top mid bottomMed Hammers Fonde investerer du med en af landets førende investeringseksperter, Nikolaj Holdt Mikkelsen, kendt for sin passion for at varetage investorers interesser. Han har igennem mange år skabt en uset transparens og indsigt i kvaliteten af de investeringsprodukter, som banker, pensionsselskaber m.fl. sælger til deres kunder. Med sin upartiske tilgang, troværdighed og skarpe retorik er Nikolaj Holdt Mikkelsen en flittig debattør, kommunikator og ofte citeret i medierne. Via PENSIONS kan du med Hammers Fonde investere efter Nikolaj Holdt Mikkelsens investeringsforløb for pensionsopsparing. De er nøje sammensat og skaber det optimale fundament for en pensionsopsparing, der rækker hele pensionslivet. Nøgleordene er den rette investeringsfordeling, minimering af omkostninger og brugen af kvalitetsprodukter fra globale investeringshuse. Hvis du ønsker at søge puljer på tværs af alle forvaltere kan du gøre det her. Du kan også gå tilbage til forvalteroversigten.


Hammers Dynamisk Livscyklus

Denne investeringsplan er for dig, der ønsker et opsparingsforløb, hvor risikoen gradvist aftrappes i takt med at pensionsalderen nærmer sig. Det betyder, at du indtil 15 år før din planlagte pensionsalder er investeret ca. 90% i aktier og 10% i obligationer. Når du når 15 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer. Den endelige konservative allokering består af ca. 27,5% aktier og 72,5% obligationer. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 10 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

Du kan få et komplet faktaoverblik her : FAKTA, Hammers Fonde, Livscyklus Dynamisk


Hammers Bæredygtig Livscyklus

Denne investeringsplan er for dig, der ønsker en klimavenlig, bæredygtig og social ansvarlig pensionsopsparing. Investeringsplanen er konstrueret således, at du indtil 15 år før din planlagte pensionsalder er investeret ca. 80% i aktier og 20% i obligationer. Når du når 15 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning med overvægt af obligationsbaseret investeringer. Den endelige konservative allokering består af ca. 22,5% aktier og 77,5% obligationer. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet 10 år efter det planlagte pensionstidspunkt.

Du kan få et komplet faktaoverblik her : FAKTA, Hammers Fonde, Livscyklus Bæredygtig


Fast Risiko: Konservativ investeringsplan

Her fokuseres på en konservativ investeringsplan med hovedvægt på stabile investeringer. Den indeholder 35% aktier og 65% obligationer, som kan justeres op og ned med 10 pct. point. Aktier er investeringsplanens risikofyldte aktiver, mens obligationer er mere stabile investeringer. Obligationsdelen indeholder også et begrænset element af mere risikofyldte obligationer med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen.


Fast Risiko: Balanceret investeringsplan

Her fokuseres på en investeringsplan med en balanceret fordeling mellem risikofyldte og stabile investeringer. Den vil i udgangspunktet have en overvægt af risikofyldte investeringer. Investeringsplanen indeholder 60% aktier og 40% obligationer, som kan justeres op og ned med 20 pct. point. Aktier er investeringsplanens risikofyldte aktiver, mens obligationer er mere stabile investeringer. Obligationsdelen indeholder også et begrænset element af mere risikofyldte obligationer med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen.


Fast Risiko: Offensiv investeringsplan

Her fokuseres på en investeringsplan med hovedvægt på risikofyldte aktiver. Investeringsplanen indeholder 85% aktier og 15% obligationer, som kan justeres op og ned med 15 pct. point. Aktier er investeringsplanens risikofyldte aktiver, mens obligationer er mere stabile investeringer. Obligationsdelen indeholder også et begrænset element af mere risikofyldte obligationer med henblik på optimering af afkastet under hensyntagen til risikoen.


Fast Risiko: Dynamisk Opsparing Høj

Dynamisk Opsparing Høj, er en fast risiko portefølje baseret på den dynamiske portefølje i Hammers Fonde Dynamiske opsparingsprogram.


Fast Risiko: Dynamisk Opsparing Mellem

Dynamisk Opsparing Mellem, er en fast risiko portefølje baseret på en 60/40 vægt af aktier og obligationer fra Hammers Fonde Dynamiske opsparingsprogram.


Fast Risiko: Dynamisk Opsparing Lav

Dynamisk Opsparing Lav, er en fast risiko portefølje baseret på den konservative portefølje i Hammers Fonde Dynamiske opsparingsprogram.


  Alle informationer på denne side leveres eller indhentes hos Hammers Fonde, som har ansvar for informationernes standard og nøjagtighed. Der henstilles altid til, at placeringer og investeringer baseres alene på forvalterens materialer så som Central Investor Information, Fakta ark mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser når du sammenligner afkastet på dine depoter med fakta oplysningerne fra Hammers Fonde. Det skyldes, at der vil være forskel i handelstidspunkterne når der foretageres investeringer på dit depot.