Artha Kapitalforvaltning er grundlagt ultimo 2008 og forvalter i dag 10 mia. kr. Siden starten har vi leveret meget solide afkast i forhold til risikoen via anvendelse af vores Artha Invest porteføljer og skræddersyede Artha Strategi. Vi er uafhængige, men investerer altid selv med, og det har gjort Artha til et naturligt førstevalg for kunder i private banking segmentet, der hverken ønsker at gå på kompromis med afkast eller risiko. Det behøver du heller ikke, for Artha er åben over for nye kunder, og hos Artha er din formue i godt selskab. Hvis du ønsker at søge puljer på tværs af alle forvaltere kan du gøre det her. Du kan også gå tilbage til forvalteroversigten.


Pensions Livscyklus med Artha Mix

Din opsparing fordeles i en Artha Mix portefølje, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser.


Safe

Det er investeringsselskabets målsætning, at levere et bedre afkast end en portefølje med 100% obligationer. Selskabet forventer at investere ca. 12% af egenkapitalen i aktier, ca. 72% i obligationer og ca. 16% i særlige investeringer.


Optimum

Det er investeringsselskabets målsætning, at levere et bedre afkast end en portefølje med 50% aktier og 50% realkreditobligationer uden at løbe større risiko.


Max

Det er investeringsselskabets målsætning, at levere et bedre afkast end en ren aktieportefølje uden at løbe større risiko.


MIX portefølje

Det er porteføljens målsætning, at give det stærkeste risiko-justeret afkast for en 80% aktieportefølje af bæredygtige globale selskaber.


  Alle informationer på denne side leveres eller indhentes hos Artha Kapitalforvaltning, som har ansvar for informationernes standard og nøjagtighed. Der henstilles altid til, at placeringer og investeringer baseres alene på forvalterens materialer så som Central Investor Information, Fakta ark mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser når du sammenligner afkastet på dine depoter med fakta oplysningerne fra Artha Kapitalforvaltning. Det skyldes, at der vil være forskel i handelstidspunkterne når der foretageres investeringer på dit depot.