top mid bottomMiranova sammensætter porteføljer baseret på de meget billige og konkurrencedygtige fonde kaldet ETF’er. Hos PENSIONS har du mulighed for at investere din opsparing efter Miranovas ETF baserede modelporteføljer. Porteføljerne administreres af PENSIONS baseret på modelporteføljer fra Miranova, som løbende tilpasses. Strategien er er indeksbaseret, også kaldet passiv, hvor investeringerne spredes på omkring 10.000 forskellige aktier og obligationer fra hele verden. Derudover er der fokus på at holde omkostningerne på et minimum, så der er mest muligt afkast til dig som investor. En ETF står for ”exchange traded fund”, og det er en passiv fond, der bringer sine omkostninger ned til et minimum ved at følge et indeks. Der er god dokumentation for, at de lavere omkostninger med ETF’er end aktive fonde er med til at sikre dig et bedre afkast. Miranova er et uafhængigt Fondsmæglerselskab, hvilket betyder, at de kun modtager honorar fra deres kunder for at lave forvaltning. De modtager ingen provisioner fra produktudbydere og har ingen interesse i at købe og sælge ofte, hvilket holder dine omkostninger nede. Hvis du ønsker at søge puljer på tværs af alle forvaltere kan du gøre det her. Du kan også gå tilbage til forvalteroversigten.


Pensions Livscyklus med Miranova Model Porteføljer

Din opsparing fordeles i Miranova porteføljer, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder er investeret 100% af din allokering i Miranovas 80/20 Portefølje. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer, dvs. henimod en 100% allokering i Miranovas 30/70 Portefølje. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 1 år efter det planlagte pensionstidspunkt.


Fast Risiko: 30% Aktier / 70% Obligationer

Porteføljens sammensætning er fordelt på 11 investeringsfonde med 30% aktier og 70% obligationer


Fast Risiko: 50% Aktier / 50% Obligationer

Porteføljens sammensætning er fordelt på 11 investeringsfonde med 50% aktier og 50% obligationer


Fast Risiko: 80% Aktier / 20% Obligationer

Porteføljens sammensætning er fordelt på 11 investeringsfonde med 80% aktier og 20% obligationer


Fast Risiko: 60% Aktier / 40% Obligationer

Porteføljens sammensætning er fordelt på 11 investeringsfonde med 60% aktier og 40% obligationer


Fast Risiko: 100% Aktier

Porteføljens sammensætning er koncentreret på aktiebaseret investeringsfonde


  Alle informationer på denne side leveres eller indhentes hos Miranova Formuepleje, som har ansvar for informationernes standard og nøjagtighed. Der henstilles altid til, at placeringer og investeringer baseres alene på forvalterens materialer så som Central Investor Information, Fakta ark mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser når du sammenligner afkastet på dine depoter med fakta oplysningerne fra Miranova Formuepleje. Det skyldes, at der vil være forskel i handelstidspunkterne når der foretageres investeringer på dit depot.