Beskyt dig selv
og din familie

Vedligehold
dig selv

Transparent og tilpasset
dit behovTAB AF ERHVERVSEVNE

Tab af erhvervsevne dækningen giver dig en økonomisk sikkerhed, hvis du mister hele, eller en del af din erhvervsevne, som følge af sygdom eller ulykke. Dækningen skal sikre, at du får en løbende udbetaling, så du ikke skal bekymre dig om både dit helbred og din økonomi. Den månedlige udbetaling udgør typisk en procentdel af din løn. Er der tegnet præmiefritagelse, vil indbetalingen til din pension blive afdækket i den periode hvor din erhvervsevne er nedsat.


Læs mere
INVALIDESUM

Invalidesum forsikringen giver dig en større økonomisk sikkerhed i form af et engangsbeløb, hvis din erhvervsevne er blevet varigt nedsat, som følge af en ulykke eller sygdom – udbetalingen giver dig f.eks. råd til handicapvenlig boligindretning eller til, helt eller delvis, indfrielse af dit boliglån eller anden gæld. Hvis din erhvervsevne nedsættes varigt med mindst 50% som følge af sygdom eller ulykke, udbetales din erstatning efter 12 måneder.


Læs mere
DØDSFALDSSUM

Dødsfaldssum eller livsforsikring som dækningen også kaldes, har til formål at din familie får en sumudbetaling hvis du falder bort. Det er individuelt hvad en sumudbetaling bruges til, men ofte ønsker de efterladte at blive i den bolig man bor i og med en mistet indtægt, vil sumudbetalingen hjælpe med enten de månedlige udgifter eller afvikling af et eller flere lån, der kan lette hverdagen fremadrettet. En dækning man har, for at have ro i sindet, hvis det utænkelige skulle ske.


Læs mere
BØRNEPENSION

Børnepensionen er en ekstra sikkerhed for, at dine børn får en løbende ydelse, hvis du falder bort pga. sygdom eller ulykke. Børnepensionen udbetales månedligt indtil børnenes fyldte 24 år. Dækningen fungerer derfor som en forsørgerforsikring, der hjælper dine børn økonomisk i en periode – f.eks. under uddannelse.


Læs mere
KRITISK SYGDOM

Kritiske sygdom dækningen kommer til udbetaling, hvis det viser sig at der er opstået en kritisk sygdom. Deffinitionen på en kritisk sygdom er en liste af sygdomme, herunder blodprop i hjerte/hjerne, hvisse kræftformer samt en lang række diagnoser. I mange tilfælde vil der være en økonomisk byrde ift. den lidelse man har fået konstateret, og så er det rart at få en sum penge udbetalt der kan afhjælpe dette behov.


Læs mere
SUNDHEDSFORSIKRING

Sundhedsforsikringen er et rigtigt godt supplement til din opsparing og risikodækninger. Den hjælper dig med at komme hurtigt til behandling eller undersøgelse og samtidig får du professionel rådgivning af sundhedsfagligt personale.


Læs mere

  I samarbejde med din arbejdsgiver og din rådgiver beslutter du din sammensætning af forsikringer til din pensionsopsparing. Den samlede sammensætning af opsparinger og forsikringer bør afspejle dine forventninger til dit arbejdsliv, og din pensionstilværelse, men også dine forventninger til økonomisk sikkerhed i tilfælde af at du skulle blive ramt af ulykke, sygdom eller invaliditet. Din rådgiver kan sammen med dig gennemgå dine muligheder og de bedste løsninger for netop din profil. Det er vigtigt at understrege, at dækningsbeskrivelserne på denne side er retningsgivende. Det betyder, at betingelser og detaljer i det enkelte medlems forsikring er bestemt af arbejdsgiverens forsikringsaftale, samt de seneste gældende forsikringsbetingelser herfor.