top mid bottomAmundi tilbyder sine klienter en verden af kompetencer og en fuld palette af ekspertise indenfor aktiv, passiv og real-aktiv investeringsuniverset. Amundi benytter sig af fordelene ved sin store størrelse og rækkevidde til at tilbyde sine kunder nye fordelagtige investeringsværktøjer og -services. Takket være sine unikke researchkræfter fra 5.000 erfarne markedsanalytikere og eksperter baseret i 37 lande, kan Amundi tilbyde institutionelle og private kunder innovative investeringsstrategier tilpasset individuelle krav og risikoprofiler. Hvis du ønsker at søge puljer på tværs af alle forvaltere kan du gøre det her. Du kan også gå tilbage til forvalteroversigten.


Pensions Livscyklus med Amundi

Din opsparing fordeles i Amundi CPR Invest balanceret afdelinger, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser.


CPR Invest Defensive

CPR Invest Defensive tilstræber at skabe langtsigtede fordele ved at kombinere strategisk allokering med taktiske muligheder. Maksimalt 30% aktie-allokering og tilsigtet volatilitetsloft på 7% anualiseret.


CPR Invest Reactive

CPR Invest Reactive tilstræber at skabe langtsigtede fordele ved at kombinere strategisk allokering med taktiske muligheder. Stram risikostyring med 20-80% aktieallokering og tilsigtet volatilitetsloft på 15% anualiseret.


CPR Invest Dynamic

CPR Invest Dynamic tilstræber at skabe langtsigtede fordele ved at kombinere strategisk allokering med taktiske muligheder. Risikostyring med 60-100% aktieallokering og tilsigtet volatilitetsloft på 20% anualiseret.


First Eagle Amundi Int. Fund

Værdibaseret investeringsselskab der søger at optjene mere ved at tabe mindre. Der investeres i høj-kvalitets aktier, obligationer og guld relateret investeringer. Langtsigtet værdibaseret aktievægt op til 60-90%.


Amundi Funds Multi Asset Conservative

Konservativ fund med diversifikations-potentiale. Fleksibelt obligations mandat samt en mindre aktieandel på 10-30%. Højt risk-management niveau med tilsigtet volatilitets-loft på 6%.

YDERLIGERE INDIVIDUELLE AFDELINGER FRA Amundi

Amundi tilbyder desuden følgende individuelle investeringsmuligheder til at sammensætte en individuel eksponering. De individuelle muligheder nedenfor har unikke afkast- og risikoprofiler, og bør kun anvendes af den engagerede opsparerAktier Tema

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Aktier Tema" fra AmundiAfdeling Beskrivelse Info
CPR Invest Silver Age Amundi CPR Silver Age er en unik tematisk fund baseret på en af det 20. århundredes store revolutioner: Den demografiske transition. I takt med at den globale gennemsnitlige forventet levealder er steget med over 35 år de seneste 100 år, og kvinders fertilitet i samme tidsarum er faldet til under det halve, er vejen lagt til et demografisk skifte henimod en befolkningssammensætning med en væsentlig større andel af voksne og ældre mennesker end man har set tidligere. Aldring er således en permanent, ikke-cyklisk trend, som, hvis andvendt korrekt som investeringstema, kan bidrage med solide opsparings- og afkastmuligheder.
CPR Invest Food For Generations Amundi CPR Food For Generations investerer i et univers af 600 globale selskaber som enten pt. spiller en nøglerolle, eller som forventes at spille en nøglerolle i menneskets fremtidige globale fødekæde. Dette udgangspuknt er et stærkt investeringstema ift en global udviklingstrend med signifikant flere mennesker, som tilmed opnår signifikant bedre leve vilkår, og tilegner sig en mere og mere nuanceret madkultur med bedre fødevarer og bredere fødevarediversitet. Amundi CPR Food For Generations investerer i alle led i fødevareværdikæden. Fra såsæd og bæredygtig gødning over landbrug, moderne dyrkningssystemer, forarbejdnings- og ingrediensselskaber til distributører og fremtidens fødevare detailhandel.
Aktier Index

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "Aktier Index" fra AmundiAfdeling Beskrivelse Info
Amundi Index World Denne index fund tilstræber at replikere MSCI World Index-sammensætningen med indbygget performance forbedring og minimal sporingsfejl. Ved hjælp af finansiel optimering som dividende forventningstaktik mv. tilstræbes at holde den årlige variabilitet af forskellen i afkast mellem fondens resultat efter omkostninger og indekset til et absolut minimum, og helst med jævnlige overperformances.
Amundi Index Europe Denne index fund tilstræber at replikere MSCI Europe Index-sammensætningen med indbygget performance forbedring og minimal sporingsfejl. Ved hjælp af finansiel optimering som dividende forventningstaktik mv. tilstræbes at holde den årlige variabilitet af forskellen i afkast mellem fondens resultat efter omkostninger og indekset til et absolut minimum, og helst med jævnlige overperformances.
Amundi Index Eurozone Denne index fund tilstræber at replikere MSCI EMU Index-sammensætningen med indbygget performance forbedring og minimal sporingsfejl. Ved hjælp af finansiel optimering som dividende forventningstaktik mv. tilstræbes at holde den årlige variabilitet af forskellen i afkast mellem fondens resultat efter omkostninger og indekset til et absolut minimum, og helst med jævnlige overperformances.
ETF Obligationer

Nedenfor finder du investeringsafdelinger i kategorien "ETF Obligationer" fra AmundiAfdeling Beskrivelse Info
Amundi Euro Government ETF Fonden investerer i statsobligationer med fokus på Europa. Fonden replikerer det underliggende index "JP Morgan EMU Govies" ved at købe et udvalg af de mest relevante indeksbestanddele.
Amundi Barclays Euro Agg Corporate ETF Fonden investerer i fixed-rate investment grade Euro denomineret corporate credit. Fonden replikerer det underliggende index "Barclays Euro Agg Corporate" og tilsigter minimale tracking errors.
Amundi Global Government ETF Fonden investerer globalt i statsobligationer fra 13 developed markets. Fonden replikerer det underliggende index "J.P. Morgan GBI Global Govies" og tilsigter minimale tracking errors.
  Alle informationer på denne side leveres eller indhentes hos Amundi, som har ansvar for informationernes standard og nøjagtighed. Der henstilles altid til, at placeringer og investeringer baseres alene på forvalterens materialer så som Central Investor Information, Fakta ark mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser når du sammenligner afkastet på dine depoter med fakta oplysningerne fra Amundi. Det skyldes, at der vil være forskel i handelstidspunkterne når der foretageres investeringer på dit depot.