top mid bottomHos PENSIONS har du en unik mulig for at investere din opsparing i Strategiske Modelporteføljer, som administreres af PENSIONS baseret på anerkendte og løbende tilpasset Blackrock model analyser. Din opsparing investeres balanceret og diversificeret i BlackRock iShares ETF fonde og administreres aktivt og løbende til en lav omkostning. Du har også mulighed for at tilslutte dig PENSIONS livscyklus investering baseret på de strategiske modelporteføljer, hvor din investering til en hver tid fordeles i balancerede porteføljer i henhold til din alder og hvor lang tid du har på arbejdsmarkedet inden din pension. Hvis du ønsker at søge puljer på tværs af alle forvaltere kan du gøre det her. Du kan også gå tilbage til forvalteroversigten.


Pensions Livscyklus med Blackrock Multi-Asset ESG

Din opsparing fordeles i Blackrock ESG Multi-Asset ETF porteføljer, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser.


Konservativ portefølje

Blackrock ESG Multi-Asset Conservative Portfolio er en konservativt administreret portefølje, som er vægtet 60-90% i obligationsbaseret ETF fonde.


Moderat portefølje

Blackrock ESG Multi-Asset Moderate Portfolio er en diversificeret portefølje, der er vægtet 40-70% i aktiebaseret ETF fonde.


Vækst portefølje

Blackrock ESG Multi-Asset Growth Portfolio er en vækstbaseret portefølje, der er vægtet 60-90% i aktiebaseret ETF fonde.

INDIVIDUELLE AFDELINGER I FOKUS HOS BlackRock

For den engagerede opsparer tilbyder BlackRock en række investeringsmuligheder, der kan anvendes til at sammensætte en individuel eksponering. Afdelingerne nedenfor er i fokus hos BlackRock. Afdelingerne har unikke afkast- og risikoprofiler, og bør kun anvendes af den engagerede opsparerETF Bæredygtig

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "ETF Bæredygtig" fra BlackRockAfdeling Beskrivelse Info
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS Investeringsformålet med denne fond er at følge resultaterne af MSCI EMU ESG Enhanced Focus Index, der er sammensat af europæiske monetære EU-virksomheder, der udskiller kontroversielle forretningsområder og giver større vægt til virksomheder med højere miljømæssige, sociale og regeringsmæssige (ESG) score. ESG

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS Investeringsformålet med denne fond er at følge resultaterne af MSCI Europe ESG Enhanced Focus Index, der er sammensat af europæiske virksomheder, der screener kontroversielle forretningsområder og giver større vægt til virksomheder med højere miljømæssige, sociale og regeringsmæssige (ESG) score. ESG

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS Investeringsformålet med denne fond er at følge resultaterne af MSCI USA ESG Enhanced Focus NET Index, der er sammensat af amerikanske virksomheder, der afskærmer kontroversielle forretningsområder og giver større vægt til virksomheder med højere miljø-, social- og regeringsforhold (ESG). ESG

iShares MSCI Japan Enhanced UCITS Investeringsformålet med denne fond er at følge resultaterne af MSCI Japan ESG Enhanced Focus Index, der er sammensat af japanske virksomheder, der screener kontroversielle forretningsområder og giver større vægt til virksomheder med højere miljømæssige, sociale og regeringsmæssige (ESG) score.
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS Investeringsformålet med denne fond er at følge resultaterne af MSCI EM ESG Enhanced Focus Index, der er sammensat af virksomheder i nye markeder, der afskærmer kontroversielle forretningsområder og giver større vægt til virksomheder med højere miljømæssige, sociale og regeringsmæssige (ESG) score. ESG

iShares MSCI World SRI UCITS Fonden søger at opnå et afkast som afspejler afkastet af MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, som er Fondens benchmark-indeks (Indekset). Fonden anvender den bedst mulige tilgang til bæredygtig investering. Det betyder, at Fonden forventes at investere i de bedste udstedere ud fra et ESG-/socialt ansvarligt investeringsperspektiv ("SRI", baseret på Indeksets ESG- eller SRI-kriterier) i hver relevant sektor med aktiviteter, der omfattes af Indekset. Fondens portefølje er reduceret med mindst 20 % sammenlignet med Regionale indekser. Mere end 90 % af udstederne af værdipapirer, som Fonden investerer i, undtagen likvide midler og pengemarkedsfonde, er ESG-vurderede eller ESG-analyserede. ESG

iShares Global Clean Energy UCITS ETF Foden søger at opnå et afkast på din investering ved en kombination af kapitalvækst og indtægter fra Fondens aktiver, som afspejler afkastet af S&P Global Clean Energy Index, som er Fondens benchmark-indeks. Investerer i selskaber involveret i produktion af ren energi eller levering af udstyr og teknologi til ren energi på både udviklede og nye vækstmarkeder. Der investeres udelukkende i selskaber, som overholder indeksets CO2-grænseværdi. Har et mellemlangt til langt syn på sektoren for ren energi. ESG

