top mid bottomMaj Invest Asset Management forvalter porteføljer af børsnoterede aktier og obligationer med en samlet volumen på mere end 55 mia. kr, herunder Investeringsforeningen Maj Invest, som er en af de bedst ratede investeringsforeninger i Danmark. Asset Management yder rådgivning om aktivallokering samt børsnoteret kapitalforvaltning. Kundegruppen består af institutionelle kunder, Investeringsforeningen Maj Invest i Danmark og investeringsforeningen Maj Invest Funds i Luxembourg. Hvis du ønsker at søge puljer på tværs af alle forvaltere kan du gøre det her. Du kan også gå tilbage til forvalteroversigten.


Pensions Livscyklus med Maj Invest

Din opsparing fordeles i Maj Invest afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser.


Pension

Maj Invest Pension har som udgangspunkt en neutral aktieandel på mellem 35 og 40 pct. Tror vi mere på aktier end på obligationer, kan aktieandelen øges op til 49 pct., og omvendt kan den sænkes til under 35 pct.


Makro

Maj Invest Makro investerer i både aktier og obligationer fra hele verden, ligesom afdelingen anvender afledte finansielle instrumenter. Det er målsætningen, at undgå større tab når aktier klarer sig dårligt. I gode år skal afdelingen give et betydeligt positivt afkast.

INDIVIDUELLE AFDELINGER I FOKUS HOS Maj Invest

For den engagerede opsparer tilbyder Maj Invest en række investeringsmuligheder, der kan anvendes til at sammensætte en individuel eksponering. Afdelingerne nedenfor er i fokus hos Maj Invest. Afdelingerne har unikke afkast- og risikoprofiler, og bør kun anvendes af den engagerede opsparerMulti-Asset

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Multi-Asset" fra Maj InvestAfdeling Beskrivelse Info
Kontra Investeringsstrategien fokuserer på fire områder: Korte obligationer i udvalgte valutaer, obligationer med lang løbetid, guldaktier samt globale aktier, hvor aktiemarkedsrisikoen kan være afdækket ved brug af optioner eller futures. Vægtningen mellem de fire områder vil variere afhængig af de aktuelle scenarier på de finansielle markeder.
Bæredygtig forvaltning

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Bæredygtig forvaltning" fra Maj InvestAfdeling Beskrivelse Info
Global sundhed Afdelingen investerer i danske og udenlandske aktier inden for miljø- og klimaområdet og inden for blandt andet medicinal-, medikoteknik- og bioteknologisektoren og sektoren for sundhedsydelser. ESG

YDERLIGERE INDIVIDUELLE AFDELINGER FRA Maj Invest

Maj Invest tilbyder desuden følgende individuelle investeringsmuligheder til at sammensætte en individuel eksponering. De individuelle muligheder nedenfor har unikke afkast- og risikoprofiler, og bør kun anvendes af den engagerede opsparerAktier

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Aktier" fra Maj InvestAfdeling Beskrivelse Info
Danske Aktier Strategien for afdelingen er den langsigtede investering, hvor der lægges stor vægt på et godt kendskab til de selskaber, der investeres i.
Vækst Aktier Maj Invest Vækstaktier investerer i selskaber, der vokser hurtigere end markedet generelt. Afdelingen investerer globalt i en fokuseret portefølje på 30-40 aktier på tværs af geografi og sektorer.
Value Aktier akkumulerende Afdelingen investerer i danske og udenlandske børsnoterede aktier valgt ud fra en værdibaseret tilgang og en vurdering af selskabets markedsposition.
Emerging Markets Målet med denne afdeling er at opnå et afkast, som mindst svarer til den generelle udvikling for emerging markets-aktier. Afdelingen investerer fortrinsvis i aktier eller andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier.
Obligationer

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Obligationer" fra Maj InvestAfdeling Beskrivelse Info
Danske Obligationer Afdelingen investerer i obligationer, der er udstedt i danske kroner. Dog kan obligationer fra danske udstedere udstedt i euro udgøre op til 20 pct. af afdelingen. Den samlede porteføljes korrigerede varighed vil være mellem 0 og 7 år.
Globale Obligationer Afdelingen kan investere i alle obligationstyper uanset kreditvurdering og valuta. Det betyder, at afdelingen kan investere i emerging markets-obligationer og op til 35 procent af formuen i high yield-obligationer. Da disse investeringer er forbundet med en større risiko end danske obligationer, må afdelingen betegnes som mere risikofyldt end afdeling Danske Obligationer.
High Income Obligationer Afdelingen investerer fortrinsvis i højtforrentede globale stats- og virksomhedsobligationer med høj risiko.
  Alle informationer på denne side leveres eller indhentes hos Maj Invest, som har ansvar for informationernes standard og nøjagtighed. Der henstilles altid til, at placeringer og investeringer baseres alene på forvalterens materialer så som Central Investor Information, Fakta ark mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser når du sammenligner afkastet på dine depoter med fakta oplysningerne fra Maj Invest. Det skyldes, at der vil være forskel i handelstidspunkterne når der foretageres investeringer på dit depot.