvalitet, eller hvis indtjeningen i selskabet forventes at være svagere.
Globale Aktier Fonden investerer globalt på aktiemarkederne verden over. Fonden anvender en strategi kaldet Enhanced Index Strategy. Strategien betyder, at fonden følger sit benchmark, men porteføljemanageren har mulighed for at udelukke selskaber, som anses for dyre eller med lav kvalitet, eller hvis indtjeningen i selskabet forventes at være svagere.
Obligationer

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Obligationer" fra Nordea InvestAfdeling Beskrivelse Info
Korte Obligationer Afdelingen investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer, og har som regel den største del af formuen placeret i realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer til porteføljen kombineres af en dyb forståelse af realkredit markedet og mange års erfaring med at finde de obligationer der vurderes til at vil klare sig bedst relativt til resten af markedet.
Mellemlange Obligationer Afdelingen investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer, og har som regel den største del af formuen placeret i realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer til porteføljen kombineres af en dyb forståelse af realkredit markedet og mange års erfaring med at finde de obligationer der vurderes til at vil klare sig bedst relativt til resten af markedet.
Lange Obligationer Afdelingen investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer, og har som regel den største del af formuen placeret i realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer til porteføljen kombineres af en dyb forståelse af realkredit markedet og mange års erfaring med at finde de obligationer der vurderes til at vil klare sig bedst relativt til resten af markedet.
Højrente Lande Afdelingen investerer overvejende i obligationer udstedt af stater eller statsejede institutioner fra Emerging Markets, hvilket blandt andet omfatter Brasilien, Mexico, Rusland og mange flere. Sammensætningen af porteføljen varierer, men afspejler den aktuelle vurdering af hvilke lande og hvilke obligationer der vurderes til at give det bedste afkast/risikoforhold.
Virksomhedsobligationer Afdelingen investerer i virksomhedsobligationer der hovedsageligt er udstedt af europæiske virksomheder med Investment Grade status. Der foretages en aktiv styring i porteføljen, og vægten lægges på, at der indenfor de enkelte sektorer udvælges obligationer fra virksomheder der vurderes bedst i stand til at opfylde betingelserne for at betale både renterne og hovedstolen tilbage.
Højrente Virksomhedsobligationer Afdelingen investerer i virksomhedsobligationer der hovedsageligt er udstedt af amerikanske virksomheder med High Yield status, men investerer også i obligationer fra Europa og Emerging Market.
Avanceret / Hedge

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Avanceret / Hedge" fra Nordea InvestAfdeling Beskrivelse Info
Alpha 10 Alpha 10 er baseret på en lav-korrelations strategi, der tilbyder eksponering til multiple aktivklasser via en cross-asset "risk-premia" arbitrage strategi, som over tid tilstræber en markedsneutral portefølje. Alpha 10 styres fast efter et risikobudget der kan oversættes til et ex-ante volatilitetsmål på 10%.
Alpha 15 Alpha 15 er baseret på en lav-korrelations strategi, der tilbyder eksponering til multiple aktivklasser via en cross-asset "risk-premia" arbitrage strategi, som over tid tilstræber en markedsneutral portefølje. Alpha 15 styres fast efter et risikobudget der kan oversættes til et ex-ante volatilitetsmål på 15%.
  Alle informationer på denne side leveres eller indhentes hos Nordea Invest, som har ansvar for informationernes standard og nøjagtighed. Der henstilles altid til, at placeringer og investeringer baseres alene på forvalterens materialer så som Central Investor Information, Fakta ark mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser når du sammenligner afkastet på dine depoter med fakta oplysningerne fra Nordea Invest. Det skyldes, at der vil være forskel i handelstidspunkterne når der foretageres investeringer på dit depot.