YDERLIGERE INDIVIDUELLE AFDELINGER FRA BlackRock

BlackRock tilbyder desuden følgende individuelle investeringsmuligheder til at sammensætte en individuel eksponering. De individuelle muligheder nedenfor har unikke afkast- og risikoprofiler, og bør kun anvendes af den engagerede opsparerETF Aktier

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "ETF Aktier" fra BlackRockAfdeling Beskrivelse Info
iShares MSCI Europe UCITS Fonden har til formål at følge MSCI Europe Index og tilbyder eksponering til ca. 400 forskellige store og mellemstore europæiske virksomheder. Fonden indeholder en varieret blanding af aktier, der repræsenterer alle udviklede kontinentaleuropæiske markeder, herunder UK og alle de største industrigrupper, der er tilgængelige for investorer. Denne ETF er en akkumulerende fond, dvs. den geninvesterer automatisk indkomst modtaget tilbage i fonden i stedet for at betale den til investor
iShares MSCI EMU UCITS ETF Fondens investeringsmål er at levere benchmarkindeksets samlede afkast (som MSCI EMU-indekset), minus fondens gebyrer og udgifter. For at nå dette investeringsmål skal fondets investeringspolitik investere i en portefølje af værdipapirer, der så vidt muligt og praktisk muligt består af MSCI EMU-indeksens komponentpapirer.
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS Fonden sigter mod at opnå et afkast af din investering gennem en kombination af kapitalvækst og indtjening på fonden's aktiver, hvilket afspejler afkastet af MSCI Europe Minimum Volatility Index, fondens benchmark indeks. Bestanddelene i benchmarkindexet vælges ved hjælp af en minimal volatilitetsstrategi, der vælger værdipapirer fra modersindexet baseret på estimater af risikoprofilen og den forventede volatilitet for hver bestanddel samt sammenhængen mellem alle bestanddele i moderindexet
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (EUR Hedged) Fonden søger at spore præstationen af et indeks bestående af udvalgte store amerikanske virksomheder, der samlet set har lavere volatilitetsegenskaber i forhold til det bredere amerikanske aktiemarked. USD valuta risiko afdækkes til EUR løbende. Benchmark er S&P 500 Minimum Volatility Index.
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF Fonden søger at følge resultaterne af et indeks, der består af et undersæt af MSCI USA-aktier, der søger at opfange undervurderede aktier i forhold til selskabernes fundamentale forhold. Benchmark er MSCI USA Enhanced Value Index.
iShares Core S&P 500 UCITS Fondens investeringsmål er at levere samme totale nettoafkast som benchmark (det amerikanske S&P 500 indeks) fratrukket fondens omkostninger og gebyrer. For at opnå dette mål, er fondens investeringspolitik at investere i en portefølje af aktier, der så vidt muligt og praktisk består af komponenterne i S&P 500 indekset, som er denne fonds benchmark
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS Fonden sigter mod at følge resultaterne af S&P 500 Euro Hedged Index så tæt som muligt. ETF investerer i fysiske værdipapirer og er valutasikret, hvilket gør det muligt for investorer at afdække valutaeksponering i en transaktion uden at skulle overvåge og opretholde en valutasikring. S&P 500 Euro Hedged Index tilbyder eksponering for 500 store cap amerikanske aktier, der overholder S&P's størrelse, likviditet og frit flydende kriterier. Indexet inkorporerer en månedlig valutaafdækning ved hjælp af en måned fremadgående FX-kontrakt.
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS Fonden sigter mod at følge udviklingen i MSCI Japan indekset så tæt som muligt. ETF'en investerer i fysiske værdipapirer. MSCI Japan indekset tilbyder eksponering mod de japanske aktier, der opfylder MSCI's krav til størrelse, likviditet og aktier i frit flow
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS Fondens investeringsmål er, at spore MSCI Pacific ex Japan minus fondens gebyrer og omkostninger. Referenceindekset er et bredt baseret aktieindeks af værdipapirer, der generelt er indarbejdet i Stillehavsområdet eksklusive Japan. Værdipapirer noteret på den australske børs, børsen i Hong Kong, New Zealand Stock Exchange, New Zealand Alternative Exchange og Singapore Exchange er berettiget til optagelse.
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS Fondens investeringsmål er, at give investorerne et totalt afkast, både set i forhold til kapital- og udbytteafkast, som reflekterer afkastet på MSCI Emerging Markets Investable Market indekset (IMI)
ETF Obligationer

