top mid bottom

Optimer din opsparing
med personlig profil

Maksimal
fleksibilitet

Individuel
planlægning

Se frem
til din alderdomRATEPENSION

Ratepensionen er en opsparingsform, der kan være med til at sikre din økonomi efter at du afslutter dit aktive arbejdsliv. Du får et fast beløb hver måned fra den dag, du går på pension og mindst 10 år frem. Ratepension kan også være et supplement til for eksempel en livsvarig pension (livrente) og/eller en folkepension. Ratepension er særlig attraktiv for dig, som betaler topskat. Men en ratepension kan også være interessant for dig, der vil have hånd i hanke med hvor stor en indtægt du skal have, når du går på pension. Ratepensionen deles op i faste bidder over en periode på mellem 10 og 30 år. Udbetalingerne kan tidligst starte, når du når pensionsudbetalingsalderen.


Læs mere
LIVRENTE

Livrente er en kombination af et forsikringsprodukt og en opsparing. Du kan vælge mellem en ophørende eller en livsvarig udbetaling. En ophørende livrente skal udbetales i minimum 10 år, og en livsvarig livrente udbetales, så længe du lever. Livrenten kan laves reservesikret. Det betyder, at hvis du skulle dø i opsparingsperioden, vil opsparingen udbetales til dine nærmeste pårørende. Der er ingen begrænsning for, hvornår du vil starte opsparingen til en livrente. Og udbetalingerne kan du få resten af livet. Du bestemmer også selv, om du vil lave engangsindskud eller præmiebetaling.


Læs mere
ALDERSOPSPARING

En aldersopsparing er for dig, der ønsker frihed til at vælge mellem udbetaling på én gang eller i rater. Du kan selv vælge, hvordan din opsparing skal bruges, og det kan give dig en større frihed. Du kan ikke trække indbetalingerne på en aldersopsparing fra i skat. Til gengæld skal du heller ikke betale skat af opsparingen, når den bliver udbetalt. Du betaler kun 15,3 % i afkastskat af gevinsterne på din aldersopsparing. Aldersopsparingen erstatter kapitalpensionsordningerne, som efter 2013 er udfaset i forhold til fradragsberettiget indbetalinger. Du kan oprette en aldersopsparing – eller du kan vælge at ændre din kapitalpension til en aldersopsparing.


Læs mere
KAPITALPENSION

Kapitalpension er pr. 2013 lukket for oprettelse og erstattes idag af aldersopsparinger. Ældre kapitalpensionsdepoter kan stadig vedligeholdes, og det er muligt at overføre eksisterende kapitalpensioner til din pensionsordning. En kapitalpension er en pensionsopsparing, hvor du får udbetalt det fulde beløb, når du når din pensionsalder. Du kan derfor selv bestemme, hvordan du vil bruge pengene. Om du vil bruge mange de første år af din pension, eller om du vil strække pengene så længe som muligt. Du kan tidligst få udbetalt din kapitalpension den dag du når din pensionsudbetalingsalder og senest 20 år senere. Kapitalpensionen kan udbetales i tilfælde af kritisk sygdom.


Læs mere
PENSIONSSAMMENSÆTNING

Prioriteringen og sammensætningen af dine indbetalinger bør tjene det formål, at give dig det bedste skattemæssige udgangspunkt ved udbetaling. Opsparingen er ofte en kombination af en tidligere oprettet kapitalpension (evt. overført fra et depot), alderspension, en ratepension og en livrente. I samråd med din rådgiver, sammensættes en individuel løsning, som imødekommer netop dine behov ved pensionering.


Læs mere

  Dit valg af opsparingssammensætning besluttes af dig i samarbejde med din rådgiver og din arbejdsgiver. Det tilsikres, at din personlige opsparingsprofil afspejler dine forventninger til dit arbejdsliv og efterfølgende dit liv på pension. Den optimale sammensætning af opsparingsprodukter afhænger af din løn, din skat, dine tilvalg af forsikringer samt naturligvis dine forventninger til dit økonomiske behov når du går på pension.

  Beløbsgrænser og satser præsenteret på denne side er 2022 satser.