top mid bottom


Danske Invest

Danske Invest er det fælles varemærke for investeringsforeninger, alternative investeringsfonde og såkaldte mutual funds forvaltet af administrationsselskaber i Danske Bank-koncernen. Ultimo 2016 administrerede disse selskaber en formue på over 675 mia. kroner fordelt på mere end 500 fonde. Danske Invest arbejder tæt sammen med en række internationalt anerkendte porteføljerådgivere. En vigtig del af arbejdet er derfor at udvælge de mest kompetente porteføljerådgivere, med ekspertise inden for netop deres investeringsområde. Danske Invest benytter overvejende rådgivning fra Danske Bank Asset Management. Derudover har Danske Invest indgået aftale med flere udenlandske porteføljerådgivere. Det betyder, at uanset om du investerer i europæiske obligationer eller kinesiske aktier, kan Danske Invest tilbyde dig porteføljerådgivere, der er blandt de bedste på deres felt. Hvis du ønsker at søge puljer på tværs af alle forvaltere kan du gøre det her. Du kan også gå tilbage til forvalteroversigten.


Pensions Livscyklus med Danske Invest

Din opsparing fordeles i Danske Invest afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser.


Mix, Akkumulerende

Investerer i både danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen af aktier og obligationer afhænger af vores forventninger til markedsudviklingen. Aktier kan maksimalt udgøre 45%.


Mix Defensiv, Akkumulerende

Investerer i både danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen af aktier og obligationer afhænger af vores forventninger til markedsudviklingen. Aktier kan maksimalt udgøre 30%.


Mix Offensiv, Akkumulerende

Investerer i både danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen af aktier og obligationer afhænger af vores forventninger til markedsudviklingen. Aktier kan maksimalt udgøre 60%.


Mix Offensiv plus, Akkumulerende

Investerer i både danske og udenlandske aktier og obligationer. Fordelingen af aktier og obligationer afhænger af vores forventninger til markedsudviklingen. Aktier kan maksimalt udgøre 80%.

INDIVIDUELLE AFDELINGER I FOKUS HOS Danske Invest

For den engagerede opsparer tilbyder Danske Invest en række investeringsmuligheder, der kan anvendes til at sammensætte en individuel eksponering. Afdelingerne nedenfor er i fokus hos Danske Invest. Afdelingerne har unikke afkast- og risikoprofiler, og bør kun anvendes af den engagerede opsparerBæredygtig forvaltning

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Bæredygtig forvaltning" fra Danske InvestAfdeling Beskrivelse Info
Global Sustainable Future, akk. Investerer globalt i aktier udvalgt ud fra specifikke forventninger til den enkelte akties afkast. Porteføljen består typisk af 35-50 aktier. Målet er at opnå et afkast, der er højere end afkastet på det globale aktiemarked. Afdelingen er akkumulerende. ESG

Euro Sustainable High Yield-Obligationer, akk. Investerer primært i obligationer og konvertible obligationer udstedt i euro, men op til 1/3 af afdelingens formue kan investeres i obligationer og konvertible obligationer udstedt i CAD, CHF, GBP, ISK, JPY, NOK, SEK, DKK og USD. Afdelingen investerer primært i high yield-obligationer, dvs. obligationer med en rating lavere end Baa3/BBB- (lav kreditkvalitet). Det betyder, at afdelingens investeringer indebærer høj kreditrisiko. Valutarisici afdækkes. ESG

YDERLIGERE INDIVIDUELLE AFDELINGER FRA Danske Invest

Danske Invest tilbyder desuden følgende individuelle investeringsmuligheder til at sammensætte en individuel eksponering. De individuelle muligheder nedenfor har unikke afkast- og risikoprofiler, og bør kun anvendes af den engagerede opsparerAktier