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "ETF Obligationer" fra BlackRockAfdeling Beskrivelse Info
iShares eb.rexx Money Market UCITS (DE) Denne fond sigter mod at følge resultaterne af eb.rexx® Money Market Index så tæt som muligt. ETF investerer i fysiske papirer. Eb.rexx® Money Market Index tilbyder eksponering for euroomregnede tyske statsobligationer.
iShares eb.rexx Government Germany UCITS (DE) Fonden sigter mod at følge resultaterne af eb.rexx® Government Germany Index så tæt som muligt. ETF investerer i fysiske papirer. Indekset for eb.rexx® Government Germany indebærer eksponering for de 25 største og mest likvide Euro-denominerede tyske statsobligationer med en resterende løbetid på mellem 1,5 og 10,5 år.
iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS Fonden sigter mod at følge resultaterne af Barclays Euro Short Treasury (0-12 Måneders) Obligationsindeks så tæt som muligt. ETF investerer i fysiske papirer. Obligationsindekset Barclays Euro Short Treasury (0-12 mdr.) giver eksponering for statsobligationer i euroindestået investeringsklasse, der offentligt er udstedt på hjemmemarkederne i euroområdet med en resterende løbetid mellem en måned og 12 måneder.
iShares Core EUR Govt Bond UCITS Fonden sigter mod at følge resultaterne af Barclays Euro Treasury Bond Index så tæt som muligt. ETF investerer i fysiske papirer. Barclays Euro Treasury Bond Index giver eksponering for statsobligationer i euroindestået investeringsklasse offentliggjort på Eurobond og Eurozone indenlandske markeder.
iShares EUR Govt Bond 20yr Target Duration UCITS Fondens investeringsmål er at give investorer et samlet afkast under hensyntagen til både kapital- og afkastsafkast, hvilket afspejler afkastet af Markit iBoxx EUR Eurozone 20 year Duration Index
iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS Investeringsformålet med denne fond er at give investorer et samlet afkast under hensyntagen til både kapital og afkast, hvilket afspejler det samlede afkast af Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index.
iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS Fonden har til formål at følge resultaterne af Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index (indeks) så tæt som muligt. Indekset er beregnet til, at måle det samlede afkast af euro-denominerede virksomhedsobligationer i Barclays Euro Corporate Bond Index, samtidig med at den underliggende renterisiko for euro-selskabsobligationer i form af tysk statsobligationsrenterisiko afdækkes.
iShares EUR Inflation Linked Govt Bond UCITS Fondens investeringsmål, er at følge resultaterne af Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index så tæt som muligt. Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index tilbyder eksponering for eurozone statsobligationsobligationer. Kun eurobetegnede obligationer, der er kapitalindekseret, knyttet til et berettigede inflationsindeks, har en mindste resterende løbetid på et år, og et minimumsbeløb på 500 mia. EUR indgår i indekset.
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS Fonden har som målsætning at følge udviklingen i J.P. Morgan EMBI Global Core Index hedged til euro så tæt som muligt. ETF'en investerer i fysiske værdipapirer og har indbygget valuta-hedging med et mål om at reducere effekten af svingende valutakurser mellem fondens hovedvaluta og indeksets værdipapirers valuta.
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF Fonden har til formål at følge Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index, som består af de mest likvide virksomhedsobligationer i US Dollar med en sub-investeringsklassificering. Den maksimale oprindelige løbetid er 15 år, og den laveste løbetid er tre og et halvt år for nye obligationer, der indgår, og tre år for obligationer, der allerede findes i indekset. Til diversificeringsformål er vægten af hver udsteder i indekset begrænset til 3%.
ETF Special

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "ETF Special" fra BlackRockAfdeling Beskrivelse Info
iShares Diversified Commodity Swap UCITS Fonden har til formål at spore Dow Jones-UBS Commodity Index's ydeevne så tæt som muligt. ETF sporer indekspræstationen ved hjælp af et samlet return swap. Dow Jones-UBS Commodity Index tilbyder eksponering for 19 råvarer, der repræsenterer følgende råvaresektorer: energi, ædle metaller, industrielle metaller, husdyr og landbrug
iShares Global Infrastructure UCITS Fonden investeringsformål er, at følge resultaterne af Macquarie Global Infrastructure 100 Index så tæt som muligt – et indeks der tilbyder eksponering for de 100 største aktier fra udviklede og avancerede nye lande, målt ved markedsværdi. Indekset repræsenterer den globale infrastruktur sektor som defineret af Industry Classification Benchmark (ICB).
iShares Developed Markets Property Yield UCITS Investeringsformålet med denne fond er at give investorer et samlet afkast, under hensyntagen til både kapital og afkast, hvilket afspejler afkastet af FTSE EPRA / NAREIT Developed Dividend + Index. For at nå sit investeringsmål er investeringsfonden for denne fond at investere i en portefølje af værdipapirer, der så vidt muligt og praktisk muligt består af værdipapirerne i FTSE EPRA / NAREIT Developed Dividend + Index (denne fonds benchmarkindeks)
  Alle informationer på denne side leveres eller indhentes hos BlackRock, som har ansvar for informationernes standard og nøjagtighed. Der henstilles altid til, at placeringer og investeringer baseres alene på forvalterens materialer så som Central Investor Information, Fakta ark mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser når du sammenligner afkastet på dine depoter med fakta oplysningerne fra BlackRock. Det skyldes, at der vil være forskel i handelstidspunkterne når der foretageres investeringer på dit depot.