top mid bottomNikolaj Holdt Mikkelsen er blandt landets førende investeringseksperter og kendt for sin passion for at varetage investorers interesser. Han har igennem mange år skabt en uset transparens og indsigt i kvaliteten af de investeringsprodukter, som banker, pensionsselskaber m.fl. sælger til deres kunder. Med sin upartiske tilgang, troværdighed og skarpe retorik er Nikolaj Holdt Mikkelsen en flittig debattør, kommunikator og ofte citeret i medierne. Via PENSIONS kan du investere i Nikolaj Holdt Mikkelsens investeringsforløb for pensionsopsparing. De er nøje sammensat og skaber det optimale fundament for en pensionsopsparing, der rækker hele pensionslivet. Nøgleordene er den rette investeringsfordeling, minimering af omkostninger og brugen af kvalitetsprodukter fra globale investeringshuse. Hvis du ønsker at søge puljer på tværs af alle forvaltere kan du gøre det her. Du kan også gå tilbage til forvalteroversigten.


Dynamisk Livscyklus

Denne investeringsplan er for dig, der ønsker et opsparingsforløb, hvor risikoen gradvist aftrappes i takt med at pensionsalderen nærmer sig


Bæredygtig Livscyklus

Denne investeringsplan er for dig, der ønsker en klimavenlig, bæredygtig og social ansvarlig pensionsopsparing


Konservativ investeringsplan

Denne investeringsplan er for dig, der ønsker en pensionsopsparing med lav risiko og overvægt af stabile investeringer


Balanceret investeringsplan

Denne investeringsplan er for dig, der ønsker en pensionsopsparing med fornuftigt afkast og er villig til at løbe nogen risiko


Aggressiv investeringsplan

Denne investeringsplan er for dig, der ønsker en pensionsopsparing med højt afkast og er indstillet på risikoen


  Alle informationer på denne side leveres eller indhentes hos Nikolaj Holdt Mikkelsen, som har ansvar for informationernes standard og nøjagtighed. Der henstilles altid til, at placeringer og investeringer baseres alene på forvalterens materialer så som Central Investor Information, Fakta ark mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser når du sammenligner afkastet på dine depoter med fakta oplysningerne fra Nikolaj Holdt Mikkelsen. Det skyldes, at der vil være forskel i handelstidspunkterne når der foretageres investeringer på dit depot.