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Aktier" fra Danske InvestAfdeling Beskrivelse Info
Danmark, akk. Målet er at opnå et afkast, som mindst svarer til udviklingen for danske aktier. Afdelingen er akkumulerende. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen.
Europa, akk. Investerer fortrinsvis i europæiske aktier. En mindre andel kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, der grænser op til Europa. Hovedparten af afdelingens investeringer vil være i eller vil blive afdækket mod danske kroner eller euro. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Afdelingen er akkumulerende.
Europa Fokus, akk. Investerer fortrinsvis i europæiske aktier. En mindre del kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, der grænser op til Europa. Aktierne er udvalgt ud fra specifikke forventninger til den enkelte akties afkast. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at vi forsøger at finde de bedste investeringer for at give dig det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen.
Europa Højt Udbytte, akk. Investerer i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i Europa. Porteføljen tilstræbes sammensat således, at en væsentlig del af afkastet kommer fra selskabernes udbyttebetaling. Der lægges stor vægt på det enkelte selskabs udbytteevne og -betalinger, men der kan være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke - eller kun i begrænset omfang - udbetaler udbytte.
Europa Small Cap, akk. Investerer i aktier i mindre og mellemstore selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i Europa. En mindre andel kan investeres i aktier i selskaber hjemmehørende i lande, der grænser op til Europa. Selskaberne skal ved anskaffelsen have en markedsværdi på maksimalt 5 mia. euro.
Nye Markeder, akk. Investerer i udenlandske aktier i selskaber, der arbejder i de ny-industrialiserede lande. Porteføljen består typisk af 40-60 aktier. Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på de nye aktiemarkeder, også kaldet emerging markets. Afdelingen er akkumulerende.
USA, akk. Investerer i amerikanske eller canadiske aktier. Hovedparten af afdelingens investeringer i udenlandsk valuta vil blive afdækket mod danske kroner. Porteføljen består typisk af op til 125 aktier. Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer afkastet på det amerikanske aktiemarked, under hensyntagen til valutasikringen. Afdelingen er akkumulerende.
Obligationer

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Obligationer" fra Danske InvestAfdeling Beskrivelse Info
Danske Korte Obligationer Investerer bredt i obligationer udstedt i danske kroner og euro, herunder op til 20% i erhvervsobligationer. Danske obligationer skal mindst udgøre 90% af afdelingen. Afdelingen er aktivt styret, og den samlede renterisiko (korrigeret varighed) tilstræbes at være på maksimalt 3 år. Målet er at opnå et afkast, der mindst svarer til afkastet på korte danske obligationer. Du får normalt udbytte hvert forår.
Danske Lange Obligationer Investerer bredt i obligationer udstedt i danske kroner og euro, herunder op til 30% i erhvervsobligationer. Danske obligationer skal mindst udgøre 90% af afdelingen. Afdelingen er aktivt styret, og den samlede renterisiko (korrigeret varighed) tilstræbes at være på minimum 5 år. Den korrigerede varighed viser bl. a. kursrisikoen på de obligationer, vi investerer i. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne, hvis renten ændrer sig. Du får normalt udbytte hvert forår og efterår.
Dannebrog Mellemlange Obligationer Investerer bredt i obligationer udstedt i danske kroner og euro, herunder op til 25% i erhvervsobligationer. Danske obligationer skal mindst udgøre 90% af afdelingen. Afdelingen er aktivt styret, og den samlede renterisiko (korrigeret varighed) tilstræbes at være på maksimalt 5 år.
Mix Obligationer, akk. Investerer aktivt i danske og udenlandske obligationer, herunder i statsobligationer fra de nye markeder og virksomheder med såvel høj som lav kreditkvalitet. Afdelingen spreder dermed sine investeringer på flere typer af obligationer fra forskellige lande og regioner. Fordelingen mellem de forskellige obligationer afhænger af vores forventninger til markedsudviklingen og under hensyn til den samlede risiko.
Nordiske Vsh Obligationer, akk. Investerer primært i virksomhedsobligationer, der er udstedt af virksomheder hjemmehørende i eller som har hovedaktivitet i de nordiske lande, dog kan der investeres op til 25% af formuen i covered bonds (realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer udstedt af kreditinstitutter) fra nordiske udstedere. Mindst 75% af formuen skal investeres i obligationer udstedt i EUR, NOK, SEK eller DKK. Mindst 50% af afdelingens formue skal være investeret i obligationer med høj kreditkvalitet.
Nye Markeder Obligationer Investerer primært i statsobligationer fra lande i de nye markeder udstedt i lokal valuta. Afledte valutainstrumenter kan benyttes, således at vi kan adskille obligations- og valutaeksponering til de forskellige lande. Afdelingen er aktivt styret. Afdelingen kan indebære høj kreditrisiko, idet der kan investeres i obligationer, som har en rating lavere end BBB/Baa3, dvs. obligationer med lav kreditkvalitet. Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.
  Alle informationer på denne side leveres eller indhentes hos Danske Invest, som har ansvar for informationernes standard og nøjagtighed. Der henstilles altid til, at placeringer og investeringer baseres alene på forvalterens materialer så som Central Investor Information, Fakta ark mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser når du sammenligner afkastet på dine depoter med fakta oplysningerne fra Danske Invest. Det skyldes, at der vil være forskel i handelstidspunkterne når der foretageres investeringer på dit depot.